TJA_5S

Dragi učenec/ka!    

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku tujega jezika angleščine. Učiteljice angleščine smo pripravile, kaj boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo.

Vso snov in vse potrebno najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek in dnevnik učenja. Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš angleščino na urniku.

Ker podajamo enotna navodila za vse oddelke, se bo morda kdaj zgodilo, da si kakšno stvar že opravil. Nič zato, vaja dela mojstra, opravi jo znova.

Želimo ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamemo vate!

S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljale trikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih.

Potrudi se in opravi vse do petka, da boš ob koncu tedna prost/a.

 

 

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1. ura

Odpri si delovni list “JOBS”, če si ga že naredil, ti je ta za vajo. Vseh 30 povedi zapiši v zvezek ali dnevnik učenja (če si že enkrat naredil, naredi znova).

Večkrat to tudi preberi, ponavljaj.

JOBS_DL

 

2. ura

Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Zaradi izjemne situacije ti bomo v navodilih naslednje učne ure vedno pripele rešitve dela, ki si ga opravljal prejšnjo učno uro.

Obnašaj se odgovorno, ne prepisuj rešitev, uporabljaj jih za to, da v resnici preveriš, kaj si prejšnjič naredil/a.

Rešitve dela prejšnje učne ure najdeš tu: JOBS DL – rešitve

 Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • DZ, str. 35, nal. 3. a, 3. b
 • DZ, str. 36, nal. 6
 • DZ, str. 37, nal. 7
 • DZ, str. 38, nal. 9. a, 9. b – Za tiste, ki imajo radi izziv,  poizkusi, ne odnehaj prehitro.
 • Zapis besed, besedišča utrjuj v dnevniku učenja, zraven vedno napiši datum.

3. ura

 

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020                                                               

 1. ura
 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! REŠITVE:

    Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • DZ, 42: 15  (Places in town – prostori v mestu, Means of transport – prevozna sredstva, Jobs – poklici) 
 • DZ, 42: 16 A (Vehicles – vozila, Two wheels – dve kolesi, Four wheels – štiri kolesa, No wheels – nič koles)
 • DZ, 42: 16 B

 

 2. ura

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! REŠITVE:

    

           Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 

 • UČ., 40: 3. a  Poslušaj posnetek in prepiši pesmico I’d like to be a baker. Za lažje razumevanje ti dodajam prevod pesmice (tega ni treba prepisati). Ilustriraj, če želiš.  POSNETEK!

 

I’d like to be a baker

 

I’d like to be a baker,

I’d like to be a cook,

I’d like to be a writer

and make a story book.

 

I’d like to be a singer,

they say I can sing well.

I’d like to be a wizard

and cast a magic spell.

 

What about you?

What would you like to do?

I’d like to be a vet

and take care of my pet!

Rad bi bil pek

 

Rad bi bil pek,

rad bi bil kuhar,

rad bi bil pisatelj

in napisal zgodbo.

 

Rad bi bil pevec,

pravijo, da lepo pojem.

Rad bi bil čarovnik

in povedal čaroben urok.

 

Kaj pa ti?

Kaj bi ti rad počel?

Rad bi bil veterinar

in poskrbel za hišnega ljubljenčka.

 • DZ, 43: 1, 2

       

          3. ura

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve:

     

          Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 

 • Danes se boš ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA. Utrjeval boš tedensko snov. Napiši 1 stran A4 formata.

     Utrjuj stavbe, službe, prometna sredstva, kako dajemo napotke v prometu … Zapiši datum  23th March – 27th March in veselo na delo!

 

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020                                                                  

         1. ura 

 • UČ., 38: 1 A  Poslušaj posnetek (vsaj dvakrat!). POSNETEK: Ustno obnovi zgodbo v slovenščini. 
 • Ustno obnovi zgodbo v angleščini. 
 • Prepiši novo besedišče.  BESEDIŠČE:

 

     * V spletni učilnici v eAsistentu potrdi ogled gradiva in odgovori na vprašanje!

        2. ura                

 • UČ., 39: 2    Prepiši besede v okvirju zgoraj in jih prevedi.  
 • UČ., 39: 2    Reši nalogo v zvezek: zapiši številko in zraven poklic (stavkov ni treba prepisovati).  
 • UČ., 39: 2   Dodaj še 1 lasten opis poklica. 
 • UČ., 47: 1. a, 1. b     Poslušaj posnetek in pokaži opisano ilustracijo.  POSNETEK:
 • V zvezek opiši drugo ilustracijo. (Primer: There is a cinema next to the cafe.) 
 • Primerjaj obe ilustraciji.  Primer:

Ednina: There is a red car in front of the school in picture A. There is a green car in front of the school in picture B.

Množina: There are two motorbikes on the road in picture A. There are three motorbikes on the road in picture B.

 • Če se še nisi odzval v spletni učilnici v eAsistentu, potrdi ogled gradiv in odgovori na včerajšnje vprašanje!

 

              3. ura  

 • Preveri delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:

           Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • Danes se boš spet ukvarjal/a z DNEVNIKOM UČENJA. Utrjeval boš tedensko snov. Napiši 1 stran A4.

         Utrjuj stavbe, službe, prometna sredstva, kako dajemo napotke v prometu … Zapiši datum  30th March – 3 rd April in veselo na delo!

 

Teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020                                               OD DANAŠNJEGA DNEVA OBJAVLJAMO VSA NAVODILA ZA POUK

                                                                                                        NA DALJAVO TUDI V SPLETNI UČILNICI ZA ANGLEŠKI JEZIK.       

             1. ura

 • * Danes boš reševal/a kviz Kahoot!, najdeš ga na naslednji POVEZAVI:

https://kahoot.it/challenge/0902920?challenge-id=82fee8e4-f28c-4ec6-9b4b-962cb0b4e608_1585946729399

Lahko ga rešuješ tudi na mobilnem telefonu. Za to pa potrebuješ PIN:      0902920

KVIZ REŠI LE ENKRAT, KER JE ŠTEVILO REŠEVANJ OMEJENO IN OSTALI SOŠOLCI NE BODO MOGLI UŽIVATI, KOT SI TI!

      * V spletno učilnico napiši svoj rezultat in mnenje o kvizu, kako ti je šlo.

2. ura                Danes je 7. 4., svetovni dan zdravja. Navodila za delo so objavljena pod AKTUALNO.

             3. ura              

 • UČ., 50: 1. c   * Izpiši izraze za živali in jih prevedi. Če želiš, lahko tudi ilustriraš.
 • UČ., 51: 2. a  ** Poglej mladičke, preveri, koliko izrazov že poznaš.
 • Zapiši izraze za mladiče in prevode.  Če imaš težave, prilagamo BESEDIŠČE.

 

 

Teden od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020                                              

            1. ura

         What can animals do?   

 • * Poslušaj posnetek in poskušaj ugotoviti, kaj živali znajo, lahko naredijo in česa ne.  

                Posnetek je na tej POVEZAVI

 • * V zvezek prepiši učni zapis. Najdeš ga TUKAJ.
 • V zvezek zapiši: * 1 stavek, kaj ti zmoreš, česa ne

                                    ** 3 stavke, kaj ti zmoreš, česa ne.

 

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020                                              

       1. ura 

 • *Danes boš rešil 2 INTERAKTIVNA DELOVNA LISTA. Pred tem pa OBVEZNO PREBERI NAVODILA ZA REŠEVANJE INTERAKTIVNEGA DELOVNEGA LISTA. Najdeš jih TUKAJ

                         Si res natančno prebral navodila? Ne pozabi rešitev poslati svoji učiteljici!

 • Povezavo na 1. interaktivni delovni list (*MEANS OF TRANSPORT)  najdeš TUKAJ:
 • Povezavo na 2. delovni list (*FARM ANIMALS) najdeš TUKAJ:

      2. ura

 • S pomočjo učbenika na str. 55 naredi vaje v DZ na strani 52: *9, **10, ***11

        * Prepiši učni zapis v zvezek. Najdeš ga TUKAJ

        * Potrdi ogled gradiva v spletni učilnici.    

Teden od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020                      

             1. ura

 * Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ

Zdaj pa navodila za današnjo učno uro:

 • DZ, 56: *15, *16 (pets – hišni ljubljenčki; sea animals – morske živali, jungle animals – živali v džungli, animals – živali, farm animals – živali na kmetiji, in the barn – v skednju, in the pond – v ribniku; on land – na kopnem; in water – v vodi; in the air – v zraku)
 • DZ, 57: ***1.a, ***1.b, ***2.b

2. ura

 • * Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ:
 • * Najprej prisluhni videorazlagi, da boš ponovil dele živalskega telesa. Najdeš jo TUKAJ:
 • * Zdaj pa boš delal s pomočjo predloge, ki jo prilagamo. V zvezek boš zelo čitljivo in lepo napisal/a tvorbno nalogo z naslovom My favourite animal (Moja najljubša žival). Delaj po navodilih, ki te lepo vodijo. Predlogo najdeš TUKAJ. Zraven pa ti prilagamo tudi primer naloge, kjer je opisan konj. Ti seveda ne smeš opisati konja. Primer opisa konja najdeš TUKAJ. Tvorbno nalogo oddaj do ponedeljka, 11. 5. 2020. Veliko uspeha ti želim!Veliko uspeha ti želim!
 • * V SPLETNO UČILNICO pripni fotografijo svoje tvorbne naloge.

 

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020                   

    1ura 

  *Danes boš prepisal/a besedišče za športe in različne vrste športov. Če želiš, lahko najprej poslušaš izgovorjavo športov in vrste športov, nato pa jih zapišeš. Lahko pa obrneš vrstni red in najprej zapišeš vse športe in vrste športov, nato pa prisluhneš izgovorjavi in ponavljaš. Kakor želiš. Lahko tudi ilustriraš, če želiš.

Izgovorjavo najdeš TUKAJ.

Učni zapis najdeš TUKAJ.

*V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura

 • *DZ, 60: 1, 2  Posnetek za nalogo 2 najdeš TUKAJ.
 • *DZ, 62: 1
 • *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020                                        

 

     1. ura    

 *Danes boš prepisal/a besedišče za športno opremo in športna oblačila.  Če želiš, lahko najprej poslušaš izgovorjavo novega besedišča, nato pa besedišče zapišeš. Lahko pa obrneš vrstni red in najprej besedišče zapišeš, nato pa prisluhneš izgovorjavi in ponavljaš. Kakor želiš. Lahko tudi ilustriraš, če želiš.

Izgovorjavo najdeš TUKAJ.

Učni zapis najdeš TUKAJ.

 

      2. ura 

 

 • DZ, 63: * 2.a  Napiši šport in opremo, ki je na sliki (Primer: table tennis – table tennis racket)

                       **2.a: Napiši, kot je zapisan primer v delovnem zvezku!

 • DZ, 63: *2.b Izberi si 6 športov, napiši jih in dodaj potrebno športno opremo zanje.

                      **2.b Napiši, kot je zapisan primer v delovnem zvezku.

          DZ, 68: **9

          DZ, 68: *10 Samo poimenuj športe (Primer: Tim – swimming)

 

Teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020                   

     1. ura 

         *Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.

         *V tej učni uri boš v DNEVNIKU UČENJA znova utrjeval novo besedišče: sports, sport equipment and clothes. Veselo na delo.

         *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole, POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

2. ura  

DZ, 74: *1: Po primeru naredi celotno nalogo. (Primer: Potrebuješ žogo za odbojko, da bi igral odbojko.)

             *2: Pobarvaj sliko in napiši, kaj vse deček potrebuje za igranje hokeja.

DZ, 75: * 3 Samo poimenuj šport (A climbing).

             ***4 Ta naloga je pa za izziv. Poslušaj posnetek (večkrat) in pobarvaj risbo. Posnetek najdeš TUKAJ.

             *V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole, POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!