MAT_8

 

Draga učenka, dragi učenec.

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljamo svoje elektronske naslove, kjer bomo med tednom dosegljivi v času od 8.00 do 13.00.

Milan Mitrović: milan.mitrovic@ossevnica.si
Metka Pinoza: metka.pinoza@ossevnica.si
Patricija Redenšek: patricija.redensek@ossevnica.si

 

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljali trikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih.

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi*, temeljni standardi**, standardi višjih taksonomskih stopenj***

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 11. tednu (1. 6. – 5. 6. 2020)

2. URA: PITAGOROV IZREK V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: PITAGOROV IZREK

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • V učbeniku na strani 180 si preberi o Pitagorovem izreku.
 • Preberi in prepiši v zvezek Pitagorov izrek.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 182 / *1.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 10. tednu (25. 5. – 29. 5. 2020)

3. URA: OBSEG in PLOŠČINA SESTAVLJENIH LIKOV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: OBSEG in PLOŠČINA SESTAVLJENIH LIKOV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: PREVERJANJE ZNANJA

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden.
 • Danes boš preveril znanje o krogu in njegovih delih. V spletni učilnici te čakajo naloge. Naloge bodo za reševanje odprte do torka, 26. 5. 2020, do 20.00

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 9. tednu (18. 5. – 2. 5. 2020)

3. URA: KROŽNI KOLOBAR

 • Preberi in prepiši v zvezek Krožni kolobar, ter reši naloge v priponki.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA

 • V učbeniku na straneh 172, 173 in 174 preberi o ploščini krožnega izseka.
 • Preberi in prepiši v zvezek Ploščina krožnega izseka.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 175 / **3.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: PLOŠČINA KROGA (2)

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • Preberi in prepiši v zvezek Ploščina kroga (2).
 • Reši naloge iz učbenika – str. 171 / *8, **9, **10.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 8. tednu (11. 5. – 15. 5. 2020)

3. URA: PLOŠČINA KROGA

 • V učbeniku na strani 168 preberi o ploščini kroga.
 • Preberi in prepiši v zvezek Ploščina kroga.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 170 / *1.a,c, *2.a,c, *5.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: DOLŽINA KROŽNEGA LOKA

 • V učbeniku na straneh 165 in 166 preberi o dolžini krožnega loka.
 • Preberi in prepiši v zvezek Dolžina krožnega loka.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 167 / *1.a,c, *2.a,c, **4.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: OBSEG KROGA (2)

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • Preberi in prepiši v zvezek Obseg kroga (2).
 • Reši naloge iz učbenika – str. 164 / *7, **9, **11.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 7. tednu (4. 5. – 8. 5. 2020)

V četrtek, 7. 5. 2020, imate kulturni dan. Zato ura matematike ODPADE. Vseeno pa boste imeli v spletni učilnici objavljeno kratko preverjanje. Naloge bodo odprte za reševanje do petka, 8. 5. 2020, do 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: OBSEG KROGA

 • V učbeniku si na straneh 162 in 163 preberi o obsegu kroga.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 164 / *1a,č, *2, *4, *5.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: KROG IN NJEGOVI DELI

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal v tednu pred počitnicami. Rešitve so v spletni učilnici.
 • V zvezek prepiši Krog in njegovi deli

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 6. tednu (20. 4. – 24.4. 2020)

3. URA: ŠPELA SE PREIZKUSI

 • Danes boš preveril svoje znanje o funkcijah in sorazmerju. Reši naloge iz učbenika na strani 137 in 138:
* 1, 2, 5, 6, 7, 8
** 3, 4, 9, 10, 11
*** 12, 13
 • V spletni učilnici te čakajo še naloge za preverjanje znanja, ki bodo odprte do petka 24. 4. 2020, do 20.00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: GRAF OBRATNEGA SORAZMERJA

 • V učbeniku na straneh 128, 129 in 130 preberi o grafu obratnega sorazmerja.
 • Preberi in prepiši v zvezek Graf obratnega sorazmerja.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 131 / *4., *8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: OBRATNO SORAZMERJE

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • V učbeniku na straneh 124 in 125 preberi o obratnem sorazmerju.
 • Preberi in prepiši v zvezek Obratno sorazmerje.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 126 / *5., *6. in str. 127 / ***17

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 5. tednu (14. 4. – 17.4. 2020)

2. URA: GRAFI IN ENAČBE PREMEGA SORAZMERJA

 • V učbeniku na straneh 117, 118 in 119 preberi o grafih in enačbah premega sorazmerja.
 • Prepiši v zvezek Grafi in enačbe premega sorazmerja
 • Reši naloge iz učbenika na strani 120 / *2., *6., *8.
 • Reši kratko preverjanje.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: ODSTOTNI RAČUN KOT PREMO SORAZMERJE

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • V učbeniku na straneh 121 in 122 preberi o odstotnem računu.
 • Prepiši v zvezek Odstotni račun kot premo sorazmerje
 • Reši naloge iz učbenika na strani 123 / *3., *6., **12.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 4. tednu (6. 4. – 10.4. 2020)

4. URA: PREVERJANJE ZNANJA

 • V spletni učilnici te čakajo naloge za preverjanje znanja o številski premici in koordinatnem sistemu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA: PREMO SORAZMERJE

 • V učbeniku na straneh 114 in 115 preberi o premem sorazmerju.
 • Prepiši v zvezek Premo sorazmerje.
 • Reši naloge iz učbenika – str. 116 / *2., *6., *10, **13.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: DAN DEJAVNOSTI – PRVA POMOČ

Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO – Dan dejavnosti – PRVA POMOČ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: PONAZARJANJE ODVISNOSTI KOLIČIN

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden. Rešitve so v spletni učilnici.
 • V učbeniku na straneh 110, 111 in 112 preberi o ponazarjanju odvisnosti količin.
 • Prepiši v zvezek Ponazarjanje odvisnosti količin
 • Reši naloge iz učbenika na strani 112, 113 / *1., *4., *10 in **9.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 3. tednu (30. 3. – 3.4. 2020)

4. URA: MEDSEBOJNO ODVISNI KOLIČINI

 • V učbeniku na straneh 108 in 109 preberi o medsebojno odvisnih količinah.
 • Prepiši v zvezek Medsebojno odvisne količine
 • Reši nalogi iz učbenika – str. 109 / 2.*, 3.*, 4.*

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA: LEGA TOČKE V RAVNINI IN KOORDINATNI SISTEM (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: LEGA TOČKE V RAVNINI IN KOORDINATNI SISTEM

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 3. tednu (30. 3. – 3.4. 2020)

1. URA:

TOČKE NA ŠTEVILSKI PREMICI

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 2. tednu (23. 3. – 27. 3. 2020)

1. URA:

UTRJEVANJE IZRAZOV

Današnja ura matematike bo potekala drugače. Da ostaneš v dobri matematični kondiciji je pomembno sprotno ponavljanje snovi. Pomagaš si lahko s spodnjo spletno stranjo https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3378&file=1 (stran 6), saj moraš narediti miselni vzorec o izrazih (naredi ga v zvezek in slikaj, ter pošlji kot priponko). Spletna stran ti je le v pomoč, saj lahko narediš popolnoma drugačen miselni vzorec, ki ga pošlješ svojemu učitelju matematike vpogled, ko narediš nalogo.
PS: datoteko si shrani, saj ti bo v pomoč, pri naslednjih sklopih pri matematiki.
Malo za hec, malo zares … Murphyjevi zakoni v matematiki

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA:

ŠPELA SE PREIZKUSI

Danes boš preveril svoje znanje o izrazih. Reši naloge iz učbenika str. 100 / Špela se preizkusi:

 •  naloge 1 (brez c primera), 2, 3, 6
 •  naloge 1c, 4, 5, 7, 9
 •  nalogi 8, 10

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA:

Danes preseneti svojo mamo s kakšno pozornostjo, pomagaj ji pri različnih opravilih, povej ji, da jo imaš rad.

Ustvarjalni zamisli za pozornost ….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. URA:

ŠTEVILSKA PREMICA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 1. tednu (16. 3. – 20. 3. 2020)

1. URA:

IZPOSTAVLJANJE SKUPNEGA FAKTORJA

 • V zvezek prepiši dokument IZPOSTAVLJANJE SKUPNEGA FAKTORJA-ZA SPLETNO STRAN .
 • Reši naloge iz učbenika (str. 96 / 1. (1.stolpec), 2. (1. stolpec), 5. (1. stolpec), 6. (1. stolpec)).
 • Če želiš in zmoreš, lahko rešuješ tudi naloge iz učbenika na strani 96 / 8*, 9*.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA:

MNOŽENJE VEČČLENIKA Z VEČČLENIKOM

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA:

MNOŽENJE VEČČLENIKA Z VEČČLENIKOM

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. URA:

UTRJEVANJE

Danes preveri rešitve nalog, ki si jih reševal v tem tednu. Pri preverjanju rešitev bodi pozoren na predznake.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –