TJA_7

Dragi učenec/ka!       

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku tujega jezika angleščine. Učiteljice angleščine smo pripravile, kaj boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo.

Če še nimaš odprtega računa pri iRokus-u, si ga ustvari (koda je v delovnem zvezku). Četudi nimaš tega računa, najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek in dnevnik učenja.  Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš angleščino na urniku.

Ker podajamo enotna navodila za vse oddelke, se bo morda kdaj zgodilo, da si kakšno stvar že opravil. Nič zato, vaja dela mojstra, opravi jo znova. Želimo ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamemo vate!

S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljale štirikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih.

Potrudi se in opravi vse do petka, da boš ob koncu tedna prost/a.

 

           OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

            minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1. ura

V zvezek napiši naslov Utrjevanje snovi in reši oba priložena delovna lista. Najprej ponovi pravila za čase in kako jih tvorimo. Če želiš, lahko lista natisneš, lahko pa enostavno prepišeš.

Če besed ne razumeš, jih prevedi s pomočjo učbenika ali PONS-ovega slovarja, prilagamo ti povezavo (https://sl.pons.com/prevod).

Veselo na delo!

Present continuous vaje – DL1

Present simple vs Present continuous – DL2

2. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Zaradi izjemne situacije ti bomo v navodilih naslednje učne ure vedno pripele rešitve dela, ki si ga opravljal prejšnjo učno uro.

Obnašaj se odgovorno, ne prepisuj rešitev, uporabljaj jih za to, da v resnici preveriš, kaj si prejšnjič naredil/a.

Rešitve najdeš tu:

Present continuous vaje – DL1 REŠITVE

Present simple vs Present continuous – DL2 REŠITVE

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • UČ., str. 68, nal. 1A: Oglej si fotografije, poimenuj čim več stvari na fotografijah. Ustno tvori povedi o fotografijah. V zvezek napiši naslov TOWN OR COUNTRY? Poslušaj (iRokus) ali preberi navodilo, odgovori na vprašanje.
 • UČ., str. 68, nal. 1B: Poslušaj (iRokus) ali trikrat GLASNO preberi besedilo (pogovor), ki je PRILOŽENO.V zvezek napiši vprašanja in odgovori nanja. Če je učbenik v tvoji lasti, lahko odgovoriš kar vanj. Izpiši ter prevedi besedišče, ki ga ne razumeš. Vse prevedi s pomočjo učbenika ali PONS-ovega slovarja, prilagamo ti povezavo (https://sl.pons.com/prevod). Za izgovorjavo besede klikni na zvočnik poleg besede.
 • UČ., str. 68, nal. 2A: Poslušaj (iRokus) ali trikrat GLASNO preberi besedilo THEY COULDN’T WATCH TV. Ta naslov nato zapiši v zvezek.
 • UČ., str. 76, v zvezek izpiši besedišče, fraze pod naslovom EXPRESSIONS.
 • UČ., str. 68, nal. 2B: Reši nalogo.
 • UČ., str. 68, nal. 3: Natančno preberi, zapiši si pravilo.
 • SAMOSTOJNO DELO: Zapiši 5 povedi, kaj si pred tremi leti lahko počel, smel početi ali znal početi (could!) in 5 povedi, česa pred tremi leti nisi mogel, smel ali znal početi (couldn’t!).

3. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure!

Rešitve najdeš tu: U68, nal. 1ab, 2ab, primeri povedi – REŠITVE

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:  DZ, str. 46, str. 1, 2, 3 (Pri tej nalogi se še posebej potrudi, zapiši jo v zvezek.)

4. ura

 • Preveri delo prejšnje ure: REŠITVE DZ, str. 46, nal. 1, 2, 3
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA.
 • Zadnja ura v tednu bo namenjena izključno utrjevanju tedenske snovi, zato dnevnik učenja postaja del pouka.
 • Napiši 1 stran A4 ali 2 strani A5 formata. Zapiši datum 16th March – 20th March.
 • Usmeritve za pisanje dnevnika učenja: utrjuj zapis besedišča, stavkov, pravil.

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020                                                               

1. ura

 • UČ., 64: 1 A: Preberi besedilo, če imaš možnost, ga poslušaj. Prepiši vprašanja, kratko odgovori nanja/ odgovori z dolgimi odgovori. POMNI: Če je knjiga tvoja, lahko vedno rešuješ vanjo in ti ni treba prepisovati v zvezek.
 • UČ., 64: 1 B
 • UČ., 64: 2 A Preberi in/ali poslušaj!
 • UČ., 65: 2 B: True /false; Popravi napačne stavke.

2. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
  • DZ, 89, 90: 18 a, 18 b, 18 c, 18 d (Če to že imaš. Potem to trikrat glasno preberi, utrjuj!)
  • Zapiši 3 stavke v Past Continuous-u v trdilni obliki, 3 v nikalni obliki ter 3 v vprašalni obliki in na vprašanja odgovori s kratkimi odgovori.

 25. 3. 2020 (3. ura)

Dragi učenec, učenka!

Danes je prav poseben dan, zato boš danes delal/a malo drugače. Vrni se na stran IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO, preberi si nagovor gospe ravnateljice in tekom dneva naredi aktivnosti, ki so ti predlagane. In bodi zelo pozoren/na do svoje mame. Tudi učiteljica angleščine zelo lepo pozdravlja tvojo gospo mamo!

4. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure. REŠITVE 
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA.
 • S strani 64 v učbeniku izpiši nove besede, jih prevedi in utrjuj: execute, wedding, monarch, death, haunt, tower, guard, pale, suddenly in get dark ter ostalo besedišče, česar pač ne obvladaš.
 • Zgornje besede uporabi v povedih. Če imaš težave, si pomagaj s knjigo.
 • Napiši 1 stran A4 formata. Zapiši datum 23th March – 27th March ter veselo na delo!

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020                                                                   

1. ura

 • Prevode izbranih besed najdeš TUKAJ
 • UČ., str. 65, nal. 4 A (Napiši samo rešitve.)
 • DZ, str. 42, nal. 1, 2
 • DZ, str. 43, nal. 3, 4, 5
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

2. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • V zvezek napiši naslov Places (Prostori)
 • UČ, str. 66, nal. 1  Poslušaj posnetek in ponavljaj besedišče. POSNETEK
 • UČ, str. 66, nal. 1  Izpiši besede in jih prevedi.
 • UČ, str. 132, nal.  Things outside ( Stvari zunaj) Prepiši in prevedi. POSNETEK
 • DZ, 44: 1
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

3. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • UČ, str. 66, nal. 2A   Preberi besedilo. Ob branju ponovi strukturo There was / It was (UČ, str. 67, nal. 3A).
 • Preberi tudi G15 v DZ na strani 88.
 • UČ, str. 67, nal. 4A  V zvezek zapiši vprašanja in kratke odgovore.
 • DZ, str. 44, nal. 2
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

4. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA.
 • S strani 66, 67 v učbeniku izpiši nove besede, jih prevedi in utrjuj: stone age, hunter, tent, simple, Rome, Roman, several, survive ter ostalo besedišče, česar pač ne obvladaš.
 • Zgornje besede uporabi v povedih. Če imaš težave, si pomagaj s knjigo.
 • Kako bi prevedel »busy town«?
 • Napiši 1 stran A4 formata. Zapiši datum 30th March – 3rd April ter veselo na delo!
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

 

OD DANES NAPREJ OBJAVLJAMO VSA NAVODILA ZA DELO TUDI V TVOJI SPLETNI UČILNICI ZA ANGLEŠKI JEZIK!

1. ura

 • * Danes boš reševal/a kviz Kahoot!, najdeš ga na TEJ POVEZAVI
 • Kviz lahko rešuješ tudi na mobilnem telefonu (amplikacija Kahoot!). Za to pa potrebuješ PIN: 0563144
 • KVIZ REŠI LE ENKRAT, KER JE ŠTEVILO REŠEVANJ OMEJENO IN OSTALI SOŠOLCI NE BODO MOGLI UŽIVATI, KOT SI TI!
 • * V spletno učilnico napiši svoj rezultat in mnenje o kvizu, kako ti je šlo.

2. ura

”Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko “AKTUALNO”.

3. ura

 • DZ, str. 45: *3, *4, *5
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

4. ura:

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
  • UČ., str. 72: Extra exercises:
   • naloga 1: * Napiši samo rešitev (1a).
   • naloga 2: ** Napiši samo T / F.
   • naloga 3: * Napiši cel stavek.
   • naloga 4: * Napiši rešitev.
   • naloga 5: * Vstavi was/were. / ** Pripiši črko odgovora.
   • naloga 6: ** Napiši po slovensko.
   • naloga 7: *** Zapiši samo rešitev.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020

1. ura: 

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 •  UČ., str. 74 in 75:    
 • naloga 1: *Preglej tabele in preberi razlage.
 • naloga 2: *Preveri, ali znaš! Reši, kot je vprimeru.
 • naloga 3:   Ponovi ob tabelah!
  • * 3.1 Zapiši stavke, kot v primeru.
  • * 3.2 Tvori vprašanja in kratke odgovore.
 • naloga 4: **Preglej, napiši samo rešitve (arrived, were playing).
 • naloga 5:**Napiši samo rešitve.
 • naloga 6: **Napiši samo rešitve.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura

 • Preveri delo prejšnje ure. Rešitve so TUKAJ.
 • DZ, str. 48: *1, *2, *3
 • DZ, str. 49: **1, **2, **3
 • V spletni učilnici reši kratko PREVERJANJE.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020                                                   

1. ura    

 • Preveri delo prejšnje ure. Rešitve so TUKAJ.
 • Prisluhni razlagi – ponovitvi vseh štirih glagolskih časov. Razlago poslušaš ob prosojnicah. Pritisni tipko F5 ali spodaj poišči ikono za projekcijo. Razlaga se začne avtomatsko.       Prosojnice najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa reši INTERAKTIVNI DELOVNI LIST. Pred tem pa OBVEZNO preberi NAVODILA ZA REŠEVANJE INTERAKTIVNEGA DELOVNEGA LISTA.
 • Povezava na DL je v navodilih.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura    

 • *UČ., str. 80: * 1 A Preberi besedilo (poišči neznane besede) in ugotovi, kaj je sporočilo dr. Wisemana.
 • *UČ., str. 80: * 1 B V zvezek napiši naslov Adjectives – opposites. S pomočjo besedila poišči manjkajoči nasprotni par. Če imaš težave, preveri na strani 98.
 • *Dodaj slovenske prevode.
 • *V zvezek napiši naslov Will Future – prihodnji čas in iz DZ na strani 90 prepiši razdelka 19 a in 19 b (Prepiši razpredelnice, primere ter slovensko razlago, angleško razlago lahko spustiš.).
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

3. ura

 • *Ob izpiskih, ki si jih pripravil prejšnjo uro, ponovi – prihodnji čas (Will Future).
 • Nadaljuj z reševanjem vaj v DZ, str. 50: *1, *2 in DZ, 51: **3. Pri reševanju uporabljaj zapiske, tako boš snov resnično zvadil.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020                                                   

1. ura  

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • *UČ., str. 82: Ob nalogi 3 ponovi tvorbo vprašanj in odgovorov v Will Future.
 • * DZ, str. 53: *3, *4
 • * UČ., str. 83: *4 A (Reši tako, kot je v primeru.) Nato odgovori na vprašanja!
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura  

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • * UČ., str. 82: 1   V zvezek napiši naslov IMPORTANT EVENTS, nato številke od 1 do 9.
 • Poveži izraze s slikicami, poslušaj izraze, preveri, prevedi izraze (uporabi slovarček v učbeniku ali PONS-ov slovar).
 • DZ, str. 52: *1, *2
 • UČ., str. 84: *1 Prepiši FUTURE TIME EXPRESSIONS in jih poskusi prevesti.
 • DZ, str. 54: *1
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

1. in 2. ura

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • *Za današnji dan smo vam pripravile tvorbno nalogo. Navodila najdeš TUKAJ.
 • Nalogo oddajte do srede, 13. 5. 2020.
 • Za vsa vprašanja smo vam na voljo v kanalih ali preko službenih e-naslovov.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI (glej objavo na dan 7. 5. 2020).

3. ura  

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
 • *Najprej prisluhni razlagi. Najdeš jo TUKAJ:                    
 • UČ., str. 84: * 4 A
 • DZ, str. 54: *2, *3, *4 (dve povedi), **4 (štiri povedi), ***4 (šest ali več povedi)
 • *V SPLETNO UČILNICO pripni fotografijo naloge 4!
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

Teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

1. ura    

 • Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • UČ., str. 86:
  • *1. naloga: Napiši samo rešitve.
  • *2. naloga: Zapiši celotno poved.
  • **3. naloga: Zapiši celotno poved.
  • *4. naloga: Napiši samo rešitve.
  • *5. naloga: Poišči pare in zapiši celotne povedi.
  • *6. naloga: Napiši po slovensko.
  • **7. naloga: Napiši po slovensko – samo rešitev.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

2. ura  

 • Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • DZ, 56: *1, *2, **3, *4
 • DZ, 57: **1, *2, **3
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

3. ura  

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ: Obkljukaj ali popravi z rdečim pisalom, naj bo to razvidno!
 • *V spletno učilnico pripni fotografiji pregledanih in popravljenih strani 56 in 57 v DZ.
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
  • UČ., str. 87: A basketball star
  • * Preberi besedilo.
  • * Reši TASKS A: * Prepiši vprašanja in odgovori s kratkimi odgovori.
  •                            ** Na vprašanja odgovori z dolgimi odgovori (vprašanj ni potrebno prepisati).
  • TASKS B: *** Izberi eno izmed vprašanj in odgovori nanj, lahko zapišeš nekaj povedi.
  • *Prepiši nove besede. Najdeš jih TUKAJ.
  • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

Teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020

1. ura   

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ:
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
  • Napiši naslov FOOD.
  • UČ., str. 88: *1A   in UČ., str. 133 (*FOOD) Izpiši besedišče, prevedi, vadi izgovorjavo.
  • UČ., str. 88: *2 A Ustno opiši fotografijo (Present Continuous).
  • UČ., str. 88: *2B Poslušaj posnetek.    
  • UČ., str. 88:*2C Zapiši samo True ali false.
  • UČ., str. 88:** 2C Zapiši samo True ali false in popravi napačne stavke
  • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

2. ura 

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • UČ., str. 96: *3 Razdelek ŠTEVNI IN NEŠTEVNI SAMOSTALNIKI prepiši v zvezek.
 • UČ., str. 97: *3 Reši PREVERI, ALI ZNAŠ.
 • UČ., str. 97: *4 Razdelek SOME AND ANY prepiši v zvezek.
 • UČ., str. 97: *4: Reši PREVERI, ALI ZNAŠ
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

3. ura 

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • DZ, 58: *1, *2, *3
 • DZ, 59: **4, **5, **6 (Pomagaj si z DZ, str. 95, razdelka 36a, 36b.)
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

Teden od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020

1. ura    

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:
 • UČ., str. 90: *1: Reši kviz, poslušaj posnetek, preveri rešitve.
 • DZ, str. 85: Prepiši 8b in 8c. Naslov naj bo: HOW MUCH / HOW MANY…?
 • UČ., 91: *3a Poišči 5 neštevnih samostalnikov in jih zapiši
 • UČ., 91:*3b Dopolni povedi in jih prepiši
 • UČ., 91:**3c Tvori vprašalne povedi glede na dane odgovore.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.