IP_TJN1_Majda Horjak

Dragi učenec/ka!        

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri pouku izbirnega predmeta nemščine. Pripravila sem naloge, ki jih boš sam/a doma delal/a v dveh tednih, ko imamo pouk na daljavo. Če še nimaš odprtega računa pri iRokus-u, si ga ustvari (koda je v delovnem zvezku).

Četudi nimaš tega računa, najdeš vse v učbeniku, delovnem zvezku, potreboval/a pa boš tudi zvezek. Upoštevaj navodila, delaj zmerno, tolikokrat, kolikor imaš nemščino na urniku.

Želim ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti.

Verjamem vate! S skupnim delom nam bo uspelo!

 

DODATNO OBVESTILO

Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščam, da bom navodila za pouk na daljavo objavljala dvakrat tedensko: ob četrtkih in petkih.

 

Teden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

1.ura

1. Ponovi izraze za šolske predmete, dneve ter svoj urnik.

2. UČ., str. 53 / Spregaj glagol haben – zapiši oblike v šolski zvezek.

Nato pisno odgovori na vprašanja:

a)  Was hast du am Montag, am Dienstag   (za vse dneve)?

Ich habe ……. am Montag.

 

b) Wann hast du Deutsch (vsi predmeti)?

Deutsch habe ich am Donnerstag und Freitag.

 

c) Was hast du am Montag (vsi dnevi) um 9 Uhr?

Am Montag um 9 Uhr habe ich Biologie.

 

Bodi pozoren na tri različne tipe odgovorov.

3. DZ, str. 47/16a, b

 

2.ura:

1. Učb. str. 55 /14 Wie findest du….?

Prepiši pridevnike in jih prevedi (smeško in kisko).

Nato prepiši pogovor med obema deklicama.

2. DZ str. 44 / 9, 10 a,b

 

Teden od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

1. ura: Navodila najdeš TUKAJ:

 

2. ura: Navodila najdeš TUKAJ:

 

Teden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

1. ura: Navodila najdeš TUKAJ:

2. ura: Navodila najdeš TUKAJ:

 

Teden od 6. 4. do 10. 4. 2020

Od danes naprej bo objava samo ob četrtkih.

Navodila najdeš TUKAJ:

                   

                                                                      

Teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 

Danes boš samostojno obravnaval/a snov ter preveril/a svoje znanje.

  1. Samostalnik v imenovalniku in tožilniku

Oglej si PPT PREDSTAVITEV, nato pa v zvezek prepiši:

a) drsnico 9 (1. sklon: Was ist das?/ Was sind das? Das ist…/Das sind….)

b) drsnico 11 (4. sklon: Was hast du? Ich habe, brauche, suche…)

c) Preberi v  Učb., str. 59, nalogi 5,6 ter na strani 61, nalogo 9.

d) DZ, str. 48/ 49, naloge 1, 2, in 3.

 

  1. Preverjanje znanja

V zvezek napiši sestavek o sebi, glej DZ, str. 35, naloga 1(barvni lističi).

Zeleni listič predstavlja Meine Schule :

  • urnik – poimenuj nekaj predmetov,
  • kdaj imaš nemščino – dan, ura,
  • od kdaj do kdaj traja pouk na šoli,
  • kdo uči matematiko (učiteljica),
  • kdo uči tehniko (učitelj),
  • tvoj najljubši predmet.

Sestavek naj vsebuje vsaj 15 povedi. Pazi na veliko začetnico in pravilen zapis besed, pomagaj si z učbenikom. Potrudi se, saj je to priprava na ocenjevanje.

Ko končaš, naredi posnetek in ga prilepi v Spletno učilnico ali mi ga pošlji na e-naslov:

majda.horjak@ossevnica.si.

Datum oddaje je 4. maj 2020.

Želim ti veliko uspeha!

 

Teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

1. REŠITVE prejšnje naloge: Učb, str. 48,49

Nalogi 1 in 2: der Bleistift, Taschenrechenr, Radiergummi, Block, Kugelschreiber, Malkasten,

Textmarker, Turnschuh

die: Schere, Flöte

das: Lineal, Heft, Wörterbuch, Buch

Naloga 3: ein/ der – Das ist ein Lippenstift.  Das ist ein Taschenrechner.

ein / das: Das ist ein Klavier.    Das ist ein Tablet.

eine/ die: Das ist eine Schere.

2. Die Farben

a) Oglej si PPT PREDSTAVITEV, nato pa v zvezek prepiši drsnico 15 (Die Farben.)

b) DZ, str. 49, 50:

naloga 4 a: Jan braucht: Bleistift, Kugelschreiber, Lineal,  Malblock, Radiergummi

Alicia braucht: Bleistft, Malkasten, Radiergummi, Taschenrechner

naloga 4 b , dopolni  besedilo s pomočjo naloge a.

c) DZ, str. 50, naloga 5

d) DZ, str. 52, naloga 8

 

Teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 

REŠITVE prejšnje naloge:

DZ, str. 49 / 4.b

1. einen, 2. einen, 3. kein, 4. keinen, 5. kein, 6. keinen, 7. einen, 8. ein, 9. einen, 10. einen,11. einen, 12. einen,

13. einen, 14. keinen, 15. eine, 16. keine, 17. einen, 18. einen, 19. keinen.

DZ, str. 52, naloga 8

1. Buch / Bücher, 2. Buntstift / Buntstifte, 3. Malkasten / Malkasten, 4. Lineal / Lineal, 5. Hefte / Hefte,

6. Schere / Scheren, 7. Foto / Fotos, 8. Lippenstift / Lippenstift, 9. Kulis/ Kulis, 10. DVDs / DVD

 

DANAŠNJA SNOV

Vaje v DZ, str. 51 / 6, 7 ter str. 53 / 9.

Reši učni list. Lahko ga natisneš ali prepišeš rešitve v šolski zvezek. Najdeš ga TUKAJ.