MAT_9

Draga učenka, dragi učenec.

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljamo svoje elektronske naslove, kjer bomo med tednom dosegljivi v času od 8.00 do 13.00.

Milan Mitrović: milan.mitrovic@ossevnica.si
Valentina Mlakar: valentina.mlakar@ossevnica.si
Metka Pinoza: metka.pinoza@ossevnica.si
Patricija Redenšek: patricija.redensek@ossevnica.si

 

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljali štirikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih.

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi, temeljni standardi, standardi višjih taksonomskih stopenj

 

Navodila za delo v 9.tednu ( od 18.5 do 22.5)

Dragi učenci, to je naš zadnji teden učenja na daljavo.  Prihodnji teden pa se že vidimo v šoli in vas bomo učili učitelji. V tem tednu boste vsaj malo obdelali statistiko. Ta je bila v teh časih epidemije zelo pomembna, spremljanje podatkov je pripeljalo do konca epidemije. Večina učencev vas je pokazala odgovornost do učenja in ste tudi veliko pridobili na samostojnosti. Uspešno še v tem tednu.

  1. Ura – 18.5  V tej uri boste spoznali, kako pomemben je najpogostejši podatek. Predelali boste modus in mediano. Vso razlago in naloge imate na elektronskih prosojnicah.
  2. Modus, mediana

2. ura – 19.5 V tej uri boš predelal novo poglavje v statistiki- Merila za razpršenost – škatla z brki. Vso razlago imate na elektronskih prosojnicah. Merila za razpršenost – škatla z brki

3. ura – 21.5 To je naša zadnja ura učenja na daljavo. V tej uri boste obdelali verjetnost dogodka.  Delajte po elektronski prosojnici. verjetnost

 

 

 

Navodila za delo v 8. tednu (od 11.5 do 15.5)

  1. Ura – 11.5 . V tej uri boste spoznali pravilno tristrano piramido. Vsa navodila in razlaga so na povezavi : Navodila za delo -osmi teden učenja na daljavo (11.5.)
  2. pravilna tristrana piramida

2. Ura – 12.5  V tej uri boste spoznali pravilno šeststrano piramido. Preberi navodila in snov predeluj ob elektronskih prosojnicah.

Navodila za delo -osmi teden učenja na daljavo (12.5.)

pravilna šeststrana piramida – pitagor, površina

3. Ura – 14.5  V tej uri boš spoznal in znal razbrati podatke s tabele, znal narisati stolpčni ali tortni diagram . Znal boš izračunati aritmetično sredino.  Snov boš spoznaval in se učil, tako da boš predelal el. prosojnice, ki te popeljejo skozi učno enoto. Obdelava podatkov – uvodna ura

Navodila za  delo v 7. tednu ( 0d 4.5 do 8.5)

  1. ura – 4.5 . V tej uri boste spoznali pravilno štiristrano piramido in ji znali izračunati površino in prostornino. Upam, da ste se spočili in da ste spet pripravljeni na učenje na daljavo. Na naslednjih povezavah imate navodila za delo in pripravljeno gradivo v powerpoint prosojnicah. Navodilo za 4.5. 2020
  2. Površina in prostornina pravilne 4- strane piramide 1

2. ura – 5.5.   V tej uri boste spoznali, kako uporabimo Pitagorov izrek v pravilni štiristrani piramidi. Hkrati pa ponovite površino in prostornino piramide. Snov predelujete po navodilih na elektronski prosojnici.

Pitagorov izrek v pravilni štiristrani piramidi

 

 

Navodila za delo v 6. tednu ( od 20.4 do 25.4 )

Navodila so v prilogi. Za dan 20.4 .

Navodila za delo -šesti teden učenja na daljavo (20.4.)

Valj – ponavljanje in utrjevanje

Navodila za delo za  dan  21.4.

Navodila in prosojnice so v prilogi.

Navodila za delo – za 20.4.

matematikepiramida – uvodna ura

Navodila za delo za dan 23.4 

Navodila in prosojnice so v prilogi.

Navodila za delo -šesti teden učenja na daljavo (23.4.)

piramide – površina in prostornina

Navodila za delo v 5.tednu ( od 14.4. do 17.4)

  1. URA– 14.4.  V tej uri boste utrjevali računanje površine in prostornine valja. Oglejte si rešitve nalog, ki ste jih morali samostojno rešiti na elektronskih prosojnicah. Nato preverite svoje znanje in rešite naloge 8, 10 in 13 v učbeniku na strani 154.  Razložene rešitve nalog si oglejte potem na el. prosojnicah. Rešite še dve nalogi iz vsakdanjega življenja. Nalogi zahtevata postopek. Nato rešite še interaktivne naloge v eAsistentu in tam boste tudi prišli do rešitev teh dveh nalog. Uspešno v petem tednu. Valj- 3. ura obravnave valja

2. URA – 16.4.  V tej uri boš spoznal, kaj je osni presek valja.  Učno snov boš obravnaval preko elektronskih prosojnic.  Najprej odpri pdf, kjer imaš napisane cilje, ki jih boš moral usvojiti in navodila za delo. Nato pa odpri elektronske prosojnice powerpoint.

Navodila za delo – peti teden učenja na daljavo (16.4.)

Valj- osni presek valja- četrta ura valja

 

 

 

 

 

 

Navodila za delo v 4. tednu ( od 6.4. do 10.4) 

  1. URA – 6.4. V tej uri boste ponovili in se preverili, kar znate o prizmah.  Rešujete naloge, ki so na powerpoint prosojnicah, kjer si sproti preverite rešitve. Vprašanj ne prepisujte v zvezek, ampak pišite samo odgovore. Ko boste rešili te naloge, si s svojimi besedami opišite svoje znanje. (Kaj vam dobro gre, kaj še ne gre). Učitelji pa bomo preverili tvoje znanje, ko boš rešil oziroma odgovoril na kratka vprašanja v eAssitentu. Bodite uspešni in seveda zdravi. ossevnica.si/…/04/ponavljanje-prizem.pptx

2.URA – 7.4. Dan dejavnosti – PRVA POMOČ

Danes je 7.4 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

3.URA – 8.4. 2020 – V tej uri boste spoznali valj. Delajte po navodilih v gradivu. 14. ura učenja na daljavo Valj

4. URA- V tej uri boš uporabljal obrazce za računanje površine in prostornine valja. Naloge boš reševal ob pripravljenem gradivu. Rešene zglede prepiši v zvezek in nato si  izberi glede na težavnostno stopnjo  dve nalogi in ju reši v zvezek. Pripravljeno gradivo. valj – druga ura

 

Navodila za delo v 3. tednu ( od 30.3 do  3.4. 2020)

1.URA – 30.3.  Spoznali boste tristrano prizmo, ki ima za osnovno ploskev enakokraki trikotnik. Preglej si rešitve prejšnje domače naloge. Učiš se po pripravljenem gradivu.  V zvezek si preriši model in mrežo prizme, ter izpiši obrazce. Prav tako prepiši  rešen primer, ki ga imaš. Naloge ob katerih boš utrdil snov, si izberi sam. So obarvane in opisane, katere so lažje , srednje težke in zahtevne naloge. Gradivo bo tudi v spletni učilnici eAsistenta, kjer ga moraš potrditi.  V spletni učilnici imaš nekaj lahkih interaktivnih nalog, ki jih reši. Nekateri ste jih že. Upam, da vam bo danes šlo, kar ne gre, me kar vprašajte po e- pošti. Uspešen začetek v tretji teden in upam, da ste vsi dobro. Deveta ura učenja na daljavo- prizma, ki ima za osnovno ploskev enakokraki trikotnik

2. URA učenja v tem tednu : Ponovno vlagam, upam da boste tokrat dobili. Vsa navodila za delo so v spletni učilnici eAssitenta.

Pravilna enakoroba prizma- deseta ura

3. URA učenja na daljavo – 1.4. 2020

V tej uri ne boste obravnavali nove učne snovi. Ponovili bomo vse o kvadru, kar smo že obravnavali v septembru. Svetujem, da si najprej ogledate elektronske prosojnice v powerpointu, kjer imate vse narisano, razložene formule in tri rešene primere. V zvezek je dovolj, če si  narišete kvader in zapišete vse formule. Nato pa imate v wordu pripravljene naloge na treh težavnostnih stopnjah. Sami si izberete, katere rešujete. Tokrat sem vam rešitve kar sproti zapisala, ne bom pisala celih postopkov. Želela bi, da me vprašate, ko se vam zatakne in tako komuniciramo. Ne pozabite gradiva potrditi v eAsistentu.

Priloženo gradivo: Površina in prostornina kvadra z diagonalami

Naloge za učence – kvadri

4. URA učenja na daljavo _KOCKA

Tudi v tej uri ne boste obravnavali nove učne snovi. Ponovili boste vse o kocki. Tokrat je gradivo vse v powerpointovih predstavitvah, zato da si boste prerisali kocko, vrisali vse diagonale in izpisali formule v zvezek. V gradivu imate tri rešene primere na različnih zahtevnostnih stopnjah.  Izberite si sami in en rešen primer izpišite v zvezek.  Na koncu pa si izberite naloge glede na težavnost in vsak naj reši v zvezek dve. Ne pozabite delati skic.

Med nalogami se skriva naloga za izziv. Morda jo bo kdo rešil . Veliko uspeha pri reševanju in ostanite zdravi.

ponovitev površine in prostornine kocke

Navodila za delo  2.tednu

4.URA – 26. 3 in 27.3  :

V tej uri boste spoznali prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotni trikotnik. V gradivu boste našli rešitve nalog, nekaj rešenih primerov, tako da boste bolje razumeli in ne obremenjevali svojih staršev. Če hočeš vedeti ali znaš, je dobro, da rešiš še kakšno nalogo samostojno. Na koncu imate predlagane naloge po težavnostnih stopnjah. Sami se odločite, kar boste rešili.  Rada bi dobila, kakšno povratno informacijo na dosedanje delo. Imate preveč rešenih primerov, kakšne so težave pri samostojnem reševanju. Želela bi, da sprašujete, predlagate.. Za vse nas je to nova oblika, cilj pa je, da bi vi znali. Zelo pogrešam kontakte z vami in upam, da ste vsi dobro.

Matematika 9-osma ura učenja na daljavo – tristrana prizma (Samodejno shranjeno)

Lepo pozdravljeni in javite se Valentina Mlakar

 

3. URA: Danes preseneti svojo mamo s kakšno pozornostjo, pomagaj ji pri različnih opravilih, povej ji, da jo imaš rad.

2.URA:  Površina in prostornina pravilne 6-strane prizme (Novo -popravljena domača naloga)

Navodila za delo v 1. tednu (16. 3. – 20. 3. 2020)

Pravilna tristrana prizma- 4. ura

Pravilna štiristrana prizma_3.ura

Prizme – 2. ura

Prizme uvodna ura – 1. ura