NAR_7

NAR 7: navodila za delo od 16. 3. do 20. 3. 2020

Dragi učenec,

pri delu uporabljaj učbenik za naravoslovje. Kot dodatno gradivo pa lahko uporabljaš  spletno povezavo z e-učbenikom za naravoslovje: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si .

V primeru težav oziroma pri svetovanju, se lahko v času od 8.00 do 13.00 obrneš na učiteljico, ki te poučuje –alenka.povsic@ossevnica.si

Navodilo za delo v tem tednu:

 1. del: CELICE SO RAZLIČNE- str. 74 (ena ura)

Poglej skice rastlinske, živalske, glivne in bakterijske celice . Izdelaj preglednico (tabelo) in primerjaj naslednje (ima, nima):celična stena, celična membrana, jedro z dednino, citoplazma, mitohondrij, kloroplast, vakuola.

Katere celice morajo dobiti hrano iz okolja?

Katera celica sama izdela hrano?

 1. del: MODELIRANJE IZBRANE CELICE (2- 3 ure)

Izberi  eno vrsto celice in izdelaj model.

Za modeliranje  uporabi različne materiale: škatla, folija, semena, balonček, volno, karton, …….Spomni se modelov, ki jih imamo v razredu.

Pri modeliranju upoštevaj:

-vrsta celice z ustreznimi organeli (celični vključki),

-zunanjost celice (oblika),

-velikost celice in velikost organelov (npr. veliko jedro, debela celična stena, tanka membrana, zeleni kloroplasti…),

– model celice opremi s pravilno legendo.

Naslednji teden dobiš navodilo za pisanje poročila.

Pri delu si pomagaj s spletnimi gradivi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 23.3. do 27.3.2020

Dragi učenec/učenka,

navodila  za delo bodo od zdaj naprej ob ponedeljkih (1. del)  in sredah  (2. del). Naloge, ki so označene z rdečo barvo,  so obvezne za vse, z zeleno barvo pa  dodatne naloge (neobvezne).

 1. del:Modeliranje celice in priprava poročila          Priponka: MODELIRANJE CELICE
 2. Prejšnji teden si izdelal/a model celice po lastni izbiri (A dejavnost). Bom zelo vesela,  če boš model fotografiral/a in fotografijo poslal/a na moj e- naslov ( glej zgoraj). Ko se bo stanje izboljšalo in bomo spet v šoli, ga boste vsi prinesli, da ga bom ovrednotila (ocenila).
 3. Napiši poročilo po navodilih. (B dejavnost). Poročilo lahko pošlješ na moj naslov.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. del:     a) Dokončaj model celice in napiši poročilo. Nekateri ste že poslali fotografije in poročila. Dobro ste opravili nalogo, ker so modeli krasni, odlično narejeni. Do konca tega tedna vam bo vse  uspelo  dobro opraviti. Tudi ostali lahko še vedno pošljete fotografije in poročila na moj naslov: alenka.povsic@ossevnica.si
 1. b) VIRUSI: Poglej naslednja posnetka. Prvega smo že pogledali v šoli, ko smo se pogovarjali o koronavirusu. Dobro opazuj način razmnoževanja.

http://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ

Drugi posnetek prikazuje nastanek nove oblike virusa in razlaga razvoj virusa , ki nam zdaj povzroča toliko težav (evolucija virusa)

Preberi besedilo v učbeniku str. 76, 77 in nato  prepiši ali natisni naslednji povzetek  o virusu:

Virusi  niso organizmi, ker nimajo značilnosti  celic. So  brez membrane, citoplazme, mitohondrija, način razmnoževanja je drugačen. ¸

Zgrajeni pa so iz enakih snovi kot drugi organizmi (beljakovine..)

Imajo zajedavski način razmnoževanje in povzročajo številne bolezni (prehlad, gripa, ošpice, vodene koze….)

DODATNO: Vsi, ki ste že končali modeliranje in napisali poročila, lahko raziskujete in poiščete podatke po spletu o bakterijah , saj bo ta tema v naslednjem tednu: zgradba, oblike, vloga-proizvajalke, potrošnik, razkrojevalke, sožitje, zajedalke- bolezni, pomen za človeka. V pomoč je tudi učbenik- str. 78- 80

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 30.3. do 3.4.2020

 1. del:  Če še nisi oblikoval/a model celice in napisal/a poročilo, čimprej opravi nalogo in pošlji v pregled  na naslov: alenka.povsic@ossevnica.si 

Lahko pa to  opraviš tudi v spletni učilnici eA.

Danes boš raziskoval/a BAKTERIJE. Navodila za delo so v priponki.              BAKTERIJE- pouk na daljavo


2. del:

a)Poročila, ki ste jih oddali, so pregledana. Nekateri pa morate  to še storiti. Rok za oddajo poročil s fotografijami modelov celic je do konca tega tedna.

b) Preglej delo prejšnje ure s pomočjo rešitev:               BAKTERIJE – rešitve

b)  Danes boš spoznaval/a  GLIVE- učb. str.81-84.

  Raziskoval/a boš plesni, kvasovke in gobe tako, da boš naredil/a poskus, pripravil/a  kvas za pripravo testa in peko kruha ali pice in risal/a  zgradbo gobe. 

    Navodila za delo so v priponki: GLIVE- pouk na daljavo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 6.4. do 10. 4. 2020

1.del: Nekateri še niste oddali poročil ( 17 učencev od 76). To storite čimprej.

UTRJEVANJE:

 • Uredi in preglej , če si vse naloge o glivah uredil/a.  Zapiši ugotovitve poskusa nastajanja plesni na kruhu. Preveri s pomočjo: GLIVE- rešitve
 • učbenik str. 85 : Preizkusi svoje znanje (naloge- 1., 2., 3., 5., 8.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

   Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti.

Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2. del:

Učenec /učenka: 

a) Danes boš najprej preveril/a znanje o virusu, bakteriji in glivi.Odgovoril/a boš na tri vprašanja in odgovore poslal/a . (ZAPISEK v spletni učilnici)

Priponka:      Preverjanje 1

b) Začeli bomo spoznavati novo skupino organizmov. To so živali. V  PP so navodila za delo: branje, ustno odgovarjanje, ogled posnetkov, kratko zapisovanje  

Priponka:  ŽIVALI

____________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 14.4. do 17. 4. 2020

Po novem urniku boš prejel/a navodilo za delo  samo ob sredah.

 1. Najprej preglej analizo kviza, kjer si prejšnji teden preverjal/a znanje virusu, bakteriji in glivi. Priponka:Analiza kviza-PREVERJANJE

     2. Skoraj smo uspeli. Še 6 učencev mora oddati poročila od 76. Nato sledi analiza in vrednotenje.

     3. Cilj tega in naslednjega tedna je prepoznavanje živalskih gradbenih tipov oz. živalskih skupin. Navodila so v priponki:ŽIVALI- razvrščanje 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 20.4. do 24.4.2020

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka,

upam, da imaš še nekaj energije in volje pred počitnicami za naravoslovje. Navodila za delo so naslednja:

 1. ANALIZA DEJAVNOSTI- MODELIRANJE CELICE:V priponki imaš natančna navodila za pregled tvojega poročila. Vzemi svoje poročilo, preglej analizo, ugotovi, kje si naredil/a napake, kaj ni bilo dobro, kaj si opravi/a odlično, skušaj sam sebe ovrednotiti (oceniti). Ko boš dobro pregledal/a pripravljeno analizo, v spletni učilnici pod »pogovor« zapiši mnenje. Jaz ti bom samo tebi lahko dala povratno informacijo- oceno, št. točk in napake. Lahko pa mi pišeš na moj e- naslov (glej zgoraj) Priponka:Analiza dejavnosti MODELIRANJE CELICE  

 

2.Dokončaj s pomočjo učb. in popravljen PP  ŽIVALI- RAZVRŠČANJE (priponka ŽIVALI- razvrščanje  ) in reši delovni list GRADBENI TIPI IN OPISI (priponka  Gradbeni tipi in opisi)

______________________________________________________________________________________________________________________________________ NAR 7: navodila za delo od 4. 5. do 8.5.2020

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka,

upam, da si se med počitnicami odpočil/a in se pripravil/a na naslednje naloge.

Navodila za delo so naslednja:

 1. ANALIZA DEJAVNOSTI- MODELIRANJE CELICE: Nekateri ste  pregledali analizo in se ovrednotili. Dobili ste tudi mojo povratno informacijo- št. točk in oceno.
 2. ŽIVALSKI SISTEM- razvrščanje živali v skupine

Odpri priponko in delaj po navodilih:                    PP-ŽIVALSI SISTEM- razvrščanje

 1. Ponovi gradbene tipe- preglej delovni list z rešitvami
 2. Odpri spletno povezavo
 3. Odpri učb. in prepiši besedilo.

Reši nalogo in jo zapiši v zapisek spletne učilnice.

______________________________________________________________________________________________________________________________________ NAR 7: navodila za delo od 11. 5. do 15.5.2020

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka,

upam, da si pripravljen/a na naslednjo nalogo.

Navodila so naslednja:

  PREMIKANJE ŽIVALI

Odpri priponko in delaj po navodilih.   Priponka:PREMIKANJE ŽIVALI-1

 1. *Preglej PP– poglej slike, posnetke, besedilo o premikanju živali (zakaj, kako, prilagoditve)
 2. *Prepiši besedilo v zvezek– PREMIKANJE ŽIVALI (zadnja sl.)
 3. **Odpri učb. str. 122, 123 in preglej slike in preberi besedilo.
 4. **Naloga v spletni učilnici: Poišči razlago za pritrjene živali in jo zapiši kot odgovor na vprašanje .

*Naloga v spletni učilnici: Nekateri še niste poiskali od dve do pet živali na sistemu in jih razvrstili v skupine. (odgovor na vprašanje)

______________________________________________________________________________________________________________________________________ NAR 7: navodila za delo od 18. 5. do 22.5.2020

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka

danes imaš  naslednje naloge:

 

OPORA IN KOŽA: odpri priponko in delaj po navodilih   Priponka:Opora, koža

 1. *Preberi – v PP je označena stran v učb.
 2. *Prepiši ( ne vse,je označeno)
 3. *Poglej slike
 4. **Dopolni preglednico
 5. ** Dvoživke- ogled dokumentarne oddaje
 6. **Čaka te naloga (vprašanje) v spletni učilnici. Redno delaj (sodeluj), ker bo to vplivalo na zaključevanje pri naravoslovju.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NAR 7: navodila za delo od 25. 5. do 29.5.2020

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka

danes imaš  naslednje naloge:

NOTRANJA ZGRADBA ŽIVALI– prebava, dihanje, obtočila in izločala:                Priponka:  NOTRANJA ZGRADBA ŽIVALI

Odpri priponko in delaj po navodilih. Razdeli delo na dva sklopa, en del raziskuj ta teden, drugi del pa nadaljuješ naslednji teden.

 1. *Preberi – v PP je označena stran v učb.
 2. *Odgovori, dopolni
 3. *Poglej slike
 4. **Čaka te naloga (vprašanje) v spletni učilnici.

Redno delaj (sodeluj), ker bo to vplivalo na zaključevanje pri naravoslovju.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozdravljen sedmošolec/sedmošolka

Danes imaš še zadnji izziv pred prihodom v šolo: NARAVOSLOVNI DAN

 1. Navodila za delo so v priponki: ND-Živalski vrt-navodila za učence                 Priponka:ND-ŽIVALSKI VRT- navodila za učence
 2. del ŽIVALSKI VRT:

Zaradi karantene in drugačnih razmer nismo šli v živalski vrt, zato boš danes raziskoval/a zgodovino, nalogo, živalske vrste in njihovo oskrbo preko spletne kamere, videoposnetkov in spletne strani ljubljanskega živalskega vrta.

2.del: VEDENJE PRI ŽIVALIH:

Opravil/a boš raziskavo o domači živali ali živali iz tvojega okolja.  Pri raziskavi si pomagaj z dodatnimi navodili, ki so v 2. priponki: RAZISKOVANJE-koraki raziskave z vprašanji     Priponka:RAZISKOVANJE- koraki raziskave z vprašanji

 1. Uredi zapiske v zvezek. Pri uri naravoslovja boš predstavil/a delo (raziskavo).