SLJ_7

Drage učenke, dragi učenci,

pošiljamo vam svoje e-naslove, s pomočjo katerih boste komunicirali s svojo učiteljico slovenščine:
tatjana.hafner@ossevnica.si
gordana.kenda@ossevnica.si
barbara.kosar@ossevnica.si
jozica.levstik@gmail.com
jelka.slukan@ossevnica.si

Učiteljice SLJ

 

 

 

pon., 1. 6. 2020

UD 1. 6. Predlogi

3. 6. 2020: Končno spet v šolo: s seboj prinesi zelen DZ, zvezek in berilo.

 

čet., 28. 5. 2020

EMONA

V zelenem DZ preberi besedilo z naslovom Emona in odgovori na vprašanja na strani 93 in 94. Piši v delovni zvezek ali pa naloge rešuj kar na računalniku. 6. nalogo lahko izpustiš.

 

 

tor., 26. 5. 2020

UD 26. 5. Ali veš, koga so danes pokopali Partljič

 

pon., 25. 5. 2020

UD 25. 5. Partljič

 

 

čet., 21. 5. 2020

UD 21. 5. Partljič

 

tor., 19. 5. 2020

UD 19. 5. Knjižni in neknjižni jezik 3

 

pon., 18. 5. 2020

UD 18. 5. Knjižni in neknjižni jezik 2

čet., 14. 5. 2020

UD 14. 5. Knjižni in neknjižni jezik

tor., 12. 5. 2020

UD 12. 5. Preverjanje znanja

 

pon, 11. 5. 2020

UD 11. 5. Snov za ocenjevanje

 

Četrtek, 7. 5. 2020: KULTURNI DAN: Kit na plaži_gradivo

 

tor., 5. 5. 2020

UD 5. 5. Tone Pavček Pesem 2. ura

 

pon., 4. 5. 2020

UD 4. 5. Tone Pavček Pesem

 

tor., 21. 4., in čet., 23. 4. 2020

UD 21. in 23. 4. srednje sklanjatve

 

 

pon., 20. 4. 2020

UD 20. 4. srednje sklanjatve

čet., 16. 4. 2020

UD 16. 4. sklanjanje m sam posebnosti

 

 

 

tor., 14. 4. 2020

UD 14. 4. sklanjanje m sam posebnosti

pet., 10. 4. 2020

UD 10. 4. sklanjanje m sam posebnosti

 

čet., 9. 4. 2020

UD 8. 4. sklanjanje m sam posebnosti

 

 

tor., 7. 4. 2020

”Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO”. http://www.ossevnica.si/7-4-2020-dan-dejavnosti-prva-pomoc/

 

pon., 6. 4. 2020

UD 6. 4. sklanjanje ž sam posebnosti – perut

 

pet., 3. 4. 2020

UD 7 3. 4. sklanjanje ž sam posebnosti

Sklanjanje samostalnikov ženskega spola (posebnosti)

 

POSEBNOSTI SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA

 1. ljubkovalna ženska imena na -i
 2. prevzeta ženska imena na soglasnik Se ne sklanjajo!
 3. priimki ob ženskih imenih

Naloge:

 1. Naštej vsaj pet ljubkovalnih ženskih imen na –i (npr. Fani, Malči).
 2. Sklanjaj samostalnik Lili.
im. rod. daj. tož. mest. or.

 

 1. Sklanjaj samostalnike mama, mati, mami.
im. rod. daj. tož. mest. or.
mama
mati
mami

 

 1. Naštej nekaj prevzetih ženskih imen (npr. Doris). Na koncu ne smejo imeti samoglasnika.
 2. Popravi, če je narobe: Iris, Iriske, Iriski, Irisko, pri Iriski, z Irisko
 3. Postavi v rodilnik ednine.

Danes ni (Ajda Prah) _____________________________ .

Danes ni (Aljaž Prah) _____________________________ .

 

 • Kaj si ugotovil?

 

 1. Vadi naštete posebnosti v DZ: str. 49/25., 26., 27., 28.

 

 

 

 

 

čet., 2. 4. 2020

UD 7 2. 4. Utrjevanje

Utrjevanje stavčnih členov

Končno ste si zaslužili  vaje, ki  vas bodo sprostile, saj boste delali le na računalniku.

Kliknite spodnjo povezavo in vadite.

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html

Reši vaje iz prvega (Izpiši stavčne člene) in drugega okvirja (Predmet – sklon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tor., 31. 3. 2020

UD 7 31. 3. sklanjanje ž sam posebnosti

Sklanjanje samostalnikov ženskega spola (posebnosti)

Navodilo se nahaja tudi v spletni učilnici.

Naloge:

V navodilih označene naloge po barvah pomenijo naslednje:

Ø  MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Ø  TEMELJNI STANDARDI ZNANJA

Ø  VIŠJI STANDARDI ZNANJA

 

 1. Misliš, da ti je uspelo pravilno sklanjati samostalnik gospa. Preveri s pomočjo DZ na str. 43, če tega še nisi storil/-a!
 2. Sklanjaj samostalnik lestev:
EDNINA DVOJINA MNOŽINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

 1. V zelenem DZ reši naloge na straneh 45 in 46.
 2. Sklanjaj samostalnik mati:
EDNINA DVOJINA MNOŽINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 1. Sklanjaj samostalnik hči:
EDNINA DVOJINA MNOŽINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

 1. Preveri s pomočjo DZ na str. 47.
 2. Reši še naloge 20, 21, 22 (zeleni DZ, str. 47, 48)
 3. Doslej si vadil/-a prve tri posebnosti, zadnjo posebnost, vrivanje polglasnika in i-ja v rodilniku množine in dvojine, vadi na straneh 42 in 43.

Polglasnik je glas, ki ga zapisujemo s črko e.

pon., 30. 3. 2020

Pozdravljene sedmošolke, pozdravljeni sedmošolci!

Pred nami je tretji teden učenja na daljavo. Ponosni smo na vas, pridno ste napisali obe nalogi: spis z naslovom KLIČEJO ME ali KLIČEMO GA/JO in zaokroženo besedilo. Dobrih 60 % se vas je odzvalo, ostalih 40 % učencev pa spodbujam, naj se nam priključijo pri naslednjih izzivih, za nazaj ni potrebno delati, da se vam ne bo nabralo preveč dela.

Vabimo vas, da se nam priključite v spletnih učilnicah v eAsistentu. Mislimo, da je tak način učenja na daljavo boljši, lažji in hitrejši. Poskusimo, pa bomo lahko presodili! Tam vas čakajo kratke naloge.

V tem tednu bomo spet sklanjali, utrjevali pa bomo tudi stavčne člene – te vaje vas bodo sprostile, saj boste delali le na računalniku.

 

Prva ura: Sklanjanje samostalnikov ženskega spola (posebnosti)

V prvem tednu si sklanjal le osnovne vzorce, zdaj pa se spopadi s posebnostmi. Začeli bomo z ženskimi sklanjatvami.

OSNOVNI VZOREC pomeni, da se tako sklanjajo vsi samostalniki določenega spola, če niso posebnost.

Npr. osnovni vzorec samostalnikov ženskega spola je lipa. Tako kot lipa se sklanjajo vsi samostalniki ženskega spola, če niso posebnost. Preizkusi, pa se prepričaj: sklanjaj (USTNO) miza, Maja, mama …, primerjaj končnice z lipo in bodo enake!

lipa lipe lipi lipo o lipi z lipo
miza mize mizi mizo o mizi z mizo

 

POSEBNOSTI SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA

 1. gospa
 2. samostalniki na –ev (lestev, ponev, breskev …)
 3. mati, hči
 4. vrivanje polglasnika in i-ja v rodilniku množine in dvojine
sestre sester sestram sestre o sestrah s sestrami
ladje ladij ladjam ladje o ladjah z ladjami

 

Naloge:

V navodilih označene naloge po barvah pomenijo naslednje:

Ø  MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Ø  TEMELJNI STANDARDI ZNANJA

Ø  VIŠJI STANDARDI ZNANJA

 

 1. Sklanjaj samostalnik gospa:
EDNINA DVOJINA MNOŽINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

 

 1. V zelenem DZ reši naloge na straneh 40 in 41.
 2. V zelenem DZ reši nalogo na strani 44/10.

 

Petek, 27. 3. 2020

Prežihov Voranc, življenje in delo

V tem tednu si se ukvarjal s črtico Potolčeni kramoh. Spomni se še včerajšnje naloge, če si svoji učiteljici že poslal tvorbno nalogo v šestih povedih. Če ti še ni uspelo, se potrudi in jo čimprej opravi.

Danes pa boš v šolski zvezek zapisal nekaj podatkov o življenju in delu Prežihovega Voranca. V pomoč sta ti BERILO ZA 7. RAZRED (stran 96), če pa želiš še kaj več izvedeti o njem, POIŠČI PO SPLETU ŠE KAKŠNO ZANIVIOST O NJEM. Predvsem pa odgovori na spodnja vprašanja.

 1. Prežihov Voranc je psevdonim, katero je njegovo pravo ime.
 2. Kje se je rodil? Njegov rojstni kraj poišči na zemljevidu.
 3. Naslov knjige, v kateri je objavljena črtica Potolčeni kramoh.
 4. Katere romane za odrasle je napisal?

 

 

 

 

 

 

Četrtek, 26. 3. 2020

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE, tvorbna naloga

V berilu še enkrat preberi Vorančevo črtico z naslovom Potolčeni Kramoh. Napiši zaokroženo besedilo, v katerem zajameš naslednje:

 • kaj je težilo Cenclja,
 • zakaj je bil še posebej razočaran nad Vorancem,
 • kako sta rešila spor,
 • kakšno vlogo je imela pri tem LEPA BESEDA.

Pazi na slovnično pravilnost ter izražanje. Besedilo naj obsega največ 6 povedi.

Po opravljenem delu pošlji tvorbno nalogo svoji učiteljici, da ti jo pregleda.

 

 

tor., 24. 3. 2020

Druga ura (24. 3.):

Potolčeni kramoh (poustvarjanje)

Razmišljaj o vzdevkih: vzdevki so za človeka zelo priročni, vendar če je njemu ta vzdevek všeč, nekateri ljudje imajo radi svoje vzdevke ali pa si jih dajo kar sami. Obstajajo pa tudi žaljivi vzdevki. V tem primeru ljudem ni všeč, da jih kličejo z vzdevkom, kakor tudi Cenclju ni bilo.

Napiši svojo zgodbo z naslovom KLIČEJO ME ___________ ali KLIČEMO GA/JO ______________

Lahko pišeš o sebi ali o sošolcu/prijatelju. Kateri vzdevek si/je dobil, zakaj, ti/mu je všeč ali ne, kako se počutiš/počuti. Morda ti bo uspelo napisati celo zgodbo, kot jo je napisal Prežihov Voranc o Cenclju.

Pri zapisu bodi pozoren na tridelno zgradbo, na ustrezno besedišče in pravopis.

 

Želim ti veliko uspeha pri ustvarjanju zgodbe, tvoja učiteljica slovenščine

 

PRIPIS: Zgodbo pošlji  svoji učiteljici do četrtka, 26. 3. 2020. Elektronski naslovi so zapisani že pri včerajšnji uri oz. na začetku spletne strani.

 

pon, 23. 3. 2020

Drage sedmošolke, dragi sedmošolci,

v drugem tednu učenja na daljavo se boste posvetili književnosti. V tem tednu tudi pričakujemo vašo povratno informacijo, to pomeni, da boste svoji učiteljici slovenščine nalogo poslali kar na njen elektronski naslov – zapis boš opravil jutri, 24. 3. 2020, navodila še sledijo.

Prva ura: Prežihov Voranc:  Potolčeni kramoh.

V berilu (str. 93) preberi črtico Prežihovega Voranca, Potolčeni Kramoh, in jo ustno obnovi s svojimi besedami. Lahko le odgovoriš na vprašanja v berilu: Pripoved je tudi tvoja (str. 96).

 

tatjana.hafner@ossevnica.si

barbara.kosar@ossevnica.si

jozica.levstik@ossevnica.si

 

 

ZA UČENCE_ NEKAJ POJASNIL

Prva ura (16. 3. 2020)

 1. V šolski zvezek sklanjaj sam. korak, lipa in vedro v vseh treh številih.
 2. Po sklanjanju preveri končnice sam v zelenem DZ: korak – poglej primer sam. upornik str. 23, lipa – poglej primer sam. šola str. 41, vedro (pri tem sam. pazi na dvojino npr. dve vedri in mn. tri vedra).
 3.  Sklanjaj še sam. deček, ladja in okno v vseh treh številih. Pri ladji bodi pozoren na rod dv. in mn. (npr. dveh ladij).

Pozdravljen/-a!

Sledijo naloge do konca tedna (od 17. 3. do 20. 3. 2020)

Druga in tretja ura: Reševal boš naloge v modrem delovnem zvezku, povezane s stalnimi besednimi zvezami (Knjižni in neknjižni jezik):

 • Oglej si fotografije na strani 12, nato pa reši naloge od 1. do 8.

V šolski zvezek zapiši, kaj je stalna besedna zveza. Odgovor najdeš na strani 13 (modro obarvano besedilo).

 • Po delovnem zvezku reši še naloge od str. 15 do 17.
 • Spomni se še kakšnega frazema ali stalne besedne zveze in ga napiši v zvezek (pomagaj si s spletom ali pa poveži vsebino z Martinom Krpanom z Vrha).

Četrto uro boš posvetil pravilni rabi male in velike začetnice. V modrem DZ reši naloge, in sicer na str. 24, nal. 12.; od str. 25 pa nal. od 15 do 19.

Ko zaključiš delo, preveri rešitve na tej povezavi:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20741&file=1

Posebej za učence 7. a: Kot razredničarka vas vljudno vabim, da mi napišete kakšen vtis, misel … o preteklem tednu oz. delu na daljavo: barbara.kosar@ossevnica.si

Uspešno delo ti želimo.

aktiv učiteljic slovenščine