TJA_4L

Dragi učenec/ka!    

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku tujega jezika angleščine. Učiteljice angleščine smo pripravile, kaj boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo.

Vso snov in vse potrebno najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek in dnevnik učenja. Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš angleščino na urniku.

Ker podajamo enotna navodila za vse oddelke, se bo morda kdaj zgodilo, da si kakšno stvar že opravil. Nič zato, vaja dela mojstra, opravi jo znova.

Želimo ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamemo vate!

S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljale dvakrat tedensko: ob ponedeljkih in sredah.

Potrudi se in opravi vse do petka, da boš ob koncu tedna prost/a.

 

 

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1. ura   

Prepiši besedišče teh dveh prosojnic, če to že imaš narejeno, nič zato, naredi znova, lahko v dnevnik učenja. Če želiš, ilustriraj.

Prosojnica 1: A birthday party

Prosojnica 2: What do we do at a birthday party?

2. ura 

Ponovi besedišče, ki si ga v prejšnji uri spoznal/a. Če besede ne znaš izgovoriti, ti pripenjamo povezavo na slovar PONS, tja vtipkaj besedo in klikni na zvočnik (https://sl.pons.com/prevod).

Reši DZ, 42 in 43 (Če je tvoj delovni zvezek ostal v šoli, ti pripenjamo obe strani, lahko ju natisneš ali pa rešitve zapišeš v zvezek.)

V dnevnik učenja ali šolski zvezek utrjuj zapis besed, stavkovBirthday Party in tudi staro snov, če je še ne obvladaš.

Kopija DZ, str. 42 in 43

 

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

          1. ura 

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Zaradi izjemne situacije ti bomo v navodilih naslednje učne ure vedno pripele rešitve dela, ki si ga opravljal prejšnjo učno uro. Obnašaj se odgovorno, ne prepisuj rešitev, uporabljaj jih za to, da v resnici preveriš, kaj si prejšnjič naredil/a.  REŠITVE:

 Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:  

 • UČ., 46 – 47: Preberi besedilo in poslušaj posnetek, nato glasno beri. To naredi večkrat. Posnetek: KLIKNI TUKAJ:
 • Če imaš težave z razumevanjem besedišča, ti prilagam prevode (danes jih še ni treba prepisati). Prevodi: KLIKNI TUKAJ:

 

   25. 3. 2020 (2. ura)

Dragi učenec, učenka!

Danes je prav poseben dan, zato boš danes delal/a malo drugače. Vrni se na stran IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO, preberi si nagovor gospe ravnateljice in tekom dneva naredi aktivnosti, ki so ti predlagane. In bodi zelo pozoren/na do svoje mame. Tudi učiteljica angleščine zelo lepo pozdravlja tvojo gospo mamo!

 

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020                                                     

                1. ura  

 • Prepiši stavke s prevodi (Let’s have a party!) v zvezek.  STAVKI:
 • V zvezek ali dnevnik učenja utrjuj besedišče prejšnjega tedna. (1 list A4 formata) 

V spletni učilnici v eAsistentu potrdi ogled gradiva in odgovori na vprašanje!

 

 

          2. ura 

        V zvezek napiši naslov Toys (Igrače). Nariši dva stolpca:  

      Katere besede za igrače že poznam v angleščini?      Katere besede za igrače bi rad poznal v angleščini?
   
 • Nasvet: V prvem stolpcu pričakujemo besede iz UČ., str. 13. Preglej, popravi, dopolni, bodi pozoren na pravilen zapis! 
 • Drugi stolpec preglej in dopolni z izrazi v UČ., str. 48, naloga 1. Pričakuje se, da boš obvladal besedišče na strani 48. 
 • Če si v drugi stolpec napisal še kakšno besedo, ki še nima prevoda, ga prevedi s pomočjo PONS-ovega slovarja. 
 • Če potrebuješ pomoč, jo najdeš TUKAJ:

Teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

       1. ura                                                    OD DANES NAPREJ OBJAVLJAMO VSA NAVODILA ZA DELO TUDI V SPLETNI UČILNICI                                                                        ZA ANGLEŠKI JEZIK!

 • Preveri svoje delo prejšnje učne ure! Rešitve najdeš TUKAJ:

     Zdaj pa navodila za delo v današnji učni uri:

 • * Danes boš reševal/a kviz Kahoot!, najdeš ga na naslednji POVEZAVI:

https://kahoot.it/challenge/0861328?challenge-id=e7385edf-9874-414f-9d8d-55ffb8e98664_1585668062236

Kviz lahko rešuješ tudi na mobilnem telefonu. Za to pa potrebuješ PIN: 0861328

KVIZ REŠI LE ENKRAT, KER JE ŠTEVILO REŠEVANJ OMEJENO IN OSTALI SOŠOLCI NE BODO MOGLI UŽIVATI, KOT SI TI!

 • V spletno učilnico napiši svoj rezultat in mnenje o kvizu, kako ti je šlo. Uživaj!

 

             2.  ura             

 • DZ, 45: * 8, * 9
 • DZ, 46: * 10. a, * 10. b    

Če slučajno nimaš delovnega zvezka, prilagamo obe strani TUKAJ:    

 

Teden od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020            

Navodila in usmeritve za ta teden najdeš TUKAJ:

Posnetek pesmice I like najdeš TUKAJ.

*V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020                                           

Zgoraj: Navodila in usmeritve za ta teden najdeš TUKAJ:

Razlago današnje snovi najdeš TUKAJ:

 • * Prepiši učni zapis, najdeš ga TUKAJ:
 • DZ, 46: *11
 • DZ, 47: *12, *13

*V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020                                               

 • Preveri svoje delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ: 
 • Zdaj pa navodila za danes:

DZ, 52: *1, *2, *3

DZ, 53: *4, *5

DZ, 48: * 14. a,  *14. b

DZ, 51: ***1

Pomagaj si z zvezkom, učbenikom, slovarjem, če je potrebno. Veliko uspeha ti želim!

*V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020                                         

 

Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.

 V zvezek napiši naslov Family. Nato prepiši učni zapis Family. Najdeš ga TUKAJ. Prisluhni tudi izgovorjavi teh besed, lahko večkrat, zraven ponavljaj.    Videorazlago najdeš TUKAJ

*DZ, 54: 1, 2, 3.a, 3.b

*V kolikor objave spremljaš na spletni strani šole: POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI!

 

Teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020                                           

 Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.

* UČ., 57: Oglej si sliko in izpiši samo PROSTORE, ne pohištva. Prilagamo tudi učni zapis. Najdeš ga TUKAJ

Oglej si videovadi izgovorjavo novih izrazov za sobe v hiši. Povezavo najdeš TUKAJ.

*DZ, 55: 6

*DZ, 64: 1, 2, 3 Posnetek najdeš TUKAJ.

 

Teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020

 

 Preveri delo prejšnje ure. Rešitve najdeš TUKAJ.

* UČ., 59: Oglej si dejavnosti, poslušaj posnetek; pokaži dejavnosti in vadi izgovorjavo. Poslušaj večkrat, mati znanja je ponavljanje. Posnetek najdeš TUKAJ.

Zdaj pa prepiši besedišče. Najdeš ga TUKAJ.

*DZ, 56:7, 8, 9

*DZ, 57: 11