TIT_7

Učenke in učenci, pred vami je drugačna oblika pouka. V šoli ste delali pretežno praktično z orodji in obdelavo gradiv. Ker v tej situaciji nimate možnosti vam bova pripravljala učno gradivo v obliki utrjevanja, raziskovanja in eksperimentiranja v okolju, ki vam je na voljo.

 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 – petek, 22. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         7.R

 

V tem tednu je na vrsti pisno ocenjevanje znanja O UMETNIH SNOVEH IN ELEKTRIČNI ENERGIJI. Povezavo do nalog najdeš v spletni učilnici XOOLTIME. Ne pozabi pa, da lahko naloge rešuješ le danes (22.5.2020) do 18. ure!

 Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 – petek, 8. 5. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS) 7.R

 

V tem tednu je na vrsti preverjanje znanja o umetnih snoveh in električni energiji.

 

 1. Preverjanje znanja opraviš tako, da klikneš na spletno povezavo: PREVERJANJE – UMETNE SNOVI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA in odgovoriš na vprašanja.
 2. Rešene naloge bova v naslednjem tednu pregledala učitelja TIT in po potrebi popravila št. doseženih točk. Pri pregledovanju odgovorov bova učitelja pozorna, če naloge sploh rešujete. Vse si bova skrbno beležila in vašo delavnost in sodelovanje na koncu leta upoštevala tudi pri zaključevanju ocen.

 

POMEMBNO!

Čez dva tedna boste za oceno reševali kviz o umetnih snoveh in električni energiji. Časa za reševanje nalog boste imeli samo 1 dan – to je v petek, 22.5.2020, reševali pa jih boste lahko le 1x. Nato kviza ne bo več mogoče reševati. Po zaključku reševanja, bova učitelja TIT naloge še enkrat pregledala, po potrebi popravila št. doseženih točk ter jih ocenila. Pridobljene ocene bova upoštevala pri zaključevanju ocen pri vseh tistih učencih, kjer bo to potrebno.

Še vedno velja, da zaradi več možnosti komunikacije, večje preglednosti in lažjega dela, vsi delate v spletni učilnici XOOLTIME.

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Torek, 14. 4. 2020 – petek, 17. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)       7.R

 

V tem tednu si bomo ogledali PREVODNIKE IN IZOLANTE TER ELEKTRIČNI KROG.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 7 na strani 54 preberi učno snov: »Električni krog«, na strani 55: »Več o električnih krogih« in na strani 59 »Prevodniki in izolanti«.
 2. Nato v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 7 na strani 21 reši naloge 1, 2 in 3.
 3. Za lažje razumevanje lahko prevodnost snovi preizkušaš s klikom na Virtualno vezje, ki si ga uporabil za poskuse že pri prejšnji učni uri.
 4. Kot dokaz tvoje domače aktivnosti rešeno nalogo v DZ fotografiraj in sliko pošlji na učiteljev e-naslov.

 

Oba učitelja ponovno predlagava, da zaradi več možnosti komunikacije, večje preglednosti in lažjega dela, vsi delate v spletni učilnici XOOLTIME, v kolikor je to mogoče.

Če imata kakršne koli težave sporočite na: janko.sotosek@guest.arnes.si, ali janez.virtic@ossevnica.si

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 – petek, 10. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)           7.R

 

V tem tednu si bomo ogledali ELEKTRIČNI KROG in VIRE ELEKTRIČNE NAPETOSTI.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 7 na strani 54 in 55  preberi učno snov o električnem krogu, virih električne napetosti in napetosti virov.
 2. Za boljše razumevanje lahko s klikom na povezavo izvedeš še virtualni poskus: Vpliv napetosti na svetenje žarniceNavodila za izvedbo poskusa: po kliku na povezavo, izberi možnost INTRO, nato izberi potrebne elemente za delo (baterija, žarnica, stikalo, vodnik)  in jih potegni na delovno polje ter poveži med seboj. Za konec s klikom na baterijo spreminjaj lego drsnika in opazuj spremembe na žarnici.
 3. Nato v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 7 na strani 19 reši nalogi 1 in 2.
 4. Kot dokaz tvoje domače aktivnosti rešeno nalogo v DZ fotografiraj in sliko pošlji na učiteljev e-naslov.

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020 – petek, 3. 4. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)           7.R

 

V tem tednu bomo nadaljevali z učnimi vsebinami o električni energiji. Pregledali bomo učno snov: PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VRSTE ELEKTRARN.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 7 na strani 50, 52 in 53 preberi učno snov.
 2. Za boljše razumevanje si lahko ogledaš še Power Point predstavitev: PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE.
 3. Nato v delovnem zvezku Tehnika in tehnologija 7 na strani 20 reši nalogi 1 in 2.
 4. Kot dokaz tvoje domače aktivnosti KLIKNI na povezavo: Domače delo – PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE in odgovori na nekaj vprašanj.

 

Zaradi več možnosti komunikacije s posameznim učencem, večje preglednosti, boljše učinkovitosti in lažjega dela predlagava, da vsi delamo v spletni učilnici v kolikor je to le mogoče.

 

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

Ponedeljek, 23. 3. 2020 – petek, 27. 3. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         7.R

V tem tednu bomo začeli z učnimi vsebinami o električni energiji. Ugotavljali bomo vire električne energije in se poučili o učinkih in nevarnostih električnega toka.

 

 1. Najprej si v učbeniku Tehnika in tehnologija 7 si na strani 49 in 50 (do pridobivanja električne energije) preberite učno snov.
 2. Odprite delovni zvezek Tehnika in tehnologija 7 in na strani 18 reši nalogo 1 – zgoraj (pomagaj si z učbenikom in s slikami na strani 19).
 3. Nato na strani 18 izpolni vsaj tri stolpce (po lastni izbiri) v tabeli – spodaj. Preostala dva lahko izpolniš, če želiš.

Na koncu si s klikom na povezavo: http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2020/03/NEVARNOST-ELEKTRIČNE-NAPETOSTI-PRI-DELU-.mp4  oglej še poučen in zabaven film o NAPU, ki opozarja na nevarnosti, ki pretijo ob uporabi električnih strojev in naprav.

Za konec še potrdi svoje delo na tej povezavi:   POROČILO O DELU

Želiva ti uspešno delo. Učitelja TIT: Janko Sotošek in Janez Virtič

 

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020 – petek, 20. 3. 2020            – obe skupini (1 JV in 2 JS)         7.R

Za začetek osvežimo že predelano učno snov. Odpri prosojnico, si vsebine preberi in na svoj list izdelaj miselni vzorec. List na to vstavi v DZ ali v mapo TIT delo na domu.

Povezava na: Umetne snovi PONOVIMO

Še nekaj za razvedrilo:

Želiva prijetno delo in pazite na zdravje.

 

Vaša učitelja:

Janko Sotošek

Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)