SLJ_9

Drage učenke, dragi učenci,

pošiljamo vam svoje e-naslove, s pomočjo katerih boste komunicirali s svojo učiteljico slovenščine:

tatjana.hafner@ossevnica.si
barbara.kosar@ossevnica.si
gordana.kenda@ossevnica.si
jelka.slukan@ossevnica.si
jozica.levstik@ossevnica.si

 

pon., 25. 5. 2020

UD 25. 5. OBVESTILO za devetošolce

čet., 21. 5. 2020

UD 21. 5. Ocena 2. del

 

tor, 19. 5. 2020

UD 19 5. Ocena predstave

 

pon., 18. 5. 2020

UD 18. 5. Orion 2 . del

 

pet., 15. 5. 2020

UD 11. 5. Rešitve za jezikovni del ponavljanje in ocenjevanje

UD 11. 5. Rešitve za književnost ponavljanje za ocenjevanje

 

 

čet., 14. 5. 2020

UD 14. 5. Gregor Strniša Orion

 

tor., 12. 5. 2020

UD 12. 5. Pomišljaj vezaj povzetek

UD 12. 5. Utrjevanje jezikovnih vsebin

 

 

pon., 11. 5. 2020

UD 11. 5. Ponavljanje in utrjevanje

UD 11. 5. Književnost pregled po obdobjih

 

čet., 7. 5. 2020

ČETRTEK_7_5_KD

 

tor., 5. 5. 2020

UD 5. 5. Pesem v zvezdah nadaljevanje

 

pon., 4. 5.2020

UD 4. 5. Tone Pavček Pesem o zvezdah

 

 

pon., 27. 4. 2020: Rešitve

UD 21. 4. Rešitve za preverjanje znanja

 

pet., 24. 4. 2020

Obvestilo

V vseh učnih skupinah smo opazile, da ste preverjanje rešili in odgovore poslali res redki. Ker je to preverjanje, ki bo podobno ocenjevanju v maju, vas pozivamo, da rešite naloge vsi! Rešitve bomo objavile šele po odgovorih vseh učencev – torej si odgovoren tudi do sošolcev. Rešitve pošlji do pet., 24. 4., do 15.00. 

Bralna značka

Morda pa je zdaj tudi čas za srečanje s knjigo. O prebranih knjigah poročate v obliki kratkega zapisa (5 povedi o vsebini). Kdor bo opravil BZ do 10. 5., bo prejel odlično oceno. Vabljeni!

čet., 23. 4. 2020

UD 23. 4. Potopis

 

tor., 21. 4. 2020

UD 21. 4. Preverjanje znanja

 

pon., 20. 4. 2020

UD 20. 4. Opis poti

UD 20. 4. Lastna imena rešitve

 

čet., 16. 4. 2020

UD 16. 4. Zapiši veliko zacetnico

UD 16. 4. Lastna imena

tor., 14. 4. 2020

Kaplan M. Č. UD 14. 4.

UD 14. 4. Kaplan M. Č.

 

pet., 10. 4. 2020

UD 10. 4. Kaplan M. Č.

 

čet., 9. 4. 2020

UD 9. 4.

UD 9. 4.Kaplan Martin Čedermac

 

sre., 8. 4. 2020

UD 8. 4. Gosenica

tor., 7. 4. 2020

”Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO”. http://www.ossevnica.si/7-4-2020-dan-dejavnosti-prva-pomoc/

pon., 6. 4. 2020

UD 6. 4. Gosenica

 

petek, 3. 4. 2020

UD 9 3. 4. NPZ Gojc Gojmir Lešnjak

 

četrtek, 2. 4. 2020

UD 9 2. 4. 2020 NPZ pesem

NPZ 9 vrednotenje

NPZ 9 SLJ

sreda, 1. 4. 2020

 

UD 9 1. 4. 2020 pomišljaj vezaj

Dragi učenec, draga učenka!

Današnjo uro boš posvetil še pravopisnim posebnostim. V modrem delovnem zvezku boš rešil še nekaj vaj, povezanih s pomišljajem in z vezajem. Za začetek si preberi najprej razlago o pomišljaju. 

POMIŠLJAJ je ločilo, ki označuje zamolk, kaže na vrivke v stavku, nadomešča narekovaj; kot nekončno ločilo ga zapišemo z dolgo črtico (). Ločimo:

ENODELNI POMIŠLJAJ (NESTIČNI) – z njim poudarimo dano besedo oz. misel ali kažemo na nasprotje med stavki iste povedi.

Primer: Domovina tujina: v čem je pravzaprav razlika?

DVODELNI POMIŠLJAJ (NESTIČNI) – z njim ločimo vrinjene stavke ali dele stavkov od ostalega dela povedi.

Primer: S sosedi – lepo je imeti dobre sosede – imamo odlične odnose.

 

Namesto enodelnega in dvodelnega pomišljaja lahko uporabljamo vejico oz. vejici.

 

Predložni pomišljaj pišemo stično med dvema besedama, kadar gre za pomen od … do (npr. odprto 8.00–20.00) oz. med  (npr. cesta Krško–Novo mesto).

 

Odpri DZ, na strani 52 in reši nalogi 5 in 6. Ko zaključiš delo se loti še naloge s predložnim pomišljajem: str. 53, nal. 8.  

Po opravljenem delu si preberi še krajši zapis o  pisanju skupaj in narazen oz. z vezajem (vezaj je krajša črtica ).  

Nekaj posebnosti:

Zakaj pridevnik  italijanskoslovenski pišemo z vezajem?  Vezaj pomeni in, torej italijanski in slovenski.

Zakaj celovečerni pišemo brez vezaja. Pridevnik celovečerni je nastal iz zveze »cel večer« .

Kadar gre za več različnih barv, uporabljamo vezaj, npr. belomodra obleka. Barvne odtenke pišemo skupaj ali narazen (brez vezaja), npr.: zelenomodre hlače ali zeleno modre hlače.

Če je prva sestavina tvorjenke števka ali samostojna črka, jo z drugim delom povežemo s stičnim vezajem, npr. 100-letnica, e-naslov.

Reši še dve nalogi na strani 60, 2.  in 3.nalogo, na strani 51 pa 6.  

Dodatna naloga: DZ, str. 61, nal 7 – KDOR ZMORE VEČ!

 

Pon., 30. 3. 2020

UD 9 30. 3. pravopisne naloge

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Današnje naloge bodo usmerjene v pravopisne zanke, ki jih boš reševal v modrem delovnem zvezku.

 1. Na strani 42 boš našel 5. nalogo, kjer boš podčrtal besede, ki bi morale biti napisane z veliko začetnico – glej navodilo.
 2. Nadaljuj na strani 47 in reši 20. nalogo, kjer boš v besede vstavil er ali r.
 3. Na strani 49 boš ponovil rabo predloga s, z, k, h. Reši nalogi 26 in 27.
 4. Za zaključek reši še nalogo 30, na strani 50, kjer boš vstavil manjkajoče črke.
 5. Dodatna naloga. str. 50, nal. 29.

Ko boš opravil vse naloge, najdeš rešitve na tej povezavi:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=29231&file=1

 

 

Petek, 27. 3. 2020

Včeraj si se srečal s tvorjenkami in netvorjenkami. Danes pa boš rešil še nekaj nalog, da boš dobro usvojil te vsebine.

 1. Predlagam, da najprej rešiš naloge na strani 30 in 31 od 11. do 14. ter na strani 32 še 16. in 17.
 2. Če zmoreš, reši še 23. nalogo na strani 35, kjer boš besednim zvezam dodal tvorjenke in jih ustrezno uporabil v povedih.
 3. Rešitve preveri na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina
 4. Tisti, ki še niste poslali uradne prošnje, prosimo, da to napišete v Wordu in pošljete svoji učiteljici do pon., 30. 3. 2020. 

                                                 Uspešno delo in lep vikend ti želim, tvoja učiteljica

 

 

Četrtek, 26. 3. 2020

Dragi učenec, draga učenka!

Upam, da si svoji učiteljici poslal svojo uradno prošnjo. Če je še nisi, jo poskušaj čimprej oddati po e-pošti.

Današnja ura pa bo namenjena netvorjenkam in tvorjenkam. Odpri MODRI DELOVNI ZVEZEK (Knjižni in neknjižni jezik), in sicer na strani 26.

 • Najprej preberi pesmico Borisa A. Novaka Šalica, nato pa reši 1., 2. in 4. nalogo.
 • Pri 5. nalogi besedam dodaj manjšalnice in razmisli o pomenih.
 • Dopolni še 6. nalogo, v šolski zvezek pa zapiši krajši povzetek, kaj so netvorjenke in tvorjenke (modro obarvano polje).
 • Za zaključek reši še 7., 8. in 9. nalogo.

ZA UČENCE_ NEKAJ POJASNIL

Prva ura (16. 3. 2020):

1. Preberi neumetnostno besedilo Franje Bojc Vidovec (vijolični DZ str. 28). Reši str. 29, 30).

2. Kaj je življenjepis? Preberi v modro obarvanem polju na str. 31 in zapiši povzetek v zvezek.

SLJ 9 (17.-20. 3. 2020)

Nadaljuj z življenjepisom, četrto uro pa nameni še prošnji (vijolični DZ).

 1. ura: Preberi življenjepis Nika Cara (DZ, str. 33, nal. 13), nato reši 14., 15., 16., 17., 18. in 19. nalogo.
 2. ura: Po vzoru Nikovega življenjepisa napiši svoj uradni življenjepis – v šolski zvezek.
 3. ura: Preberi uradno prošnjo na strani 40 in reši 5., 6., 7., 8. in 9. nalogo. V šolski zvezek zapiši povzetek, kaj je prošnja in kaj vsebuje uradna zasebna prošnja.

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=31111&file=1

 

pon, 23. 3. 2020

Dragi učenec, draga učenka!

Po vzoru 5. naloge (v VIJOLIČNEM DZ) na strani 40 boš napisal uradno prošnjo. Pred pisanjem še enkrat preglej njeno zgradbo (str. 41, nal. 7) in upoštevaj navodila v nadaljevanju.

Predstavljaj si, da si ANDREJ/ANDREJA BOŽIČ,  PREŠERNOVA 5, 6330 PIRAN. Napiši prošnjo za ogled RESTAVRACIJE MORSKA POT, NA HRIBU 22, 6330 PIRAN.

 

Si Andrej/Andreja Božič in obiskuješ deveti razred osnovne šole v PIRANU.  Pri izbirnem predmetu SODOBNA PRIPRAVA HRANE vam je učiteljica dala nalogo, da si vsak ogleda eno izmed restavracij, povpraša goste o kakovosti hrane in specialiteti te restavracije. V izbrani restavraciji moraš nekaj časa preživeti v kuhinji in opazovati delo v njej. Po obisku in opravljenem delu boš pripravil/-a poročilo in ga predstavil/-a v šoli.

 

Navedi razlog, čemu želiš to nalogo dobro opraviti; razlog naj bo prepričljiv, da ti bo direktor res omogočil gostoljubje v svoji restavraciji. Razmisli tudi o prilogi oz. prilogah.

 

Oblika prošnje izraža vlagatelja, zato bodi vljuden/vljudna, pazi na razmike in pravopis.

 

Pri ustvarjanju uradne prošnje ti želim veliko uspeha, tvoja učiteljica slovenščine