TIT_8

Pozdravljen/a!

Učitelja tehnike sva pripravila navodila za delo na daljavo pri pouku tehnike in tehnologije. Ker je snov zanimiva, sva prepričana, da boš naloge doma opravil/a z lahkoto in ti ne bodo vzele veliko časa.                                                                                                                                                                                                                 Želiva ti uspešno delo.

 

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020 – petek, 29. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)           8.R

 

V tem tednu se bomo poučili o elementih, ki prenašajo gibanje.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija na strani 63 do 66 ( do prestavnega razmerja) preberi o zobniških gonilih, polžastih gonilih in zobatih letvah.
 2. Nato za preverjanje razumevanja snovi reši kratek kviz, ki je na spletni povezavi: ZOBNIŠKA GONILA.
 3. Za lažje razumevanje zobate letve in polžastega gonila pa si lahko ogledaš še  še video posnetke na spletni povezavah:

Zobata letev: https://www.youtube.com/watch?v=agyxV83PuoY,

Polžasto gonilo: https://www.youtube.com/watch?v=1P-GEMHLs6o

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 – petek, 22. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         8.R

 

V tem tednu se bomo poučili o gonilih in elementih, ki omogočajo gibanje. Motor je v vozilu vir kinetične energije v obliki vrtenja. Ta energija se preko strojnih elementov, ki jih imenujemo GONILA prenaša na kolesa. Gonila najdemo pri vseh strojih in napravah. Za lažje razumevanje gonil si v učbeniku preberi učno snov o TEHNIČNIH SREDSTVIH.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 8 na strani 59 oglej shemo razdelitve strojnih elementov, nato preberi na str. 57, 58, 60, 61 in 62 kaj so gonila in kateri so elementi, ki omogočajo gibanje.
 2. Za preverjanje razumevanja snovi reši kratek kviz, ki je na spletni povezavi: GONILA-elementi, ki omogočajo gibanje.

 

Še vedno velja, da zaradi večje preglednosti dela, vsi delate v spletni učilnici XOOLTIME!

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020 – petek, 15. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         8.R

 

V tem tednu je na vrsti pisno ocenjevanje znanja O MOTORJIH. Povezavo do nalog najdeš v spletni učilnici XOOLTIME. Ne pozabi pa, da lahko naloge rešuješ le danes do 18. ure!

 

Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 – petek, 8. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS) 8.R

 

V tem tednu je na vrsti tema: VPLIV MOTORIZACIJE NA OKOLJE.

 

 1. Na list papirja nariši miselni vzorec o vplivu hitrega naraščanja prometa na okolje (katere vrste prometa onesnažuje okolje, s čim promet onesnažuje okolje, vpliv motorizacije na videz pokrajine, posledice onesnaževanja okolja, kako zmanjšati negativne vplive na okolje, kakšen bo promet v prihodnosti) Uporabljaj barve!
 2. Za dokaz tvoje domače aktivnosti miselni vzorec fotografiraj in ga pripni v e-učilnico, da ga učitelja pregledava.

 

POMEMBNO:

Naslednji petek, 15. 5. 2020 boste za oceno reševali kviz o energiji, motorjih in vplivu motorizacije na okolje. Časa za reševanje nalog boste imeli samo 1 dan (petek, 15. 5.2020), reševali pa jih boste lahko le 1x. Nato kviza ne bo več mogoče reševati.

Po zaključku reševanja, bova učitelja TIT naloge še enkrat pregledala, po potrebi popravila št. doseženih točk ter jih ocenila. Pridobljene ocene bova upoštevala pri zaključevanju ocen pri vseh tistih učencih, kjer bo to potrebno.

Še vedno velja, da zaradi več možnosti komunikacije, večje preglednosti in lažjega dela, vsi delate v spletni učilnici XOOLTIME.

 

Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 – petek, 24. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         8.R

 

V tem tednu je na vrsti preverjanje znanja o vrsti, zgradbi in delovanju motorjev.

 

 1. Preverjanje znanja o motorjih opraviš tako, da klikneš na spletno povezavo: Preverjanje MOTORJI in odgovoriš na vprašanja.
 2. Rešene naloge bova v naslednjem tednu pregledala učitelja TIT in jih po potrebi tudi ustrezno točkovala.

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Torek, 14. 4. 2020 – petek, 17. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)       8.R

 

V tem tednu bomo si bomo ogledali zgradbo, delovanje in uporabo dizelskega in wanklovega motorja.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 8 na strani 54 (zgoraj) ter 55 in 56 preberi učno snov o dizelskem in wanklovem motorju.
 1. Nato pa za ponovitev snovi v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 8 na strani 19 reši nalogo 5.
 2. Kot dokaz tvoje domače aktivnosti rešeno nalogo v DZ fotografiraj in sliko pošlji na učiteljev e-naslov.
 3. Kot zanimivost si lahko na spodnji spletni povezavi ogledaš še primer izdelave motocikla (NEOBVEZNO): https://www.youtube.com/watch?v=L22oij8nT2k

 

Oba učitelja ponovno predlagava, da zaradi več možnosti komunikacije, večje preglednosti in lažjega dela, vsi delate v spletni učilnici XOOLTIME, v kolikor je to mogoče.

Če imata kakršne koli težave sporočite na: janko.sotosek@guest.arnes.si, ali janez.virtic@ossevnica.si

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 – petek, 10. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)           8.R

 

V tem tednu bomo si bomo ogledali zgradbo, delovanje in uporabo 2-taktnega bencinskega motorja, ki poganja kolo z motorjem.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 8 na strani 53 in 55 preberi o uporabi 2-taktnega bencinskega motorja.
 1. Za ponovitev snovi v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 8 na strani 19 reši nalogo 4.
 2. Za konec si lahko v učbeniku na str. 54 ogledaš še primer kolesa z motorjem (NEOBVEZNO).

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020 – petek, 3. 4. 2020        – obe skupini (1 JV in 2 JS)     8.R

 

V tem tednu si bomo pogledali kako deluje 2-taktni Ottov bencinski motor.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 8 na strani 51 preberi o glavnih značilnostih 2-taktnega Ottovega motorja.
 2. Nato si na strani 52 in 53 (zgoraj) preberi o delovanju 2-taktnega Ottovega motorja.
 3. Za boljšo predstavo o delovanju 2-taktnega Ottovega bencinskega motorja klikni še na spletno povezavo: http://www.animatedengines.com/twostroke.html (predlagava klik z desno miškino tipko in izberi: prevedi v slovenščino), tisti bolj radovedni pa še na https://www.youtube.com/watch?v=m98hDjtSBSI
 4. Za preverjanje razumevanja snovi reši kratek kviz, ki je na spletni povezavi: KVIZ 2-taktni motor.

Za morebitne težave pišite na: janez.virtic@ossevnica.si, janko.sotosek@ossevnica.si

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

Ponedeljek, 23. 3. 2020 – petek, 27. 3. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         8.R

 

V tem tednu bomo nadaljevali z učnimi vsebinami o motorjih. Naučili se bomo, kako deluje 4-taktni Ottov bencinski motor.

 

 1. V učbeniku Tehnika in tehnologija 8 si na strani 49 najprej oglej sliko sestavnih delov motorja, nato pa na strani 50 in 51 še preberi razlago vseh štirih taktov delovanja Ottovega motorja.
 2. Za ogled delovanja Ottovega bencinskega motorja lahko klikneš še na spletni povezavi: www.animatedengines.com ali na http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/brecl/Motor/Motor1.htm
 3. Za ponovitev snovi v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 8 na strani 18 reši nalogo 2 in 3.
 4. Neobvezno: lahko si za ponovitev ogledaš še ppt prosojnice, ki so priloga teh navodil. Delovanje štiritaktnega OTTO motorja
 5. Za konec še potrdi svoje delo na tej povezavi: POROČILO O DELU

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020 – petek, 20. 3. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)

 

 1. V učbeniku Tehnika in tehnologija 8 preberi na strani 46, 48 in 49 učne vsebine: Energija –  motorji  (preberi vse do sestave štiritaktnega bencinskega Ottovega motorja).
 2. Če želiš še več, pa si lahko s pomočjo spletne povezave ogledaš še princip delovanja motorjev: www.animatedengines.com
 3. Oglej si slike v učbeniku na strani 47 in s pomočjo njih na poseben list formata A4, nariši preglednico razdelitve vseh motorjev. Motorje razdeli po skupinah glede na vrsto energije, ki jo uporabljajo za delovanje. Za dokazilo o tvojem delu list nato vloži v delovni zvezek.
 4. Za konec še v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 8 na strani 17 dopolni preglednico.