TJA_6

Dragi učenec/ka!                                                                                      

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku tujega jezika angleščine. Učiteljice angleščine smo pripravile, kaj boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo.

Če še nimaš odprtega računa pri iRokus-u, si ga ustvari (koda je v delovnem zvezku).

Četudi nimaš tega računa, najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek in dnevnik učenja. Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš angleščino na urniku.

Ker podajamo enotna navodila za vse oddelke, se bo morda kdaj zgodilo, da si kakšno stvar že opravil. Nič zato, vaja dela mojstra, opravi jo znova.

Želimo ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamemo vate!

S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljale štirikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih.

Potrudi se in opravi vse do petka, da boš ob koncu tedna prost/a.

 

 

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1. ura

a) Verbs (glagoli) 

Odpri si delovni list z glagoli (Verbs), če si to že naredil, ga naredi za vajo.

Najprej ponovi pravila za Present Simple Tense, tudi vse posebnosti pri zapisu končnice –s.

Nato glagole prepiši in dopiši oblike v dveh stolpcih. V levi stolpec dopiši oblike za I, YOU, WE, THEY, v desni stolpec pa oblike za HE, SHE, IT.

Glagole večkrat ponavljaj, potrebno se jih je naučiti.

b) DZ, str. 34 in 35 – Naloge reši po navodilih.  Pomagaj si s primeri.

VERBS (glagoli) DL

 

2. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure!  Zaradi izjemne situacije ti bomo v navodilih naslednje učne ure vedno pripele rešitve dela, ki si ga opravljal prejšnjo učno uro.

Obnašaj se odgovorno, ne prepisuj rešitev, uporabljaj jih za to, da v resnici preveriš, kaj si prejšnjič naredil/a.

Rešitve najdeš tu:

VERBS (glagoli) DL – rešitve

DZ 34 in 35

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • UČ., str. 60, nal. 1 A:  Oglej si fotografije, poimenuj čim več stvari na fotografijah. Ustno tvori povedi o fotografijah. Poslušaj (iRokus) ali preberi navodilo, odgovori na vprašanje.  Nato poslušaj (iRokus) ali trikrat GLASNO preberi besedilo.
 • V zvezek napiši naslov “DO YOU LIKE HEIGHTS?” in izpiši ter prevedi besedišče, ki ga ne razumeš. Vse prevedi s pomočjo učbenika ali PONS-ovega slovarja, prilagamo ti povezavo (https://sl.pons.com/prevod). Za izgovorjavo besede klikni na zvočnik poleg besede.
 • UČ., str. 60, nal. 1 B: Prepiši vprašanja in odgovori.
 • UČ., str. 60, nal. 2: Ponovi tvorbo vprašanj in kratkih odgovorov v Present Simple-u!
 • UČ., str. 60, nal. 3a: Reši, kot je v primeru!

 

3. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš tu: U60, nal. 1, 2, 3a

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:  DZ, 36: 1, 2, 3

 

4. ura

 • Preveri delo prejšnje ure: REŠITVE DZ, 36: 1, 2, 3
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA.
 • Zadnja ura v tednu bo namenjena izključno utrjevanju tedenske snovi, zato dnevnik učenja postaja del pouka.
 • Napiši 1 stran A4 ali 2 strani A5 formata. Zapiši datum 16th March – 20th March.
 • Usmeritve za pisanje dnevnika učenja: utrjuj zapis glagolov, besedišča, stavkov, pravil.

 

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020         

 

1. ura in 2. ura   (Delo si razporedi sam/a!)

 • UČ., str. 59, nal. 4 A, 4 B
 • UČ., 74: Preberi 1 (Present Simple).
 • UČ., 74: Reši 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, vse rešitve zapiši v zvezek!

 

    25. 3. 2020 (3. ura)

Dragi učenec, učenka!

Danes je prav poseben dan, zato boš danes delal/a malo drugače. Vrni se na stran IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO, preberi si nagovor gospe ravnateljice in tekom dneva naredi aktivnosti, ki so ti predlagane. In bodi zelo pozoren/na do svoje mame. Tudi učiteljica angleščine zelo lepo pozdravlja tvojo gospo mamo!

 

4. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! REŠITVE
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA. Utrjeval boš tedensko snov. Napiši 1 stran A4 formata. Zapiši datum 23th March – 27th March in veselo na delo!
 • Utrjuj zapis glagolov, besedišča, stavkov, pravil …

 

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4 2020

   1. ura

 • DZ, str. 37, nal 5, 6 (Poslušaj CD, ki si ga dobil v delovnem zvezku.),
 • DZ, str. 37, nal 7 (3 povedi, 6 povedi, dodaj še 3 povedi zase!)
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

 

  2. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • Napiši naslov Scary things (Strašljive stvari)
 • UČ., str. 61, nal. 4  Napiši številke od 1 do 10, zraven dopiši, za katero strašljivo stvar gre. Preveri s POSNETKOM, dopiši prevode.
 • UČ., str. 61, nal. 5  Poslušaj pesmico. Besedilo pesmi najdeš na strani 144.
 • DZ, str. 37, nal. 7   Zapiši besede za slikice. /  Prepiši vse. /  Dodaj naslov in vsaj še eno vrstico pesmice.
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

 

  3. ura

 • Učenci pri včerajšnji objavi je prišlo do napake! Opraviti je bilo potrebno DZ, str. 37, nal. 4 in NE DZ, str. 37, nal. 7 (to nalogo ste že opravili). Za napako se opravičujemo!
 • Nalogo DZ, str. 37, nal. 4 opravite danes.  Zapiši besede za slikice.Prepiši vse. /  Dodaj naslov in vsaj še eno vrstico pesmice.

Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • Napiši naslov Wh questions (Vprašanja z vprašalnicami na WH)
  • V spletni učilnici si oglej video razlago. (V kolikor imaš možnost).
  • Učni zapis prepiši v zvezek. Najdeš ga TUKAJ
  • UČ., str. 62, nal. 3 Tvori vprašanja, zapiši jih v zvezek.
  • UČ., str. 62, nal. 4 Ob posnetku ponavljaj. POSNETEK
  • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE!

 

4. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.
 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA. Utrjeval boš tedensko snov. Napiši 1 stran A4 formata. Zapiši datum 30th March – 3rd April in veselo na delo!  Utrjuj zapis glagolov, besedišča, stavkov, pravil …

 

Teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020        

                                                

OD DANES NAPREJ OBJAVLJAMO VSA NAVODILA ZA DELO TUDI V TVOJI SPLETNI UČILNICI ZA ANGLEŠKI JEZIK!

 

1. ura

 • * Danes boš reševal/a kviz Kahoot!, najdeš ga na  TEJ POVEZAVI
 • Kviz lahko rešuješ tudi na mobilnem telefonu (aplikacija Kahoot!). Za to pa potrebuješ PIN: 0830537
 • KVIZ REŠI LE ENKRAT, KER JE ŠTEVILO REŠEVANJ OMEJENO IN OSTALI SOŠOLCI NE BODO MOGLI UŽIVATI, KOT SI TI!
 • * V spletno učilnico napiši svoj rezultat in mnenje o kvizu, kako ti je šlo.

 

2. ura

”Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko “AKTUALNO”.

 

3. ura: 

 • DZ, str. 38: *1, **2, *3 a, **3 b
 • *KVIZ “Preverjanje znanja Present Simple”, najdeš ga TUKAJ 
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

4. ura:

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:
 • Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:
 • UČ., str. 64: Extra exercises:
  • naloga 1: * Napiši samo rešitev (npr. 1a).
  • naloga 2: * Napiši samo rešitev.
  • naloga 3: * Napiši samo rešitev.
  • naloga 4: **Napiši rešitev, kot je v primeru.
  • naloga 5: *Prepiši samo vprašanja.
  • naloga 6: **Napiši po slovensko.
  • naloga 7: ***Napiši po slovensko.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 14. 4. 2020 do 16. 4. 2020                                                    

 

1. ura 

 • Rešitve nalog prejšnje ure najdeš TUKAJ.
 • *Oglej si videoposnetek in razlago o prislovih pogostosti. Posnetek poglej večkrat. Ob posnetku vadi izgovorjavo in rabo prislovov pogostosti.

  • * Posnetek s podnapisi najdeš TUKAJ (Priporočljivo za začetek.)
  •   Izvirnik (brez podnapisov) najdeš TUKAJ (Priporočljivo za vadbo.)
 • *V zvezek prepiši učni zapis. Najdeš ga TUKAJ.
 • *Nauči se zapisano snov.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020       

1. ura 

 • DZ, str. 42: * 1, * 2, *3
 • DZ, str. 43: * 4, **5, *** 6 (Če si naredil nalogo 6, pripni fotografijo v spletni učilnici).
 • DZ, str. 40: * 1
 • DZ, str. 41: * 6
 • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura 

3. ura 

 • *Navodila za današnjo uro najdeš TUKAJ.
 • *Odgovori na vprašanje v spletni učilnici.

Teden od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020       

1. ura 

 • DZ, str. 46: * 1
 • S pomočjo UČBENIKA na straneh 68 in 131 (Food) reši vaje v DZ:
  • DZ, 44: *1, *2
  • DZ, 45: *3, *4, *5.
 • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura 

 • *Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo danes.
  • *Najprej prisluhni VIDEO RAZLAGI. Najdeš jo v svoji spletni učilnici. Datoteka je prevelika in se je ne da naložiti na spletno stran šole.
  • *Prepiši DAILY ROUTINES, najdeš jih TUKAJ.
  • *Reši vaje v DZ, 46: *2A, *2B, **2C, ***3
  • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

1. in 2. ura

 • *Preveri delo prejšnje učne ure, rešitve najdeš TUKAJ.
 • *Za današnji dan smo vam pripravile tvorbno nalogo. Navodila najdeš TUKAJ.
 • Nalogo oddajte do srede, 13. 5. 2020.
 • Za vsa vprašanja smo vam na voljo v kanalih ali preko službenih e-naslovov.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI (glej objavo na dan 7. 5. 2020).

3. ura

 • UČ., str. 72: Extra exercises
  1. naloga: ***Reši, kot je v primeru. Pomagaj si z učbenikom, str. 66.
  2. naloga: *Reši, kot je v primeru.
  3. naloga: *Reši, kot je v primeru. Nato odgovori.
  4. naloga: *Napiši samo rešitev.
  5. naloga: **Napiši celoten pogovor.              
  6. naloga: **Napiši po slovensko.
  7. naloga: *Reši križanko.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

Teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020     

1. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • DZ, 48: *1
 • DZ 48: *2 V zvezek zapiši besedili za Sarine in Clairine dnevne rutine. Ure zapisuj z besedo, podatke najdeš v tabeli A in B!
   • Primer: Sara gets up at quarter past seven. She has a shower at twenty past seven.
 •  * DZ, 49: *3, **4
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

2. in 3. ura (delo si razporedi sam/a)

Teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020     

1. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ
 • Zdaj pa navodila za delo danes:
 •  V zvezek napiši naslov AT HOME.
 • UČ., str. 80: *1: Zapiši števila 1- 11, zraven dopiši ustrezen prostor, preveri s posnetkom in prevedi besedišče.
 • *DZ, 50: *1
 • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

2. ura 

 • Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo danes:
 • UČ., str. 81: *3
 • DZ, 85: *Prepiši 9a, 9b, 9c
 • DZ, 50: *2
 • DZ, 51: *3, **4
 • DZ, 53: *4
 • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

3. ura

 • Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 •  Zdaj pa navodila za delo danes:
 • Napiši naslov THINGS IN THE HOUSE:
 • *UČ., 84: *1 Prepiši angleške izraze in jih prevedi (blinds – žaluzije). Enako naredi z besediščem na strani 132 (Things in a house).
 • *UČ., 84: * 2 Napiši naslov PREDLOGI in naredi učni zapis zanje, lahko tudi narišeš.
 • *DZ, 54: *1, ***3
 • V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

Teden od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020

1. ura

 •  Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo danes: UČ., str. 86: Extra exercises
  • Naloga *1: Zapiši samo rešitev.
  • Naloga *2: Zapiši samo rešitev.
  • Naloga *3: Zapiši samo rešitev.
  • Naloga *4: Napiši cele povedi s pravilnim vrstnim redom besed.
  • Naloga *5: Zapiši samo rešitev. **5: Prepiši celotno besedilo z rešitvami.
  • Naloga *6: Napiši razpredelnico, razvrsti zgornje besede in tudi besede s strani 132.
  • Naloga *7: Napiši po slovensko.
  • Naloga **8: Prepiši vse pogovore s pravilno rešitvijo.
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

 

2. ura

 • Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.
 • Zdaj pa navodila za delo danes:
  • DZ, 56: *1, *2, *3
  • DZ, 57: **5, **6, *7
  • DZ, 52: *1, *22
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.