GUM_6

 1. TEDEN

Dragi učenci 6. razredov,

Pred vami so navodila za delo, s pomočjo katerih boste predelali snov GUM doma.

Za delo boste potrebovali učbenik za GUM, zvezek, v katerega boste zapisali naloge, vprašanja in rešitve, ter you tube (slušna primera).

Z *(zvezdico) so označene težje naloge in vprašanja: ta niso obvezna za vse učence.

Upam, da se kmalu vidimo v šolskih klopeh. Lep pozdrav.

Učiteljica GUM Nataša Vidic

 

NAVODILA ZA DELO

1.      V zvezek napišite naslov: Ciklične skladbe – ponovitev

2.      Pripravi si učbenik (str. od 54 do 57)

3.      V zvezek prepiši spodnji tekst in ga dopolni!

–          Inštrumentalne skladbe, ki so sestavljene iz več stavkov, se imenujejo večstavčne ali__________________ skladbe.

–          Večstavčne skladbe so __________________, ________________in ___________.

–          Prvi stavek teh cikličnih skladb ima obliko sonatnega stavka.

–          *Sonatni stavek je sestavljen iz treh delov: ___________________________________.

4.      Slušni primer – na you tubu odtipkaj: Mozart violinska sonata 21

V zvezek zapiši naslov in skladatelja skladbe!

Poslušaj 1. stavek skladbe (odlomek).

Naštej izvajalca skladbe (v zvezek pod naslov)!

*Koliko glasna je skladba na začetku?

* Po čem bi sklepal/-a, da je skladba po obliki sonata, če ne bi videl/-a naslova skladbe?

5.   Odgovori še na naslednja vprašanja:

–  Sonate so ustvarjali tudi skladatelji, ki so jih poimenovali dunajski klasiki. Ti

skladatelji so bili : ___________________________________ (slike na str. 54).

–  *Kaj pomeni izraz concertare?

–     Naštej izvajalce koncerta!

–     Koliko stavkov vsebuje koncert?

–  * Zapiši nekaj znanih skladateljev, ki so ustvarjali koncerte!

–    Kako se imenuje orkester, ki izvaja simfonijo?

–   *Zapiši naslov in skladatelja simfonije, ki jo boš našel na spletni strani https://www.youtube.com/ (po tvoji izbiri)

________________________________________________________________________________________________

2. TEDEN

6. RAZRED – NAVODILA ZA DELO

Dragi učenci, v drugem tednu pouka na daljavo boste pri GUM predelali snov o vokalno instrumentalni glasbeni obliki – samospevu. Navodila so spodaj.

Če imate zame kakršnokoli vprašanje, mi ga zastavite preko easistenta – pogovori.

Spodnje gradivo je objavljeno tudi v e asistentovi spletni učilnici. Pojdi v e učilnico in reši naloge.

Tema SAMOSPEV

 • Preberi tekst v učbeniku na strani 59.

 

 • *V zvezek napiši naslov: SAMOSPEV

 

 • Poslušaj skladbo na spodnji povezavi

 • naredi v zvezek znak za poslušanje in
 1. *zapiši avtorja:
 2. *naslov skladbe:
 3. *izvor glasbe (ljudska ali umetna):
 4. *naštej izvajalce:
 5. določi pevski glas:
 6. zapiši ime glasbene oblike:

 

 • *V zvezek napiši spodnji tekst:

SAMOSPEV je vokalno-inštrumentalno glasbeno delo za pevca solista, ki ga spremlja inštrument, najpogosteje klavir. Kot umetna skladba je nastal v obdobju romantike ob koncu 18. stol, njegov začetnik pa je avstrijski skladatelj Franz Schubert, ki mu zato pogosto pravimo tudi oče samospeva. Besedila samospeva imajo običajno visoko umetniško vrednost, saj skladatelji pogosto uglasbijo pesmi znanih pesnikov.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Prilagam ti še nekaj povezav na you tube posnetke, ki si jih lahko ogledaš, v zvezek pa napiši vse naslove in avtorje, ki jih boš uspel-a pogledati, posnetke tudi opiši, kot si to storil-a zgoraj, kar bo tudi zame koristna informacija, ko se zopet vidimo.

https://www.youtube.com/watch?v=fzGXJ10uAkk

https://www.youtube.com/watch?v=bSyYYPMh9Uw&list=PL2A594F2D53E0598E&index=4

zanimivo: Besedilo zgornjega samospeva je delo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

https://www.youtube.com/watch?v=ShbOf0DGhps

Naloge, označene z zvezdico, so obvezne za vse učence, ostale pa za tiste, ki bi še.

Uspešno delo in pazi nase.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

3. TEDEN

Dragi učenci,

pred nami so izzivi tretjega tedna pouka na daljavo. O vašem delu ste že dobili povratno informacijo.

Še enkrat ponavljam, da delate preko e asistentove spletne učilnice, kjer so objavljena enaka gradiva, kot na tej spletni strani.  Vprašanja v e asistentu so namenjena vsem učencem, v navodilih pa so ločena na tista ki so za vse (z zvezdico) in za tiste, ki zmorejo več ( nimajo zvezdice). Vaše delo preko e asistentove spletne učilnice tudi preverim ( kdo je opravil delo in kdo ne, in kako je opravil delo), vi pa me prek komunikacij lahko tudi kaj vprašate. Vsa dodatna vprašanja v e asistentu se nanašajo na temo tistega tedna

Prosim, da se obveščate med seboj. pričakujem, da boste ta teden delo vzeli resneje.

Lep pozdrav in zdravi ostanite.

Učiteljica Nataša Vidic

Tema: MUZIKAL

NAVODILA ZA DELO:

 1. *V zvezek napiši naslov: MUZIKAL
 2. *Poslušaj odlomek skladbe iz muzikala Pesmi mojih sanj: DO, MI SO

https://www.youtube.com/watch?v=Hatg0aLgENQ

 1. Nauči se glavno melodijo pesmi in zapoj ob posnetku!
 2. *V učbeniku najdi poglavje o muzikalu na strani 61.
 3. *Preberi
 4. *V zvezek prepiši naslednja vprašanja in nanje odgovori!

*Kaj je muzikal?

*Kako je sestavljen?

*Kdaj in kje je nastal?

Katero ameriško mesto je središče muzikala?

Kaj je rock opera?

Naštej tri pomembne skladatelje, ki so ustvarjali muzikale?

*Kaj prikazujejo slike v učbeniku na strani 61?

 1. *Poslušaj del muzikala West side  story: AMERIKA

https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc

Opiši glasove pevcev!


4. TEDEN

ZA UČENCE 6.B IN 6.C RAZREDA

Dragi učenci, že so pred nami izzivi četrtega tedna pouka na daljavo. Vesela sem, ko vidim, da že skoraj vsi rešujete naloge preko e asistentovih spletnih učilnic. Le tako naprej.

Spodnja navodila so za učence, ki trenutno še ne morejo dostopati do e asistentovih spletnih učilnic.

Lep pozdrav.

NAVODILA ZA DELO
TEMA: LJUDSKA GLASBA
1. *V zvezek napiši naslov: LJUDSKA GLASBA
2. *V zvezek napiši, kaj že veš o ljudski glasbi.
3. *V zvezek zapiši naslove vsaj petih ljudskih pesmi.
4. *V učbeniku preberi tekst na strani 64 – LJUDSKA GLASBA
5. V zvezek prepiši naslednja vprašanja in naloge, potem pa jih reši:
*Kaj zajema ljudska glasba?
*Katera slovenska ljudska glasbila poznaš (vsaj pet)?
**Čemu se ljudje združujejo v folklorne skupine?
**Kakšen pomen ima ohranjanje ljudske zapuščine?
6. ***Oblikuj svojo pesmarico! Kako? Prosi družinske člane, da ti zapojejo ljudske pesmi, ki jih poznajo. Ti zapiši besedila, zraven zapoj, potem pa ti nauči domače ljudske pesmi, ki jih poznaš ti. Besedila v pesmarici tudi ilustriraj.

LEGENDA ZVEZDIC:
*MINIMALNI STANDARDI
**TEMELJNI STANDARDI
***NADSTANDARDI

________________________________________________________________________________________________________________

7. 4. 2020

Danes je 7. 4. 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 6.A, 6.B IN 6.C RAZREDA (17. 4. 2020)

Dragi učenci,

spodaj je test z*Naštej tri lastnosti ljudske glasbe!

**Katero od glasbil je ljudsko.  Naloga ima več pravilnih rešitev.

 1. drumeljca
 2. orgle
 3. glavnik
 4. pojoča žaga
 5. lončeni bas
 6. čembalo
 7. orglice
 8. pastirska piščal

**Katere od naštetih pesmi niso ljudske?

 1. Vrtiljak
 2. Lepa Anka kolo vodi
 3. Jaz pa pojdem na Gorenjsko
 4. Čebelar
 5. Beri, beri rožmarin zeleni
 6. Palček šlapka na gostijo
 7. V dolini tihi

*Dopolni stavek:

Ljudska glasba obsega ­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________.

 1. ljudske plese, ljudske pesmi , ljudske jedi
 2. ljudske pesmi, ljudske običaje, ljudsko inštrumentalno glasbo
 3. ljudske pesmi, ljudske plese, ljudsko inštrumentalno glasbo

*Ljudsko glasbo lahko izvajajo :

 1. ljudski godci
 2. šolani glasbeniki
 3. ljudski godci in šolani glasbeniki

*Glavni pomen folklornih skupin je,:

 1. da nastopajo na domačih in tujih odrih
 2. da se družijo in se veselijo
 3. da ohranjajo ljudsko glasbeno dediščino

*Večstavčne ali ciklične skladbe so:

 1. samospev, sonata, simfonija
 2. sonata, simfonija, koncert
 3. sonata, koncert, muzikal

**Če se koncert imenuje VIOLINSKI KONCERT, ga izvaja/izvajata:

 1. simfonični orkester
 2. solistično glasbilo in komorna skupina
 3. solistično glasbilo in orkester
 4. godalni orkester

*Katere glasbene oblike niso inštrumentalne?

 1. samospev
 2. koncert
 3. simfonija
 4. sonata
 5. muzikal

**Dopolni povedi: ____________ se je razvil ob koncu 19. stoletja. Njegovo središče je bil___________.

 1. samospev, Broadway v New Yorku
 2. muzikal, Amerika
 3. muzikal, Broadway v New Yorku
 4. koncert, Pariz

*Kdaj se je razvil samospev?

**Samospev je:

 1. inštrumentalna skladba za pevca solista in klavir
 2. vokalno inštrumentalna skladba za pevski zbor in klavir
 3. vokalna skladba za pevca solista
 4. vokalno inštrumentalna skladba za simfonični orkester in pevca solista
 5. vokalno inštrumentalna skladba za pevca solista in klavir

**Katera glasbena dela niso muzikali?

 1. West side story (zgodba z zahodne strani)
 2. Cats (Mačke)
 3. Žabe svatbo so imele
 4. Čarobna piščal

*Kadar je skladba inštrumentalna in opisuje izvenglasbeno vsebino, je to:

 1. vokalno inštrumentalna skladba
 2. programska skladba
 3. ciklična skladba
 4. ljudska glasba

**Katere skladbe od naštetih so programske?

 1. Labod
 2. Živalski karneval
 3. Koncert za violino in orkester
 4. Čuk se je oženil
 5. Vltava
 6. Simfonija št. 41
 7. Ples piščančkov v jajčni lupini

*** Postavi se v vlogo skladatelja. Ustvaril/-a bi rada programsko skladbo. Napiši program svoje skladbe in določi tempo in karakter svoje skladbe, ki bo odraz programa, ki si ga zapisal/-a.

_______________________________________________________________________________________________

7. teden (8. 5. 2020)

Dragi učenci, spodaj so nove naloge in izzivi.

Lep pozdrav.

NAVODILA ZA DELO

 1. V zvezek zapiši naslov: KLASIČNA ALI UMETNIŠKA GLASBA
 2. V učbeniku na str. 65 pozorno preberi 1. odstavek teksta, bodi pozoren na rdeče obarvane pojme.
 3. V zvezek prepiši vprašanja in naloge. Odgovori na vprašanja in reši naloge. Bodi natančen.

*Katere značilnosti klasične glasbe poznaš?

*Naštej glasbene ustvarjalce!

*Kdo so glasbeni poustvarjalci!

**Naštej vsaj tri naslove klasičnih skladb! Dodaj tudi skladatelje teh skladb!

 1. V učbeniku na str. 65 preberi še drugo in tretje poglavje teksta.
 2. Prepiši vprašanji v zvezek in ju reši:

*Na kakšen način se kaže umetniška vrednost klasične glasbe?

*Za katere množice ljudi je klasična glasba večinoma neprivlačna? (poglej, kaj piše o tem v učbeniku)

**Pojasni, zakaj?

*Iz katerih družin glasbil so glasbila na zgornji sliki v učbeniku na str. 65?

**Kako se imenuje orkester na zgornji sliki v učbeniku na str.65 glede na njegovo sestavo?

 1. **Na spletnih straneh poišči vsaj pet slovenskih skladateljev klasične glasbe

in jih zapiši v zvezek!

 1. ***Na spletu poišči vsaj pet slovenskih poustvarjalcev klasične glasbe in jih zapiši v zvezek!
 2. V zvezek zapiši naslov: Antonin Dvořak- Slovanski ples št. 1
 3. Poslušaj Slovanski ples št. 1 skladatelja Antonina Dvořaka.

https://www.youtube.com/watch?v=dAc8vSReJug

 1. V zvezek odgovori na vprašanje in reši nalogo:

**Kateri ples lahko zaplešeš na glasbo v 1. delu skladbe, dvodobno polko ali tridoben valček?

Skladba je tridelna. V njej si sledijo teme po naslednjem vrstnem redu: ABA, AAB, ABC, ABB. Označi pravilni odgovor!

*Zapiši nekaj izrazov, s katerimi bi najbolje opisal razpoloženje te skladbe!

***Izmisli si koreografijo za ta ples!  Zapleši!

_______________________________________________________________________________________________

ZA 6.A, 6.B IN 6.C

Dragi učenci, v power point predstavitvi si boste ogledali glasbo za različne priložnosti in poslušali primere različnih vrst, zvrsti in žanrov.

Power point predstavitev si lahko ogledate v e asistentovi spletni učilnici.