GUM_7

Dragi učenci 7. razredov,

upam, da ste zdravi. Ker nas je situacija prisilila, da delamo od doma in doma, vam pošiljam napotke za delo pri GUM. Za delo boste potrebovali učbenik za GUM, zvezek, povezave na glasbene posnetke pa so že ustvarjene. Vse naloge, vprašanja in njihove rešitve boste zapisali v zvezke, da jih bomo lahko pregledali. Če imate zame kakšno vprašanje, ga zastavite preko e asistenta. Na vaša vprašanja bom pisno odgovarjala od ponedeljka do petka od 12.00 do 15.00.

 

NAVODILA ZA DELO:

 1. V zvezek napiši naslov: PONOVITEV IN UTRJEVANJE – RENESANSA
 2. Na spodnji povezavi najdi saltarello. Naloge prepiši v zvezek in jih reši!

SALTARELLO ( ples) – GLASBA

https://www.youtube.com/watch?v=e8aQm3SoyI4

 • Poslušaj zvoke saltarella.
 • Zapiši imena glasbil, ki si jih zvočno prepoznal.
 • Izmed spodnjih pojmov izberi tiste, ki odgovarjajo skladbi!

UMIRJEN, RAZIGRAN, ZASANJAN, POSKOČEN, VESEL, POČASEN, ISKREČ, MEDITATIVEN

 1. Na spodnji povezavi si oglej še, kako izgleda ples saltarello.

SALTARELLO – PLES

https://www.youtube.com/watch?v=PWMyb1UtlzE

 • Oglej si še ples saltarello.
 • Nauči se nekaj gibov tega plesa oz. zapleši solo ob video posnetku, posnemaj gibe enega od plesalcev.
 1. Na spodnji povezavi je skladba, kjer boš slišal zvočno barvo lutnje, priljubljenega renesančnega glasbila. Po poslušanju v zvezek reši vprašanja in naloge.

ZVOČNA BARVA LUTNJE

https://www.youtube.com/watch?v=5l6jF8v_Wus&list=RD613nUS1m3j8&index=6

 • Zapiši skladatelja skladbe!
 • Skladba je :
 • vokalna.
 • vokalno inštrumentalna.
 • inštrumentalna.
 • Kako se imenuje vokalni sestav, ki ob zvokih lutnje poje pesem?
 • Začetek skladbe je:
 1. vokalen,
 2. vokalno inštrumentalen,
 3. inštrumentalen,

… ker ga izvaja ___________________

 • Naštej pevske glasove pevcev, ki izvajajo skladbo!
 1. Učbenik v prilogi DELOVNO GRADIVO:

– str. 20 –  INŠTRUMENTALNA GLASBA – reši prve tri naloge

– str. 21 –  PLESI – reši nalogo, označeno z LUPO (prva)

Pri delu vam želim veliko uspeha in prijetnih trenutkov.

Učiteljica Nataša Vidic

_______________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 7.C RAZREDA (25. 3. 2020)

Za vas imam danes čisto posebno nalogo. Danes, ko je materinski dan, si boste na spletni strani šole ogledali, kaj je vaša naloga danes. Ko boste napisali pesmico o mami ali babici ali o obeh, boste pesmico tudi zapeli mamici ali babici ali obema (lahko tudi po telefonu, če ne gre drugače).

Lep pozdrav.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 7.A IN 7.B RAZREDA

Dragi sedmošolci,

Že je pred nami 2. teden pouka na daljavo. V prvem tednu ste, upam, uživali ob zvokih lutnje in plesali v ritmu saltarella. Če še niste opravili nalog iz prejšnjega tedna, vam priporočam, da jih opravite čim prej, drugače se bo nabralo preveč dela. Od tega tedna naprej bom lahko spremljala tudi, kdo se je na delo odzval in kdo ne. Navodila za delo boste namreč spremljali in reševali naloge prek e asistentove spletne učilnice, jaz pa bom poslane odgovore tudi pregledala.

Tema tega tedna je RENESANSA NA SLOVENSKEM.

NAVODILA ZA DELO:

 1. *Odpri zvezek in napiši naslov: Renesančna glasba na Slovenskem
 2. *Ponovitev : Kaj pomeni izraz madrigal? ( Odgovor napiši v zvezek.)
 3. *Ponovitev: Kaj je motet?(Odgovor napiši v zvezek.)
 4. Zapiši naslov dveh madrigalov in enega moteta!
 5. Izberi skladbo iz prejšnje naloge in jo poslušaj na you tubu! V zvezek napiši, za katero skladbo gre (naslov).
 6. *V učbeniku Glasba danes in nekoč 7 najdi naslov poglavja RENESANČNA GLASBA NA SLOVENSKEM.
 7. *Preberi 1. odstavek teksta.
 8. *Odgovori: Kdo je bil začetnik protestantizma?
 9. *Preberi 2. odstavek.
 10. *S svojimi besedami pisno v treh povedih obnovi prebrano besedilo.
 11. *Preberi še 3. in 4. poglavje.
 12. *Zapiši, kateri dve knjigi sta vsebovali pesmi in kdo je bil njihov avtor.
 13. *Zapiši, kaj prikazujejo slike na strani 41.
 14. *Poslušaj naslednji motet.

https://www.youtube.com/watch?v=wSBjOPwOIxA

 1. *V zvezek zapiši ime in priimek skladatelja ter naslov moteta.
 2. Označi značaj moteta.
 3. *Kdo je bil Jacobus Gallus (slovensko Jakob Petelin)? Preberi 1. odstavek na str. 42 in odgovori na vprašanje v eni povedi.
 4. *Poslušaj še enega od madrigalov skladatelja Gallusa.

https://www.youtube.com/watch?v=5R-uwwRHhJo

 1. Kaj imata skupnega obe skladbi?

 

 

Naloge z zvezdico so obvezne za vse učence.

Lep pozdrav in zdravi bodite.

učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 7.C RAZREDA (1. 4. 2020)

Dragi učenci, ker ste imeli prejšnji teden posebno nalogo, boste ta teden predelali snov, ki so jo ostali sedmarji obdelali že prejšnji teden.

Tema tega tedna je RENESANSA NA SLOVENSKEM.

Ko sem v e asistentovi spletni učilnici preverjala, kdo je opravil nalogo za prejšnji teden, sem opazila da ste nekateri odgovarjali tudi že na vprašanja, ki se tičejo renesanse na Slovenskem. Večina odgovorov je bila napačna, ker ste odgovarjali na pamet, ne da bi obdelali snov po navodilih.

Torej, za uspešno povratno informacijo o vašem delu (odgovori na posebna vprašanja v easitentu- ta so obvezna za vse učence) je treba najprej predelati snov tako, kot je zapisano v navodilih.

OD SEDAJ NAPREJ VSE DELAMO PREKO EASISTENTOVE SPLETNE UČILNICE, kamor vstopate vsak s svojo kodo.

Enaka navodila, kot jih imate spodaj, so v priponki tudi v easistentovi spletni učilnici.

NAVODILA ZA DELO:
*Odpri zvezek in napiši naslov: Renesančna glasba na Slovenskem
*Ponovitev : Kaj pomeni izraz madrigal? ( Odgovor napiši v zvezek.)
*Ponovitev: Kaj je motet?(Odgovor napiši v zvezek.)
Zapiši naslov dveh madrigalov in enega moteta!
Izberi skladbo iz prejšnje naloge in jo poslušaj na you tubu! V zvezek napiši, za katero skladbo gre (naslov).
*V učbeniku Glasba danes in nekoč 7 najdi naslov poglavja RENESANČNA GLASBA NA SLOVENSKEM.
*Preberi 1. odstavek teksta.
*Odgovori: Kdo je bil začetnik protestantizma?
*Preberi 2. odstavek.
*S svojimi besedami pisno v treh povedih obnovi prebrano besedilo.
*Preberi še 3. in 4. poglavje.
*Zapiši, kateri dve knjigi sta vsebovali pesmi in kdo je bil njihov avtor.
*Zapiši, kaj prikazujejo slike na strani 41.
*Poslušaj naslednji motet.

*V zvezek zapiši ime in priimek skladatelja ter naslov moteta.
Označi značaj moteta.
*Kdo je bil Jacobus Gallus (slovensko Jakob Petelin)? Preberi 1. odstavek na str. 42 in odgovori na vprašanje v eni povedi.
*Poslušaj še enega od madrigalov skladatelja Gallusa.

Kaj imata skupnega obe skladbi?

Še sladkorček. Poslušajte, kako zvenita spojeni renesančna in sodobna skladba! https://www.youtube.com/watch?v=WpmQoOG9hGQ

Naloge z zvezdico so obvezne za vse učence.

Lep pozdrav .

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 7.A IN 7.B RAZREDA ( 2.4., 3.4. 2020)

Dragi učenci, spodaj so navodila za delo v tem tednu. Enaka imate pripeta tudi v easistentovi spletni učilnici. Sedaj delamo vse za GUM preko spletne easistentove učilnice, kjer bodite pozorni tudi na dodana vprašanja, ki jih rešite vsi učenci in mi jih pošljete na vpogled. Tam se tudi vidi, kdo je odprl navodila in kdo ne (ampak, zato jih morate odpreti v easistentu). Upam, da ste razumeli.

 

NAVODILA ZA DELO

Tema:  BAROK – UVOD

 1. *Spodnji tekst zapiši v zvezek:

BAROK

(OD LETA 1600  DO LETA 1750)

Barok je umetniško obdobje sedemnajstega in polovice osemnajstega stoletja.

Baročna umetnost, torej tudi glasba, je bila privilegij plemstva, zato rečemo tej umetnosti dvorna umetnost.

Meščanom in kmetom je ostala ljudska pesem in ples. Ljudje so slišali glasbo še v cerkvah in na prostem.

Značilnosti baročne glasbe so:

 • polno drobnih okraskov (trilčki, pasaže, predložki),
 • stopničasta dinamika (glasnost) – to pomeni, da se je glasnost v skladbi v hipu spremenila,
 • veliko poudarkov (skladatelji so s tem dosegli občutek veličastja v skladbi).

V baroku so se razvile nove glasbene oblike. Nekatere od njih so OPERA, KANTATA, ORATORIJ in KONCERT.

(Dopolni poved tako, da pogledaš slike glasbil v učbeniku na strani 49)

Najbolj razširjena baročna glasbila so bila:

 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________

 

 1. *Poslušaj uverturo iz Glasbe na vodi

https://www.youtube.com/watch?v=Kuw8YjSbKd4

 1. Spodnja vprašanja prepiši v zvezek in ji jih reši!

–  Kje, v katerih prostorih bi skladba prišla najbolj do izraza? Zapiši v zvezek!

– *Opiši skladbo!

–  Iz kateri družin glasbil so glasbila, ki izvajajo skladbo?

–  Katere od zgoraj ( v tekstu)zapisanih značilnosti baročne glasbe si slišal v skladb?

 1. Na You tubu najdi še ti eno od baročnih skladb in jo poslušaj

_________________________________________________________________________________________________________________

7. 4- 2020

Danes je 7. 4. 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

_________________________________________________________________________________________________________________

ZA 7.C RAZRED (8. 4. 2020)

Dragi učenci. Upam, da ste zdravi. Naloge za četrti teden pouka na daljavo so v navodilih. Vse delamo preko e asistenovih spletnih učilnic. Še vedno je preveč učencev, ki površno preberejo navodila, potem pa ne znajo odgovoriti na vprašanja. In ne prepišete vsi vprašanj iz lista v zvezek, tako kot je zapisano v napotkih za delo.

Lep pozdrav

NAVODILA ZA DELO

Tema:  BAROK – UVOD

 1. *Spodnji tekst zapiši v zvezek:

BAROK (OD LETA 1600  DO LETA 1750)

Barok je umetniško obdobje sedemnajstega in polovice osemnajstega stoletja.

Baročna umetnost, torej tudi glasba, je bila privilegij plemstva, zato rečemo tej umetnosti dvorna umetnost.

Meščanom in kmetom je ostala ljudska pesem in ples. Ljudje so slišali glasbo še v cerkvah in na prostem.

Značilnosti baročne glasbe so:

 • polno drobnih okraskov (trilčki, pasaže, predložki),
 • stopničasta dinamika (glasnost) – to pomeni, da se je glasnost v skladbi v hipu spremenila,
 • veliko poudarkov (skladatelji so s tem dosegli občutek veličastja v skladbi).

V baroku so se razvile nove glasbene oblike. Nekatere od njih so OPERA, KANTATA, ORATORIJ in KONCERT.

(Dopolni poved tako, da pogledaš slike glasbil v učbeniku na strani 49)

 Najbolj razširjena baročna glasbila so bila:

 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________

 

 1. *Poslušaj uverturo iz Glasbe na vodi

https://www.youtube.com/watch?v=Kuw8YjSbKd4

 1. Spodnja vprašanja prepiši v zvezek in ji jih reši!

–  **Kje, v katerih prostorih bi skladba prišla najbolj do izraza? Zapiši v zvezek!

– *Opiši skladbo!

– ** Iz kateri družin glasbil so glasbila, ki izvajajo skladbo?

–  **Katere od zgoraj ( v tekstu)zapisanih značilnosti baročne glasbe si slišal v skladb?

 1. ***Na You tubu najdi še ti eno od baročnih skladb in jo poslušaj!

_________________________________________________________________________________________________________________

ZA 7.A IN 7.B RAZRED (9. in 10. 4. 2020)

Dragi učenci,, že je tu četrti teden pouka na daljavo. Upam, da ste zdravi.

Spodaj so navodila za delo. Naredite dobre zapiske, saj vam bodo pomagali pri učenju. Vse delamo preko easistentovih spletnih učilnic. Če ima kdo težave z delom, naj mi to javi v e asistentovo komunikacijo (sporočila).

Lep pozdrav.

BAROČNA OPERA

NAVODILA ZA DELO

 1. *V zvezek zapiši naslov: BAROČNA OPERA
 2. *V zvezek prepiši naslednji sestavek:

Opera je vokalno inštrumentalno glasben scensko delo.

Operni ustvarjalci so: libretist, skladatelj, scenograf, koreograf, kostumograf.

Libretist ustvari operno besedilo ali libreto. Skladatelj ustvari glasbo za opero.

Opera je sestavljena iz več delov. Na začetku je uvertura, potem pa sledijo dejanja.

Uvertura se razlikuje od ostalih delov opere po tem, da je inštrumentalna (torej brez petja).

Dejanja so razdeljena na prizore, prizori pa na arije, recitative, zbore in baletne vložke, ki v operi niso nujni, vendar popestrijo vsako opero. Arije so spevni deli opere in jih navadno izvajajo pevci solisti ob spremljavi orkestra. Opera je ena izmed oblik glasbenega gledališča.

 1. V učbeniku za glasbeno umetnost na strani 51 si oglej obe sliki, prepiši obe vprašanji in nanju odgovori!

*Kaj prikazujeta sliki?

**Kateri dve skupni lastnosti imata baročni gledališči na slikah?

 1. Natančno preberi tekst na strani, spodnja vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori:

*Kje se je začela opera?

**Katera  mesta so še zaslužna za razcvet opere?

*Kdo je naročal operna dela pri skladateljih?

**Naštej lastnosti baročne opere!

 1. *Poslušaj arijo Orfeja iz opere Orfej in Evridika:

https://www.youtube.com/watch?v=rYw-EmGuYBY

 1. **Arija Orfeja ima obliko rondoja, ki ga sestavljajo tri različne teme po tem vrstnem redu: tema A, tema B, tema A, tema C, tema A – ABACA. Poslušaj arijo še enkrat in ugotovi, katera je tema A, katera tema B in katera tema C.
 2. **Zapoj melodijo A teme na nevtralen zlog.
 3. ***Razišči, o čem govori opera Orfej in Evridika in obnovo zgodbe napiši v zvezek. Pomagaš si lahko z računalnikom ali berilom.
 4. ***Iz katere kulture izvira zgodba o Orfeju in Evridiki?

 

RAZLAGA ZVEZDIC:

*ena zvezdica – lahko vprašanje ali naloga (minimalni standard)

**dve zvezdici – srednje težko vprašanje ali naloga (temeljni standard)

***tri zvezdice – težja naloga ali vprašanje

_______________________________________________________________________________________________

ZA 7.A, 7.B IN 7.C RAZRED

Dragi učenci,

sporočam vam, da je test za preverjanje znanja objavljen v e asistentovih spletnih učilnicah. Priporočam vam, da se pri reševanju testa potrudite, kajti nekaj podobnega boste vprašani za oceno.

______________________________________________________________________________________________

ZA 7.A, 7.B IN 7.C

Dragi učenci, navodila za delo so spodaj.

Lep pozdrav.

 

NAVODILA ZA DELO

ZNAZNAMENITI BAROČNI SKLADATELJ – ANTONIO VIVALDI

 1. V zvezek zapiši zgornji naslov.
 2. Prepiši spodnje podčrtano besedilo:

Antonio Vivaldi je bil duhovnik in violinski virtuoz iz Benetk. Poleg 350 koncertov je ustvarjal še opere in cerkvena dela.

Med zelo znanimi baročnimi deli je ciklus oz. zbirka violinskih koncertov z naslovom Štirje letni časi.

Prvi koncert Pomlad se začne z znanim 1. stavkom Allegro (veselo).

3.  Klikni na povezavo in poslušaj:

https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo

 1. Po poslušanju skladbe zapoj melodijo 1. teme (uvodne teme) s prirejenim besedilo Tomaža Habeta, da si boš temo lažje zapomnil/a:

          Se s cvetjem vrača pomlad, preko travnikov in livad

          je stopila do naših vrat lahno.

          Še potok je oživel, v daljo s pticami odbrzel,    

          prerojen je vesel zapel.

          Prebudi srce se mlado, naj smeh pride ti v navado

          in sreča v očeh naj ti zažari.

 5. Besedilo prepiši v zvezek in se ga nauči.

 6. Spodnje, podčrtano besedilo prepiši v zvezek:

Koncertu Pomlad sledi koncert Poletje, oz. Koncert št. 2 v G – duru. Najbolj znan je 3. stavek tega koncerta – Presto (hitro), ki ga je uspešno priredila violinistka Wanessa Mae in mu dala naslov Storm (nevihta).

7. Klikni na povezavo in poslušaj:

https://www.youtube.com/watch?v=mdFrn89x74k

8. V zvezek opiši ta stavek ( razpoloženje, dinamiko, tempo, …)

9. V zvezek prepiši podčrtano besedilo spodaj:

Zadnji, četrti  koncert iz opusa Štirje letni časi opisuje Zimo. Prvi stavek  ima oznako Allegro Non Molto (ne preveč veselo).

10. Klikni na povezavo in poslušaj:

https://www.youtube.com/watch?v=p1qNOfdMyGArazpoloženje

11. Naslikaj razpoloženje v tej skladbi.

________________________________________________________________________________________________

ZA 7.A, 7.B IN 7.C RAZRED

Učenci, tokrat boste spoznali velikana baročne glasbe, Johanna Sebastiana Bacha, in nekaj njegovih glasbenih del.

NAVODILA ZA DELO:

7.R – JOHANN SEBASTIAN BACH (naslov napiši v zvezek)

Uvod- ponovitev    Poslušaj posnetek stavka Zima ( A. Vivaldi: Štirje  letni časi ).

Antonio Vivaldi: ZIMA

https://www.youtube.com/watch?v=TE96iYyyUh0

 1. naloga: Oglej si video o življenju J. S. Bacha!

https://www.youtube.com/watch?v=hcNeEUmqi5Y&t=129s

 1. naloga: v zvezek zapiši naslov: Badinerie

Nekaj zanimivosti (prepiši v zvezek).

Badinerie je  zadnji stavek Suite za flavto in orkester v h – molu. Badinerie je ples  v dvočetrtinskem taktu, zelo živahnega in virtuoznega značaja. Francoska beseda »badinerie« pomeni otročarija.

Odgovori  na vprašanja:

Kaj je značilno za baročno suito?

Kaj pomeni virtuoz?

 1. naloga: Oglej si spodnji posnetek in ritmično spremljaj skladbo Badinerie !

https://www.youtube.com/watch?v=eTt4SRs1zVo

BOBEN – NOGA OB TLA

 

PALIČICE – DVA SVINČNIKA

 

TRIANGEL – SVINČNIK PO KOZARCU

 

KSILOFON – ZADRGA NA PERESNICI

 

Zvoke glasbil na posnetku zamenjaj s predlaganimi predmeti in zaigraj!

Še bolj zabavno bo, če nagovoriš še koga iz svoje družine, da se ti pridruži.

Izmisli si svoje predmete za igranje!

 1. Naloga: Oglej si animirani film ob Bachovi glasbi!

https://www.youtube.com/watch/?v=TX9zAlSXSOo

Na tem glasbenem posnetku pa boste slišali, kako zveni znana pesem Vse najboljše za te v Bachovem stilu. 

https://www.youtube.com/watch?v=aelw7bAfZTA