MAT_7

 

Draga učenka, dragi učenec.

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljamo svoje elektronske naslove, kjer bomo med tednom dosegljivi v času od 8.00 do 13.00.

Milan Mitrović: milan.mitrovic@ossevnica.si
Metka Pinoza: metka.pinoza@ossevnica.si
Patricija Redenšek: patricija.redensek@ossevnica.si

 

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščamo, da bomo navodila za pouk na daljavo objavljali trikrat tedensko: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih.

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

*minimalni standardi,  **temeljni standardi***standardi višjih taksonomskih stopenj

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 11. tednu (1. 6. – 5. 6. 2020)

1. Ura: Pravokotnik in kvadrat

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 10. tednu (25. 5. – 29. 5. 2020)

3. Ura: Načrtovanje paralelograma in romba

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Ura: Romb

 • V zvezek prepiši dokument:  POVZETEK_102_Romb
 • Reši nalogo iz učbenika – str. 149: ** 12. a  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Ura: Preverjanje znanja

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden: Resitve9
 • Reši naloge: preverjanje znanja v spletni učilnici

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 9. tednu (18. 5. – 22. 5. 2020)

3. Ura: Paralelogram

 • V učbeniku na strani 145 preberi o paralelogramu.
 • V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_93_Paralelogram
 • Reši naloge iz učbenika – str. 149: * 1,,  ** 2.,  ** 12. b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Ura: Načrtovanje enakokrakega trapeza

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Ura: Enakokraki trapez

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden: Rešitve8
 • V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_91_Enakokraki trapez
 • Reši naloge iz učbenika – str. 144: * 6.a  ** 6.b;   *** 7.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 8. tednu (11. 5. – 15. 5. 2020)

3. Ura: Načrtovanje trapeza

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Ura: Trapez

– V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_82_Trapez
– Reši naloge iz učbenika – str. 144: * 1, 2;  ** 5.b;   *** 5.a

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Ura: Načrtovanje štirikotnikov

– Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal prejšnji teden: Rešitve7
– V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_81_Načrtovanje štirikotnikov
– Reši naloge iz učbenika (str. 140) * 2.a;  ** 2.b, c;   *** 2.č, d

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 7. tednu (4. 5. – 8. 5. 2020)

2. URA: Koti v štirikotniku

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: Štirikotniki

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 6. tednu (20. 4. – 24. 4. 2020)

3. URA: Prikaz podatkov

 • Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal/a prejšnji teden: Rešitve6 

 • V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_21_Prikaz podatkov

 • Reši kratko preverjanje znanja v spletni učilnici.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: Računanje celote

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: Računanje dela celote (2)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 5. tednu (13. 4. – 17. 4. 2020)

2. URA: Računanje dela celote

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: Računanje odstotkov
 • * Preveri rešitve nalog, ki si jih reševal/a prejšnji teden: Rešitve4.
 • V zvezek prepiši dokument: POVZETEK_17_Računanje odstotkov 
 • Reši naloge iz učbenika (str. 179 in 180): * 1, 4;   ** 3, 5;   *** 2, 12

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 4. tednu (6. 4. – 10. 4. 2020)

4URA: Preverjanje znanja

 • V spletni učilnici te čakajo naloge za preverjanje znanja o trikotnikih.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3URA: Odstotki (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: DAN DEJAVNOSTI – PRVA POMOČ

Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO – Dan dejavnosti – PRVA POMOČ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: Odstotki (1)

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Navodila za delo v 3. tednu (30. 3. – 3. 4. 2020)

4. URA: Špela se preizkusi

Reši naloge iz učbenika str. 136 – Špela se preizkusi:

 • naloge 1, 2a, 3ab, 5

 • * naloge 2b, 3c 4, 6

 • **nalogi 3č, 7

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA: Vaja

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: Težiščnice in težišče trikotnika (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. URA: Težiščnice in težišče trikotnika (1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Navodila za delo v 2. tednu (23. 3. – 27. 3. 2020)

1. URA:  Višine trikotnikov (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA:  Trikotniku očrtana krožnica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA: 

Danes preseneti svojo mamo s kakšno pozornostjo, pomagaj ji pri različnih opravilih, povej ji, da jo imaš rad.

Ustvarjalni zamisli za pozornost ….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. URA: Trikotniku včrtana krožnica

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Navodila za delo v 1. tednu (16. 3. – 20. 3. 2020)

1. URA: Načrtovanje trikotnikov (1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. URA: Načrtovanje trikotnikov (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. URA: Vaja

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. URA: Višine trikotnikov (1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –