LUM_9


Navodila za Kulturni dan 22.05.2020

 

JAZZ in MODERNA UMETNOST

CILJI (glasbena umetnost)
Učenci:
● ponovijo značilnosti jazza,
● raziskujejo razvoj in zgodovino jazza s pomočjo učbenika in spleta,
● podrobneje se seznanijo z najznačilnejšimi zvrstmi in izvajalci jazza,
● naštejejo glasbila, ki sestavljajo original dixliend jazz orkester in Big Band,
● slušno prepoznajo najpopularnejše jazzovske sloge in jih med seboj ločijo s pomočjo posnetkov,
● prepoznajo slovensko ljudsko pesem v jazz priredbi
● oblikujejo izdelek s pomočjo različnih virov.

CILJI (likovna umetnost)
Učenci:
• spozajo značilnosti moderne umetnosti,
• seznanijo se z umetniškimi slogi: impresionizem, ekspresionizem, fauvizem, kubizem, abstraktna (nefiguralna)umetnost
• spoznajo imena in dela slovenskih in tujih umetnikov naštetih slogov,
• izvedejo likovno nalogo po danih navodilih,
• razvijajo svojo likovno domišljijo.

 

JAZZ – 1. del KD (glasba)

Zaradi nastale situacije boš KD po navodilih izvedel/ izvedla sam/a. V prvem delu, ki se tiče glasbe, ti bo v veliko pomoč učbenik A. Pesek GLASBA danes in nekoč 9 (str. 48 do 53) in spletne strani https://www.themeister.co.uk/dixie/dixieland_jazz.htm.
Seveda lahko uporabiš tudi drugo literaturo.
Odgovore na spodnja vprašanja piši v zvezek za glasbeno umetnost.
Tvoje delo bom pregledala in ovrednotila v naslednjem tednu, ko se zopet srečamo v šolskih klopeh.

Sedaj pa na delo, pri katerem boš potreboval/a predvsem ušesa/sluh, oči/vid, zbranost, dobro voljo, učbenik in zvezek, v katerega boš pisal/a podatke in reševal/a naloge.
Za začetek ponovi znanje o jazzu (zvezek).

1. Kaj je jazz?

2. Katera glasba velja za začetke jazzovske glasbe in katere elemente združuje?

3. Naštej zvrsti jazza!

4. Poslušaj posnetek, ki ga izvaja Original dixieland jazz band.

Napiši, katera glasbila sestavljajo to jazz skupino .

5. Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=8bRTFr0ytA8 poslušaj del posnetka.
S pomočjo spodaj zapisanih podatkov ugotovi, v kateri slog jazza sodi in kdo je skladatelj.
Naštej najbolj izrazita glasbila, ki si jih v posnetku slišal/a!

6. Izvajalec jazza je tudi BIG BAND. Ima tipično zasedbo glasbi. Katere skupine glasbil (glasbila) ga sestavljajo!

7. V Sloveniji je deluje znan Big Band RTV Slovenija! Napiši nekaj osnovnih podatkov o njem! Podatke poišči iz različne literature, lahko si pomagaš tudi z računalnikom.
Pod zapis navedi tudi vir, s katerim si si pomagal/-a pri nalogi.

8. Oglej si posnetek https://www.youtube.com/watch?v=a9dYzb7x_gc !
Izvedba sodi med etno jazz. Zapiši, kaj je značilno za etno jazz?
Kako se imenuje skupina, ki izvaja skladbo?
Naštej izvajalce skladbe!
Katero ljudsko pesem je skladatelj priredil v jazz skladbo?

9. Za konec poslušaj še zelo zanimiv posnetek jazz priredbe znane skladbe.

Katero melodijo si prepoznal/-a v jazz priredbi skladbe?
Napiši, kako si ga doživljal/a ti?

MODERNA UMETNOST V SLIKARSTVU – 2. del KD
Naloga:
V PowerPointu je predstavljena mini razstava o moderni umetnosti in razlaga posameznih umetniških slogov 20. stoletja. Oglejte si predstavitev ter preberite značilnosti posameznih obdobij.
Za pomoč je tu še nekaj spletnih povezav.
https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/slovenski-impresionisti?id=1357
https://sl.wikipedia.org/wiki/Impresionizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Moderna_umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Abstraktna_umetnost

Poglejte si posnetke, kako se tihožitje pretransformira v določen slog in preberite snov od strani 197 do 199 (do nadrealizma):
https://eucbeniki.sio.si/lum/3193/index.html

Pripravite: risalni list ali list A3 formata (brezčrten) in materiale, ki jih boste potrebovali za ustvarjanje
Vaša naloga je, da v slogu enega od opisanih obdobij upodobite inštrument, lahko tudi več inštrumentov, ki so tipični za izvedbo jazza. Seveda je lahko vključen tudi glasbenik.
Lahko se isti inštrument ponavlja, veča, manjša…
Razmišljajte o kompoziciji (vodoravna, navpična, poševna…), se pravi sestavi likovnega dela.
Uporabite linearno, barvno ali zračno perspektivo.
Pred začetkom likovnega ustvarjanja preglej še naslednje gradivo: https://eucbeniki.sio.si/lum8/3387/index.html
Material, likovne pripomočke, barve in velikost in obliko formata izberete sami. Lahko vključujete različne materiale (blago, tkanine, časopis, karton, revije…), lahko si sami namešate barve iz živil (kava, kakav, rdeča paprika, kurkuma, sok rdeče pese…). Porabite, kar najdete doma. Lepite, trgajte, barvajte. Lahko se poslužujete računalniške grafike, če imate to možnost in potrebno znanje. Najdite svoje najljubše izrazno sredstvo.

Svoje umetniške stvaritve boste prinesli v šolo naslednji teden na prvo uro GUM, kjer jih bomo ovrednotili.
Prijeten kulturni dan vam želim in uživajte v ustvarjanju.

Priredila učiteljica Nataša Vidic

 

Klik >  JAZZ IN MODERNA UMETNOST  (Power point prezentacija)

bodi dobro   👋                                            Prikaži izvorno sliko


Arhiv:

Navodila za delo v 9. tednu (18.05. – 22.05. 2020)

Oblikovanje na ploskvi, vizualni mediji, animacija.

Izdelaj miselni vzorec prebranih vsebin ter izdelaj skico osnutka animacije / svinčnik. **

Učbenik: Likovno izražanje 9, str.: 50 do 56

Fotografiraj  izdelek in ga posreduj do 03.06.2020 v eAsistent-spletno učilnico

ali na  e- mail: janja.flisek–balog@ossevnica.si ;

v email vnesi naslednje podatke:  RAZRED , PRIMEK IME , DATUM

__________________________________________

Navodila za delo v 7. tednu (04.05. – 08.05. 2020)

Oblikuj nefiguralen (ne predstavlja figure , predmetov) kip izdelal iz papirja.  **

Fotografiraj  izdelek in ga posreduj do 22.05.2020 v eAsistent-spletno učilnico

ali na  e- mail: janja.flisek–balog@ossevnica.si ;

v email vnesi naslednje podatke:  RAZRED , PRIMEK IME , DATUM

__________________________________________

Navodila za delo v 5. tednu (14.04. – 17. 4.  2020)

Barvna perspektiva, slikanje pokrajine s tempera barvami ( nadaljevanje ).  **

Fotografiraj  izdelek in ga posreduj do 24.04.2020 v eAsistent-spletno učilnico

ali na  e- mail: janja.flisek–balog@ossevnica.si ;

v email vnesi naslednje podatke:  RAZRED , PRIMEK IME , DATUM

__________________________________________

Navodila za delo v 4. tednu (06.04. – 10. 4.  2020)

Barvna perspektiva, slikanje pokrajine s tempera barvami ( nadaljevanje ).  **

Fotografiraj  izdelek in ga posreduj v eAsistent-spletno učilnico ali na e- mail: janja.flisek–balog@ossevnica.si ;

v email vnesi naslednje podatke:  RAZRED , PRIMEK IME , DATUM

__________________________________________

Danes je 7. 4. 2020,

Svetovni dan zdravja.

Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti.

Vsa navodila najdete pod rubriko >> AKTUALNO <<

__________________________________________

Navodila  za delo v 3. tednu (30. 3. – 3. 4.  2020)

Barvna perspektiva, slikanje pokrajine s tempera barvami; (nadaljevanje) – učbenik Likovno izražanje 9,str.45 – 47

Fotografiraj  izdelek in ga posreduj v eAsistent-spletno učilnico ali na e- mail: janja.flisek–balog@ossevnica.si ;

v email vnesi naslednje podatke: LUM , RAZRED , PRIMEK IME , DATUM

Priporočam ogled »Virtualne ekskurzije« ; cerkve, gradovi, mesta, muzeji, galerije…

https://www.mojaslovenija.si/Index.htm                                                                                                bodi dobro 🙂

__________________________________________

Navodila za delo v 2. tednu (23. 3. – 27. 3. 2020)

Barvna perspektiva, slikanje pokrajine s tempera barvami – učbenik Likovno izražanje 9, str. 45 – 47

Virtualne ekskurzije; cerkve, gradovi, mesta, muzeji, galerije…https://www.mojaslovenija.si/Index.htm

__________________________________________

Navodila za delo v 1. tednu (16. 3. – 20. 3. 2020)

Barvna perspektiva, slikanje pokrajine s tempera barvami – učbenik Likovno izražanje 9,str.45 – 47

Za uspešno in  kreativno ustvarjanje te vabim k ogledu animiranega filma, likovnih del in sprehodu po muzejih in galerijah.

  •  GOOGLE ARTSANDCULTURE

Klik na spletni povezavi :  https://artsandculture.google.com

  • LOVING VINCENT animirani film o življenju Vincenta Van Gogha (2017)

Klik na spletni povezavi :  https://www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI