GUM_8

8.R – DELO NA DALJAVO PRI GUM

Dragi učenec,

pri pouku GUM na daljavo se boš preizkusil v samostojnem delu z Učbenikom za GUM, ki ga uporabljamo v šoli. V učbeniku poišči poglavje NACIONALNE ŠOLE, potem pa češkega skladatelja Antonina Dvořáka (beri Dvoržaka) in ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega.

Če učbenika nimaš doma, lahko najdeš gradivo v e Učbeniku na povezavi  https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html. Na zavihku KAZALO (levo zgoraj) klikni na naslov ROMANTIKA in nato poišči NACIONALNE ŠOLE (str. 73), kar je tema tvojega dela.

 

V tekstu, ki ga boš prebral s pozornostjo, boš spoznal značilnosti glasbe nacionalnih šol 19. stoletja, bolj podrobno pa glasbo češkega skladatelja Antonina Dvořáka (beri Dvoržaka) in ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega. Spodaj omenjeni glasbeni deli skladateljev najprej poslušaj na you tubu, potem se loti nalog.

 

V zvezek napiši naslov: NACIONALNE ŠOLE

Reši naslednjo nalogo:

 • Izpiši in pojasni značilnosti glasbe nacionalnih šol 19. stoletja!
 • Zapiši ali označi v zvezku pojme, ki jih nisi razumel!
 • Najdi razlago za večino pojmov iz zgornje naloge in to tudi zapiši v zvezek (lahko vprašaš sošolca, uporabiš spletni slovar, …)

 

Na you tubu najdi glasbeni posnetek Dvořákove 9. simfonije.

Poslušaj skladbo (1. in 2. stavek)

V zvezek zapiši naslov skladbe in:

 • naštej glasbene značilnosti 1. in 2. stavka Dvořákove simfonije (izvajalce, tempo, dinamiko, značaj, posebnosti),
 • primerjaj 1. in 2. stavek skladbe ( katere skupne značilnosti imata stavka in v čem se razlikujeta).

 

Na you tubu najdi skladbo Ples piščančkov v jajčni lupini iz klavirske suite Slike z razstave skladatelja Musorgskega.

Poslušaj skladbo, ne da bi te kdo motil pri delu.

V zvezek zapiši naslov skladbe in skladatelja ter:

 • izrazi svoje doživljanje ob poslušanju skladbe.

 

Želim ti uspešno delo. Lep pozdrav.

Učiteljica GUM Nataša Vidic.

________________________________________________________________________

ZA 8. C RAZRED (25. 3. 2020)

Za vas imam danes čisto posebno nalogo. Danes, ko je materinski dan, si boste na spletni strani šole ogledali, kaj je vaša naloga danes. Ko boste napisali pesmico o mami ali babici ali o obeh, boste pesmico tudi zapeli mamici ali babici ali obema (lahko tudi po telefonu, če ne gre drugače).

Lep pozdrav.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________

ZA 8.A IN 8.B RAZRED (26. 3. 2020)

RAZRED – POUK NA DALJAVO – NAVODILA ZA DELO

Dragi učenci,

V drugem tednu pouka na daljavo bomo spoznali dele (stavke)  dveh skladb norveškega skladatelja Edwarda Griega.  Spodaj so navodila za delo.

Vaš odziv bom spremljala preko e asistentove spletne učilnice, zato prosim, da jo obiščete in rešite naloge in vprašanja.

Lep pozdrav in zdravi bodite.

Učiteljica Nataša Vidic

 

NAVODILA ZA DELO:

 1. Najprej ponovitev snovi iz prejšnje ure. Odgovori na vprašanja (v zvezek).

*Kako se je imenovala skupina ruskih skladateljev, ki ji je pripadal skladatelj Modest Petrovič Musorgski?

Zapiši še ostale člane te ruske nacionalne šole skladateljev (Odgovor poišči na spletnih straneh ali v literaturi.)

*Opiši glasbeno delo Slike z razstave!

 1. *V zvezek zapiši naslov: EDWARD GRIEG
 2. *V učbeniku najdi naslov poglavja: Edward Grieg
 3. *Z razumevanjem preberi poglavje.
 4. *Izpiši naslove Griegovih znamenitih glasbenih del (v zvezek).
 5. *Zapiši: Edward Grieg: druga programska suita PEER GYNT- V dvorani gorskega kralja
 6. *Na povezavi poslušaj in si oglej animirani film skladbe V dvorani gorskega kralja

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ

 1. *Opiši skladbo!
 2. *Poslušaj še to! https://www.youtube.com/watch?v=p4zu0fuaVLg&list=RDK0e3IABZt2s&index=2
 3. *Ali je skladba ista kot v prejšnjem primeru?
 4. V čem sta skladbi enaki, podobni in v čem se razlikujeta? (zapis v zvezek)
 5. *Ob glasbenem posnetku se nauči zapeti temo, ki se ponavlja v skladbi.
 6. V zvezek prepiši tiste glasbene elemente, ki se v skladbi spreminjajo: tempo (hitrost), dinamika,(glasnost), tonaliteta!
 7. *Kaj je suita?
  *Poslušaj še 1. stavek znamenitega Klavirskega koncerta v a molu *(vsaj 3 minute)

  *Kaj je skladba po obliki?
  Utemelji, zakaj tako misliš?
  Likovno upodobi 2.- počasnejšo temo 1. stavka tega koncerta!
  NALOGE Z ZVEZDICO SO OBVEZNE ZA VSE UČENCE

________________________________________________________________________

ZA UČENCE 8. C RAZREDA (1. 4. 2020)

 • Dragi učenci 8.c razreda. Ker ste imeli v prejšnjem tednu drugačno nalogo od drugih osmošolcev, boste v tem tednu predelali snov, ki so jo ostali že en teden prej.
 • Vse delamo preko easistenta, kamor ste se prijavili s posebno kodo.
 • V easistentu so objavljena ista navodila, kot spodaj, poleg tega pa še dodatna vprašanja, ki se tičejo snovi, ki jo sami predelujete, meni pa oddate odgovore na ta vprašanja v pregled.  Tako bom vedela, da ste naloge opravili.
 • Naloge vzemite zares, čeprav je 1. april praznik lažnjivcev.

 

 • NAVODILA ZA DELO
  Najprej ponovitev snovi iz prejšnje ure. Odgovori na vprašanja (v zvezek).
  *Kako se je imenovala skupina ruskih skladateljev, ki ji je pripadal skladatelj Modest Petrovič Musorgski?
  Zapiši še ostale člane te ruske nacionalne šole skladateljev (Odgovor poišči na spletnih straneh ali v literaturi.)
  *Opiši glasbeno delo Slike z razstave!
  *V zvezek zapiši naslov: EDWARD GRIEG
  *V učbeniku najdi naslov poglavja: Edward Grieg
  *Z razumevanjem preberi poglavje.
  *Izpiši naslove Griegovih znamenitih glasbenih del (v zvezek).
  *Zapiši: Edward Grieg: druga programska suita PEER GYNT- V dvorani gorskega kralja
  *Na povezavi poslušaj in si oglej animirani film skladbe V dvorani gorskega kralja

  *Opiši skladbo!
  *Poslušaj še to! https://www.youtube.com/watch?v=p4zu0fuaVLg&list=RDK0e3IABZt2s&index=2
  *Ali je skladba ista kot v prejšnjem primeru?
  V čem sta skladbi enaki, podobni in v čem se razlikujeta? (zapis v zvezek)
  *Ob glasbenem posnetku se nauči zapeti temo, ki se ponavlja v skladbi.
  V zvezek prepiši tiste glasbene elemente, ki se v skladbi spreminjajo: tempo (hitrost), dinamika,(glasnost), tonaliteta!
  *Kaj je suita?
  *Poslušaj še 1. stavek znamenitega Klavirskega koncerta v a molu *(vsaj 3 minute)

  *Kaj je skladba po obliki?
  Utemelji, zakaj tako misliš?
  Likovno upodobi 2.- počasnejšo temo 1. stavka tega koncerta!
  NALOGE Z ZVEZDICO SO OBVEZNE ZA VSE UČENCE

Lep pozdrav in zdravi ostanite.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 8.A IN 8. B RAZREDA (2. 4. 2020)

Dragi učenci,

sedaj že verjetno veste, da vse za šolo delate preko e asistentovih spletnih učilnic. V njih so objavljena enaka navodila kot tukaj spodaj. le da s tem, ko delate preko e asistenta, učitelji vidimo, ali ste odprli navodila za delo, seveda pa vas v easistentu čakajo še dodatna vprašanja in naloge, ki mi jih pošljete na vpogled, jaz jih pregledam in vam dam povratno informacijo, ali je bilo delo dobro opravljeno. Dodatna vprašanja, označena z vprašajev v oranžnem krogcu, so obvezna za vse učence.

NAVODILA ZA DELO TA TEDEN:

TEMA: ANTONIN DVORAK

 1. *V učbeniku najdi naslov: ANTONIN DVORAK
 2. *Preberi tekst o skladatelju in njegovem glasbenem delu.
 3. *V zvezek napiši naslov: ANTONIN DVORAK
 4. Spodnja vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori!

*Katere narodnosti je bil skladatelj?

Kje je deloval?

*Zapiši njegova najznamenitejša glasbena dela (glej učbenik)!

 1. *V zvezek zapiši: SIMFONIJA ŠT. 9 (SIMFONIJA IZ NOVEGA SVETA) – 2. STAVEK (LARGO)
 2. *Poslušaj skladbo 2 MINUTI IN 35 SEKUND

https://www.youtube.com/watch?v=ASlch7R1Zvo

 1. *Odlomek skladbe poslušaj še enkrat ali dvakrat (lahko še večkrat).
 2. *Zapoj temo skupaj z glasbilom, ki igra glavno melodijo.
 3. V zvezek zapiši naslednja vprašanja in odgovori na njih:

*Kaj je skladba, katere del si poslušal, po obliki?

*Kako se imenuje orkester, ki igra skladbo?

*Katero glasbilo igra glavno melodijo?

Kakšne vrste hitrost (tempo) pomeni oznaka Largo? V zvezek izpiši pravilno rešitev: hiter, srednje hiter, srednje počasen, počasen

Katero deželo je skladatelj imenoval novi svet?

 1.  *V zvezek prepiši spodnje besedilo (na to besedilo lahko zapoješ 1. temo 2. stavka Simfonije iz novega sveta):

Pesmica mojih sanj, domovine spev,

Prek morja, prek gora slutim tvoj napev.

Kaj za to, če sem sam, sam na tujih tleh?

Če ne vem, kod ne kam, sreči sem v posmeh.

Pesmica iz daljav upanje budi,

Njen napev njen odmev daje mi moči.

Lep pozdrav.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________________________

7. 4. 2020

Danes je 7. 4. 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

________________________________________________________________________________________________________________

ZA 8. C (8. 4. 2020)

Dragi učenci, v četrtem tednu pouka na daljavo vas čakajo naloge v navodilih. Vse delamo preko e asistentovih spletnih učilnic.

Lep pozdrav in zdravi ostanite.

NAVODILA ZA DELO

TEMA: ANTONIN DVORAK

 1. *V učbeniku najdi naslov: ANTONIN DVORAK
 2. *Preberi tekst o skladatelju in njegovem glasbenem delu.
 3. *V zvezek napiši naslov: ANTONIN DVORAK
 4. Spodnja vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori!

*Katere narodnosti je bil skladatelj?

Kje je deloval?

*Zapiši njegova najznamenitejša glasbena dela (glej učbenik)!

 1. *V zvezek zapiši: SIMFONIJA ŠT. 9 (SIMFONIJA IZ NOVEGA SVETA) – 2. STAVEK (LARGO)
 2. *Poslušaj skladbo 2 MINUTI IN 35 SEKUND

https://www.youtube.com/watch?v=ASlch7R1Zvo

 1. *Odlomek skladbe poslušaj še enkrat ali dvakrat (lahko še večkrat).
 2. *Zapoj temo skupaj z glasbilom, ki igra glavno melodijo.
 3. V zvezek zapiši naslednja vprašanja in odgovori na njih:

*Kaj je skladba, katere del si poslušal, po obliki?

*Kako se imenuje orkester, ki igra skladbo?

*Katero glasbilo igra glavno melodijo?

Kakšne vrste hitrost (tempo) pomeni oznaka Largo? V zvezek izpiši pravilno rešitev: hiter, srednje hiter, srednje počasen, počasen

Katero deželo je skladatelj imenoval novi svet?

 1. *V zvezek prepiši spodnje besedilo (na to besedilo lahko zapoješ 1. temo 2. stavka Simfonije iz novega sveta):

Pesmica mojih sanj, domovine spev,

Prek morja, prek gora slutim tvoj napev.

Kaj za to, če sem sam, sam na tujih tleh?

Če ne vem, kod ne kam, sreči sem v posmeh.

Pesmica iz daljav upanje budi,

njen napev, njen pozdrav daje mi moči.

________________________________________________________________________________________________________________

ZA 8.A IN 8.B RAZRED (9. 4. 2020)

Dragi učenci,

pa smo spet skupaj. Četrti teden pouka na daljavo bomo spoznali drobec dela skladatelja Richarda Wagnerja. Navodila za delo so spodaj. Sicer pa vse delamo preko easistentovih spletnih učilnic.

Lep pozdrav.

NAVODILA ZA DELO:

 1. V zvezek napiši naslov : OPERA
 2. Najprej ponovi (Vprašanja in odgovore napiši v zvezek!!!):

*Kaj je opera?

**Kako je sestavljena opera?

**Del opere, ki jo poje pevec solist ob spremljavi orkestra se imenuje _______________.

 1. *V učbeniku na strani 43 preberi sestavek o skladatelju RICHARDU WAGNERJU
 2. * Kratek povzetek o njegovem delu zapiši v zvezek.
 3. *Na spodnji povezavi poslušaj

UVERTURO V TRETJE DEJANJE IN znamenito POROČNO KORAČNICO iz opere LOHENGRIN:

https://www.youtube.com/watch?v=J2lX86w-pT4

 1. *Naslov dela opere, naslov opere in skladatelja opere zapiši v zvezek.

 

***BOLJ RADOVEDNIM pa je v pomoč eUčbenik, ki ga najdeš na https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html. Na zavihku KAZALO (levo zgoraj) klikneš na naslov ROMANTIKA in nato poišči OPERA V ROMANTIKI (str. 53).

***Izdelaj miselni vzorec z naslovom OPERA V ROMANTIKI.

Nato pa poj in poslušaj svojo najljubšo glasbo.

________________________________________________________________________________________________

ZA 8.A, 8.B IN 8.C RAZRED

Dragi učenci, do 1. četrtka po prvomajskih počitnicah boste rešili test za preverjanje znanja, če se le da,  preko e asistentove spletne učilnice. Skrbno in vsi ga rešite. Če boste imeli težave pri kakšnem vprašanju, pa le zvezek in knjigo v roke.

Lep pozdrav.

 

PREVERJANJE ZNANJA – 8. RAZRED ( ROMANTIKA – 2. DEL)

*Kaj je romantika? Označi pravilen odgovor.

A: Je glasbeno obdobje 18. stoletja.

B: Je umetniško obdobje 19. stoletja.

C: Je glasbena oblika 19. stoletja.

 

*Ali je naslednja trditev pravilna ali napačna? Največja romantična operna skladatelja sta bila Richard Wagner in Giuseppe Verdi.

 

*Katere od naštetih oper so Verdijeve?

A: Leteči Holandec

B: Traviata

C: Nabucco

D: Lohengrin

E: Aida

F: Trubadur

G: Rigoletto

 

**Ali je trditev pravilna ali napačna? – Zgodba opere Nabucco se dogaja v Egiptu.

 

**V opero je leitmotiv uvedel skladatelj __________________________.

A: Giuseppe Verdi

B: Wolfgang Amadeus Mozart

C: Richard Wagner

 

**Katere glasbene oblike so v romantiki nove?

A: opera, samospev, rapsodija, opereta

B: opereta, simfonična pesnitev, rapsodija, samospev

C: simfonija, koncert, opereta, samospev

D: simfonija, samospev, rapsodija, simfonična pesnitev

 

**Dopolni poved! – Madžarska rapsodija je delo skladatelja ______________ in je po obliki _____________.

A: Franza Liszta, simfonija

B: Franza Schuberta, simfonična pesnitev

C: Frederica Chopina, rapsodija

D: Franza Liszta, rapsodija

 

*Kdaj so nastale nacionalne šole skladateljev in v katerih deželah?

 

**Kateri skladatelji so člani ruske nacionalne šole, imenovane Ruska peterka?

A: Cesar Cui

B: Peter Iljič Čajkovski

C: Modest Petrovič Musorgski

D: Edward Grieg

E: Aleksander Borodin

F: Milij Balakirev

G: Nikolaj Rimski- Korsakov

**Modest Petrovič Musorgski je avtor zbirke programskih skladb z naslovom Slike z razstave. Kateri dve skladbi sta iz te zbirke?

A: Ples piščančkov v jajčni lupini

B: Promenada

C: Vltava

D: Čarobna piščal

 

**Kateri od spodaj navedenih lastnosti sta značilni za programske skladbe?

A: Izvaja jih simfonični orkester.

B: Opisujejo neglasbeno vsebino.

C: So inštrumentalne.

D: So vokalno inštrumentalne.

 

*Edward Grieg je bil po rodu ….

A: Grk.

B: Belgijec.

C: Norvežan.

D: Nemec.

 

**Kateri dve glasbeni deli nista skladbi skladatelja Griega?

A: Peer Gynt

B: Simfonija presenečenja

C: Valkira

D: Koncert za klavir in orkester v a molu

 

**Katero zgoraj imenovano delo vsebuje dve programski suiti?

 

Dopolni poved! V koncertu za klavir in orkester je solistično glasbilo ________________, poleg njega pa izvaja koncert še _________________.

A: violina, godalni kvintet

B: klavir, solist

C: klavir , violina

D: klavir, orkester

 

*Kdo je skladatelj Simfonije z novega sveta? Zapiši ime in priimek skladatelja!

 

**Kje je skladatelj napisal to simfonijo?

A: Na Češkem.

B: V Ameriki.

C: V Nemčiji.

 

*Simfonija z novega sveta je po obliki ….

A: simfonična pesnitev

B: samospev

C: simfonija

________________________________________________________________________________________________

ZA 8.A, 8.B, 8.C RAZRED

Učenci, tokrat boste spoznali nekaj glasbenih del skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega, romantičnega ruskega skladatelja, avtorja čudovitih baletov.

NAVODILA ZA DELO

 1. V zvezek napiši naslov: PETER ILJIČ ČAJKOVSKI
 2. V učbeniku na strani 51 preberi tekst o znamenitem ruskem skladatelju Petru Iljiču Čajkovskemu.
 3. V zvezek odgovori na spodnja vprašanja v celih stavkih in reši naloge!

Kdo je bil Peter Iljič Čajkovski?

Ali je bil član Ruske peterke?

Po čem se je zgledoval v svojih delih?

Naštej glasbena dela, ki jih je ustvarjal!

Zapiši naslov najznamenitejšega koncerta skladatelja Čajkovskega!

Kako se imenuje njegov najznamenitejši balet?

 1. Preberi zgodbo baleta LABODJE JEZERO!

Vsebina

Prvo dejanje:

Princ Siegfried s prijatelji praznuje svoj enaindvajseti rojstni dan. Njegova mati je razočarana nad sinovim lahkotnim življenjem, saj je že čas, da si izbere nevesto. Pravšnji trenutek za to bi lahko bila svečanost, ki bo naslednjega dne zvečer in na katero bodo prišla mnoga ugledna dekleta. Ko mati odide, mladeniči nadaljujejo igre. Siegfried, zatopljen v svoje melanholične misli, se jim ne pridruži. Pomladno nebo preleti jata labodov in Siegfried si zaželi, da bi šel na lov.

Drugo dejanje:

Lepo princeso Odette in njene družice je ugrabil zlobni čarovnik Rothbart. Odvzel jim je človeško podobo in jih spremenil v labode, ki ponoči spet dobijo človeško obliko. Na obali jezera v bližini dvorca se obsijana z mesečino pojavijo prelepa dekleta – labodi. Siegfrid želi ujeti katero eno od njih, a mu to prepreči njihova princesa. Njena lepota tako premami princa, da se vanjo takoj zaljubi. Nenadna ljubezen ohrabri princeso Odette, ki mladeniču izda skrivnost: Rothbartova čarovnija bo premagana le, če bo srečala človeka, ki ji bo za vselej poklonil svoje srce in ji ostal zvest. Siegfried Odette obljubi večno ljubezen in jo povabi na svečanost. Zlobnega čarovnika zagrabi strašen bes in hkrati strah, da bo izgubil moč nad začaranimimi bitji. Prvi svit prekine idilično ljubezensko srečanje in veselje deklet, ki morajo slediti Rothbartu ter se ponovno spremeniti v labode.

Tretje dejanje :

S prihodom kraljice se začne razkošna svečanost. Siegfriedu misli neprestano bežijo k Odette, zato zavrne vse predstavljene mlade dame. Nizajo se plesi in svečanost je na vrhuncu, ko nepričakovano najavijo neznanega gosta s svojo hčerko. Prihod neznancev zbudi veliko pozornost. Vstopi Rothbart, ki s sabo vodi demonsko pojavo Odilie, ki je, vsa v črnem, videti kot zrcalna podoba zapeljive Odette. Siegfrieda premami podobnost in misli, da je v njej prepoznal svojo izbranko. Očaran nad njeno magično podobo pred vsemi razglasi, da je to dekle njegova izbranka in da se bo z njo poročil. Tudi tokrat ji obljubi večno ljubezen in tako se ujame v čarovnikovo past, saj je ta računal na poroko svoje hčerke z mladim princem. Prevara je uspela in demona se zmagoslavno vrneta v svoj svet. A blodeči duh osamljene in prevarane Odette razkrije spletko. Obupani Siegfried se odloči, da bo popravil svojo zmoto, in se odpravi v začarani svet iskat ljubljeno bitje.

Četrto dejanje:

Na mestu, kjer sta se princ in princesa prvič srečala, žalostna dekleta – labodi pričakujejo svojo nesrečno prijateljico. Ko se ta vrne, se čarovnik sklene maščevati in pokliče viharne valove, s katerimi namerava uničiti labode. Namero mu prepreči Siegfried, ki je prepričan, da lahko samo s pogumom in borbenostjo ohrani svojo ljubezen ter jo na ta način osvobodi jarmov sveta začaranih. V borbi, ki traja do svita, Siegfried ubije Rothbarta in dokončno uniči čarovnijo.

 

 1. Oglej si in poslušaj nekaj odlomkov baleta Labodje jezero:

PLES MALIH LABODOV:

https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs

Katero glasbilo igra glavno melodijo?

ČRNI LABOD:

https://www.youtube.com/watch?v=7dvmD4Ykk4c

Opiši skladbo!

 1. Poslušaj in oglej si ples sladkorne vile iz baleta Hrestač, še enega od znanih baletov skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Ples sladkorne vile vedno in povsod zelo navduši poslušalce v dvorani.

PLES SLADKORNE VILE:

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg

Katero glasbilo iz družine tolkal igra glavno melodijo?

 

 1. (naloga po želji) Iz papirja izdelaj baletno plesalko. – najprej izreži plesalko . Naj bo iz tršega papirja – list za plesalkino krilo zložiš, kot da bi želel narediti papirnato snežinko, in papir poljubno obrežeš, da dobiš čipke. Vse seveda lahko pobarvaš. – krilo nalepi na telo plesalke.

________________________________________________________________________________________________

ZA 8.A, B IN C RAZRED

Osmošolci, tu so vprašanja in naloge na temo KLASICIZEM NA SLOVENSKEM. Pričakujem, da test vsi rešite do naslednjega tedna, ko se zopet vidimo v šolskih klopeh. Najprej pa v učbeniku za GUM preberite na straneh 62 in 63 tekst z naslovom Glasbeni klasicizem.

 

Kdo je bil Žiga Zois?

Za kaj je skrbel Zois?

Ali sta trditvi pravilni ali napačni:

 • V krogu Žige Zoisa je deloval Anton Tomaž Linhart.
 • Anton Tomaž Linhart je bil avtor komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Dopolni poved: Scensko glasbo k njegovi komediji je ustvaril …

Kakšno vlogo je imela Filharmonična družba?

Kakšna je bil namen in bistvo Filharmonične družbe?

Kdo sta bila častna člana Filharmonične družbe?

Kaj je delovalo pod okriljem Filharmonične družbe?

Kateri skladatelji so delovali na slovenskem ozemlju v obdobju klasicizma?

Kako se imenuje prva slovenska opera?