KEM_8

Dragi učenec / draga učenka!

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo oziroma pomoč pri opravljanju nalog ti pošiljam svoj elektronski naslov, kjer bom med tednom dosegljiva v času od 8.00 do 13.00.

metka.srebotnik@ossevnica.si

 

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščam, da bom navodila za pouk na daljavo objavljala

dvakrat tedensko: ob ponedeljkih in četrtkih.

Priporočam ti, da delo opraviš sproti.

Uspešno delo ti želim.

Rešitve nalog bom objavila ob petkih.

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

    minimalni standardi, temeljni standardistandardi višjih taksonomskih stopenj

Dragi učenec, draga učenka!

Za nami sta že dva tedna pouka na daljavo. Upam, da si naloge opravil-a.

Svoje zapiske fotografirajte in mi jih pošljite na moj email, da jih lahko pregledam in vam posredujem povratno informacijo.

Obenem bi vas prosila, da se prijavite v spletno učilnico eAsistenta in se »pofočkate« pri posamezni nalogi, ki ste jo opravili v teh dveh tednih.

Lepo bodite in ostanite zdravi.

Lep pozdrav.

 

Navodila za delo v 1. tednu (16. 3. – 20. 3. 2020)

 1. URA: VIRI ELEMENTOV IN SPOJIN V NARAVI
 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 90 – 92.
 • V zvezek oblikuj zapis učne snovi, v pomoč so ti oporne točke:
 1. Viri snovi v naravi
 2. Zrak (sestava, frakcionirna destilacija zraka, uporaba dušika, kisika in argona)
 3. Voda (voda v naravi, morska voda, pitna voda)
 4. Zemeljska skorja
 5. Apnenec je pomembna surovina (sestava, uporaba apnenca, pridobivanje žganega in dušenega apna)
 • V zvezek odgovoriš na naloge Razmisli in odgovori (učbenik stran 92).
 • V delovnem zvezku rešiš naloge na straneh 58 in 59.

 

Če želiš, si lahko kaj več o virih elementov v naravi prebereš in rešiš naloge  v eučbeniku (strani od 139 do 147) na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/948/index.html

 

 1. URA: POMEN LEGE ELEMENTA V PERIODNEM SISTEMU
 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 96 – 99.
 • V zvezek oblikuj zapis učne snovi, v pomoč so ti oporne točke:
 1. Lastnosti elementov (delitev)
 2. Kovine (značilnosti kovin)
 3. Nekovine (značilnosti nekovin)
 4. Polkovine
 5. Lega elementov v periodnem sistemu
 • V zvezek odgovoriš na naloge Razmisli in odgovori (učbenik stran 99).
 • V delovnem zvezku rešiš naloge na straneh 63 in 64.

 

Če želiš, si lahko več o glavnih skupinah PSE, kovinah in nekovinah prebereš in rešiš naloge v eučbeniku (strani od 157 do 184) na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/951/index.html

REŠITVE ZA TEDEN OD 16. 3. 2020 DO 20. 3. 2020

Dragi učenec, draga učenka. Upam, da ste uspešno opravili naloge. Na spodnjih povezavah imate rešitve:

KEM8 – viri elementov in spojin v naravi – rešitve

KEM8 – pomen lege elementa v PSE – rešitve

________________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 2. tednu (23. 3. – 27. 3. 2020)

   1.URA:  ALKALIJSKE IN ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 100 – 102.
 • V zvezek si oblikuj zapis učne snovi. V pomoč so ti oporne točke:
 1. Alkalijske kovine (kovine I. skupine PSE, lastnosti, reaktivnost, shranjevanje)
 2. Reakcija alkalijskih kovin z vodo (zapiši reakcijo natrija z vodo)

Reakcijo si oglej na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Y7LZIEvMoSk

 1. Pomembne alkalijske kovine (NaCl, NaCO3, kalijeve spojine, pomen natrija in kalija za v bioloških sistemih)
 2. Zemeljskoalkalijske kovine (kovine II. Skupine PSE, lastnosti, reaktivnost)
 3. Trdota vode
 4. Pomembne zemeljskoalkalijske kovine (pomen kalcijevih spojin – kalcijev karbonat, žgano apno, gašeno apno)
 5. Plamenske reakcije
 • V delovnem zvezku rešiš naloge na straneh 65 – 68.

Pri 1. nalogi si oglej reakcijo natrija z vodo (povezava zgoraj), pri 4. nalogi pa si pomagaj s sliko 29 v učbeniku na strani 102.

 

Zelo nazorno razlago alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin najdeš v eučbeniku (na straneh 166 do 170) na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/952/index1.html

 

2. URA: PREHODNI ELEMENTI

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 103 – 109.
 • V zvezek oblikuj zapis učne snovi, v pomoč so ti oporne točke:
 1. Lega prehodnih elementov v periodnem sistemu
 2. Zaradi katerih lastnosti so kovine tako uporabne za človeka?
 3. Lastnosti prehodnih kovin
 4. Kaj so katalizatorji?
 5. Kaj je korozija?
 6. Kaj so zlitine? Katere zlitine so pomembne za človeka?
 7. Lastnosti in pomen bakra
 8. Lastnosti in pomen živega srebra
 9. Lastnosti in pomen zlata
 10. Železo (lastnosti, pridobivanje, jeklo, rjavenje, zaščita pred rjavenjem)
 • V delovnem zvezku rešiš naloge na straneh 69 – 73.

 

Vesela bi bila, če bi svoje zapiske fotografiral-a in mi jih poslal-a na moj email:

metka.srebotnik@ossevnica.si, da jih lahko pregledam in ti pošljem povratno informacijo.

REŠITVE ZA TEDEN OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

Dragi učenec, draga učenka. Upam, da ste uspešno opravili naloge. Na spodnjih povezavah imate rešitve:

KEM8 – alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine – rešitve

KEM8 – prehodni elementi-rešitve

________________________________________________________________________________________________

Navodila za delo 3. teden ( 30. 3. – 3. 4. 2020)

1.  URA: HALOGENI ELEMENTI

Najprej preberi učno snov v učbeniku na straneh 110 do 112, nato pa v zvezek oblikuj zapis s pomočjo vprašanj v priponki.

KEM8-halogeni elementi

O halogenih elementih si lahko prebereš tudi v eučbeniku (stran 180 – 181) na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/953/index4.html

 

 2. URA: ŽLAHTNI PLINI

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 112 in 113.
 • V zvezek si oblikuj zapiske s pomočjo vprašanj:
 1. Kaj so žlahtni plini?
 2. Katere si skupne značilnosti žlahtnih plinov?
 3. Razloži, zakaj so žlahtni plini nereaktivni.
 4. Kakšna je uporaba posameznih žlahtnih plinov?
 • V DZ reši nalogo 4 na strani 78, ter 1, 2, 3, 4 in 5 nalogo na strani 79.

 

O žlahtnih plinih si lahko prebereš tudi v eučbeniku (stran 177 – 179) na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/953/index1.html

________________________________________________________________________________________________

POUK KEMIJE IN BIOLOGIJE v »ŽIVO«

Dragi učenec, draga učenka!

Za nami so trije tedni pouka na daljavo, ko ste samostojno po mojih navodilih predelovali učno snov. Iz poslanih zapiskov vem, da ste bili zelo pridni. Sigurno pa si želite še mojo razlago učne snovi.

Naslednji teden bomo začeli s poukom kemije in biologije online (v živo) preko aplikacije ZOOM.

Danes oziroma čez vikend vas vse lepo prosim, da si na svoje elektronske naprave, računalnike, tablice, telefone, naložite aplikacijo ZOOM.

Prilagam vam navodila za namestitev:

ZOOM-navodila za inštalacijo(Google Chrome)

ZOOM-navodila za inštalacijo(Internet Explorer)

ZOOM-navodila za inštalacijo(Android)

Urnik pouka in kode za dostop vam javim danes popoldne.

Navodila bom dodala tudi v spletno učilnico, da se mi pofočkate, da ste obvestilo prebrali in naložili aplikacijo.

Če potrebujete pomoč, mi pišite.

Lep pozdrav,

Učiteljica Metka

_______________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 4. tednu (6. 4. – 10. 4. 2020)

Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti.

Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO

 

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM.

Spodaj je povezava na urnik za pouk kemije preko aplikacije ZOOM za četrtek, 9. 4. 2020:

KEM8 – ČETRTEK 9.4.2020

Učenci se mi pridružite tako, da odprete aplikacijo ZOOM in izberite JOIN MEETING, vpišete Meeting ID in Password.

Se vidimo.

ČETRTEK, 9. 4. 2020

Kot sem vam obljubila pri uri kemije preko aplikacije ZOOM, vam prilagam predstavitev. Preglejte si zapiske.

ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU

Se vidimo drugi teden.

Lepe velikonočne praznike.

Lep pozdrav,

učiteljica Metka

_______________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 5. tednu (13. 4. – 17. 4. 2020)

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM.

Spodaj je povezava na urnik za pouk kemije preko aplikacije ZOOM za sredo, 15. 4. 2020:

KEM8 – SREDA 15.4.2020

Učenci se mi pridružite tako, da odprete aplikacijo ZOOM in izberite JOIN MEETING, vpišete Meeting ID in Password.

Se vidimo.

SREDA, 15. 4. 2020

Kot sem vam obljubila pri uri kemije preko ZOOMa vam prilagam današnjo predstavitev. Navodila za delo so na zadnjem diapozitivu.

MASNI DELEŽ ELEMENTA V SPOJINI

_______________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 6. tednu (20. 4. – 24. 4. 2020)

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM.

Spodaj je povezava na urnik za pouk kemije preko aplikacije ZOOM za sredo, 22. 4. 2020:

KEM8 – SREDA 22.4.2020

Učenci se mi pridružite tako, da odprete aplikacijo ZOOM in izberite JOIN MEETING, vpišete Meeting ID in Password.

Se vidimo.

KEMIJA, 22. 4. 2020

Pri uri kemije preko ZOOMa smo pregledali naloge za utrjevanje znanja.

Sedaj pa se lepo lotite reševanja nalog. Rešitve zapisujte v zvezek, nato pa mi rešitve fotografirajte in dodajte v zapiske, da jih pregledam.

KEM8 – UTRJEVANJE ZNANJA

________________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 7. tednu (4. 5. – 8. 5. 2020)

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM.

Spodaj je povezava na urnik za pouk kemije preko aplikacije ZOOM za sredo, 6. 5. 2020:

KEM8 – SREDA 6.5.2020

Učenci se mi pridružite tako, da odprete aplikacijo ZOOM in izberite JOIN MEETING, vpišete Meeting ID in Password.

Se vidimo.

Učenci 8.A in 8.C gospa Valentina Mlakar me je prosila, če lahko zamenjamo uri kemije v sredo, 6. 5. 2020, ker imajo učenci 8.C ob 11. uri geografijo pri gospe Vlasti Guček.

Učenci 8.A imate uro kemije ob 11. uri in uporabite Meeting ID in Password od 8.C, učenci 8.C pa imate uro kemije ob 9. uri in uporabite Meetin ID in Password od 8.A.

Hvala za razumevanje.

________________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 8. tednu (11. 5. – 15. 5. 2020)

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM.

Zaradi nepovabljenih gostov na naših videokonferencah imate podatke za vstop na uro kemije preko aplikacije ZOOM objavljene samo v spletni učilnici.

Hvala za razumevanje.

Se vidimo.

_______________________________________________________________________________________________

Navodila za delo v 9. tednu (18. 5. – 22. 5. 2020)

Pouk kemije v živo preko aplikacije ZOOM za sredo, 20. 5. 2020.

Podatke za vstop na uro kemije preko aplikacije ZOOM imate objavljene v spletni učilnici.

Se vidimo.