GUM_5L

17. 3. 2020

Dragi učenci 5. razreda,

Ker nam je virus kar krepko zagodel, boste dva tedna delo, ki bi  vas čakalo v šoli, opravljali samostojno doma.

Pošiljam vam navodila za delo.

1.     Najprej ugotovite kateri glasbeni obliki sem predstavila s pomočjo številk:

a)     * 12131   glasbena oblika:

b)     * 1——–2——–3——–

             1——–2——–3——–

                          1——–2——–3——–  glasbena oblika:

2.     *Ponovi pesem PLES KRALJA MATJAŽA

3.     Ko poješ, zraven še zapleši.

4.     Ponovi pojme AGOGIKA, ACCELERANDO (beri ačelerando), RITADANDO.

5.     *Ponovi pesem MLIN SE VRTI in upoštevaj agogične oznake.

6.     Ko poješ, zraven še zapleši.

7.     *Odgovori na vprašanja (zapiši jih v DZ spodaj na str. 44 in 54)!

a)     Kako se imenuje pokrajina na JV Slovenije, ki je znana po belih brezah?

b)     Kako se imenujeta največji mesti v tej pokrajini?

c)     Kako se imenuje znameniti ljudski ples, ki ga plešejo v Sloveniji le v tej pokrajini?

d)     V DZ ( str. 44)  v prvem poglavju podčrtaj lastnosti oziroma značilnosti tega plesa. 

8.     *Na strani 44 v učbeniku najdi ljudsko belokranjsko pesem in se nauči besedilo

Naloge, označene z zvezdico, so obvezne za vse učence.

Želim vam, da ste pri delu uspešni, da se ob delu zabavate in čimprejšnje snidenje v šolskih klopeh.

                                                          Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________

24. 3. 2020

KAM JE IZGINILA REKA?

Drugi teden pouka na daljavo se bomo ukvarjali s pavzami.

5.RAZRED – NAVODILA ZA DELO

1.    *Preberi uvodni del poglavja KAM JE IZGINILA REKA?

2.    Naštej značilnosti kraškega sveta!

3.    *Oglej si obliko pavz!

4.    *Vsako pavzo nariši vsaj desetkrat!  Bodi pozoren na celinsko in polovinsko pavzo!

5.    *Na strani 48 preberi in obkroži s svinčnikom, koliko dob traja posamezna pavza!

6.    Loti se (seveda sam) 2. naloge na strani 49.

7.    Zapiši ritmično vajo spodaj (2. naloga), v kateri boš uporabil notne vrednosti in pavze! Bodi pozoren, kam boš napisal celinko ali celinsko pavzo!

8.    Na strani 92 najdi pesem Tri tičice.

9.    Poslušaj OPZ na spodnji povezavi in zapoj zraven (bodi pozoren na razlike v besedilu).

https://www.youtube.com/watch?v=U2lbSOYVmI8c

10. Naštej pavze in ob vsako pripiši, koliko traja!

Naloge z zvezdico* so obvezne za vse učence.

Iste naloge imate tudi v e asistentovi spletni učilnici. Rešite jih tam, da jih bom lahko pregledala.

Lep pozdrav.

                               učiteljica Nataša Vidic

_________________________________________________________________________

 31. 3. 2020 – POUK NA DALJAVO

5. RAZRED –

TEMA: ZMAJ V POSTOJNSKI JAMI

Dragi učenci,

pošiljam vam navodila za delo v tretjem tednu pouka na daljavo. Ta teden bomo spoznali oznake za glasnost v glasbi. S tujko glasnost imenujemo DINAMIKA.

Vse naloge rešujete preko easistentove spletne učilnice, kjer vas čakajo še dodatna vprašanja.

NAVODILA ZA DELO

 1. *PRIPRAVI SI SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (SDZ)
 2. *Preberi prva dva odstavka na str.50.
 3. *Oglej si in izgovori imena zmajev iz družine Piano, potem pa še iz družine Forte (str. 50 in 51)
 4. *Spodaj na strani 50 in 51 si oglej, kaj pomenijo posamezna imena ( pr.: pianissimo=zelo tiho, …)
 5. Izgovori imena zmajev s takšno glasnostjo, kot nakazujejo njihova imen (npr.: zmaj fortissimo – to ime izgovoriš zelooo glasno).
 6. Naloga za tiste, ki hodijo v GŠ: zaigraj Zmajevsko pesem
 7. *Najprej glasno preberi tekst Strašno dinamične zgodbe.
 8. *Preberi Strašno dinamično zgodbo, tokrat upoštevaj glasnost teksta, ki je napisana na začetku vsake vrstice teksta.
 9. *Reši 2. nalogo na strani 52. Sošolcem jo boš prebral, ko se zopet vidimo v šolskih klopeh.
 10. Odgovori na vprašanje: Kaj pomeni izraz DINAMIKA.

Naloge iz navodil za delo, označene z zvezdico, so obvezne za vse učence.

Lep pozdrav.

Učiteljica Nataša Vidic

________________________________________________________________________________________________

7. 4. 2020

Danes je 7. 4. 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

_______________________________________________________________________________________________

14. 4, 2020

ZA 5. RAZRED LOKA

Dragi učenci, v petem tednu pouka na daljavo vas čaka prikupna pesmica, ki se jo boste naučili na pamet, in glasbeni pojem PUNKTIRANI RITEM. Bodite uspešni. Delajte v easistentovih spletnih učilnicah.

Lep pozdrav.

 

NAVODILA ZA DELO

UČNA ENOTA: PO MORJU DIŠI

 1. Ponovi:

*pp, p, mp, p, mf, f in ff so oznake za ____________________.

**Uporabi izraze za dinamiko (glasnost) v spodnjih povedih

Kadar si jezen, se oglašaš ______.

Kadar si žalosten, govoriš ______.

Če si zelo vesel, se pogovarjaš _____.

 1. *Prispeli smo do morja. Najprej ponovi, s katerimi dejavnostmi se ukvarjajo ljudje v obmorskih krajih.
 2. *Na strani 54 v SDZ za glasbeno umetnost poišči pesem BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA.
 3. *Preberi besedilo pesmi.
 4. **Zapiši, o čem govori pesem.
 5. *Na you tubu najdi pesem Bratovščina sinjega galeba in jo poslušaj.
 6. **Pesem še enkrat poslušaj in zapoj zraven.
 7. *Nauči se pesem na pamet
 8. Pesem vsebuje RITMIČNO POSEBNOST, ki se imenuje PUNKTIRANI RITEM. Punkt je nemška beseda in pomeni piko, saj ima ena od dveh sosednjih not ob sebi piko.
 9. *Preštej, kolikokrat je v pesmi Bratovščina sinjega galeba zapisan punktirani ritem, ki vsebuje osminko s piko in šestnajstinko!
 10. **Ali je v pesmi zapisan še kakšen punktirani ritem, ki je drugačen od zgoraj opisanega? Kako je sestavljen?
 11. **Reši: Pesem Bratovščina sinjega galeba je del ________ z naslovom Bratovščina sinjega galeba.
 12. **Odgovori: Kdo je pisatelj pustolovske povesti Bratovščina sinjega galeba?
 13. ***Sestavi plesno koreografijo za pesem in ob petju zapleši!

 

Legenda zvezdic:

*- lažja naloga (minimalni standard)

**- srednje zahtevna naloga (temeljni standard)

***- zahtevna naloga

_______________________________________________________________________________________________

21. 4. 2020

ZA 5. RAZRED LOKA

Dragi učenci, čas je, da preverite svoje znanje. Spodaj je test za preverjanje. Želim in pričakujem, da ga preko e asistentove spletne učilnice rešite vsi trije. Lep pozdrav.

 

Preverjanje znanja 5. razred

1. Katero kombinacijo notnih trajanj lahko zapišeš v štiričetrtinski takt?
a) Polovinko, četrtinsko pavzo in osminko.
b) Četrtinko, četrtinsko pavzo in štiri osminke.
c) Polovinsko pazo dve osminki in osminsko pavzo.

2. Katerega notnega trajanja ne moreš zapisati v tričetrtinski takt?
a) Četrtinke.
b) Polovinke.
c) Celinke.
d) Osminke.

3. Kako si sledijo tonske višine v notnem črtovju v violinskem ključu od prve črte do zadnje črte (samo na črtah zapisani toni)?
a) Toni e, g d, h, f.
b) Toni e, g, h, d, f.
c) Toni d, e, g, h, c.
d) Toni f, d, h, g, e.

4. Kdo je bil Jurij Vodovnik?
a) Slovenski skladatelj in dirigent.
b) Ljudski pevec, krošnjar in dirigent.
c) Ljudski pevec, pesnik in igralec.

5. Beseda znucan pomeni obrabljen.
a) Pravilna trditev
b) Nepravilna trditev

6. Pesem z naslovom Ples kralja Matjaža je po izvoru
a) umetna.
b) ljudska.

7. Kdo je skladatelj te pesmi?

8. Kdo je pesnik te pesmi?

9. V sedmem taktu pesmi so zapisana po vrsti naslednja notna trajanja:
a) četrtinka, četrtinka, osminka, osminka, četrtinska pavza.
b) četrtinka osminka, osminka, polovinka.
c) četrtinka, četrtinka, četrtinka, osminka, osminka.

10. Accelerando je tuj izraz, ki pomeni:
a) pospešujoč, čedalje hitrejši tempo.
b) čedalje glasnejše izvajanje
c) zadržujoč, čedalje počasnejši tempo.

11. Nasprotje accelerandu je:
a) fortissimo.
b) ritardando.
c) crescendo.

12. Pesem Lepa Anka je
a) štajerska ljudska.
b) dolenjska ljudska.
c) belokranjska ljudska.

13. Kako se imenuje ljudski ples ki so ga na slovenskem ozemlju nekdaj poznali in plesali le v Beli krajini?
a) rej
b) kolo
c) polka

14. Kaj izraža pavza v glasbenem zapisu?

15. Polovinska pavza
a) leži na tretji notni črti.
b) visi na tretji notni črti.
c) visi na četrti notni črti.

16. Številki 7 je podobna
a) četrtinska pavza.
b) celinska pavza.
c) osminska pavza.

17. Dopolni: Celinska _______________ je enako dolga kot ________________.
a) nota, pavza
b) pavza, polovinka
c) pavza, celinka

18. Po vrstnem redu od najtišje do najglasnejše razvrsti naslednje oznake za dinamiko:
mp, ff, mf, pp, p, f.

19. V pesmi Bratovščina sinjega galeba je ritmična posebnost. Kako se imenuje?
a) Punktirani ritem.
b) Sinkopa.
c) Triola.

________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci, spodaj so navodila za delo za ta teden.

Lep pozdrav.

NAVODILA ZA DELO – 5. 5. 2020

ZAIGRAJMO NA CAJON

 1. Preberi tekst o glasbilu, ki se imenuje cajon (izgovorimo KAHON) na strani 80 v SDZ: Izvor, Kako ga igramo?
 2. Po navodilih za izdelavo cajona na strani 81izdelaj svoj cajon (naj bo lep tudi na pogled).
 3. Na strani 80 v SDZ si oglej osnovne udarce in jih na svoj cajon zaigraj.
 4. Na svoj cajon se nauči igrati ritmično vajo, ponavljaj jo toliko časa, da jo znaš na pamet. Ritmična vaja naj bo v tričetrtinskem taktu (8 aktov).
 5. Tvoje igranje na cajon in glasbilo, ki ga boš izdelal, bosta del ocene, ki jo boš pridobil naslednji teden.
 6. Dobro se nauči snov, ki je razvidna iz testa za preverjanje znanja, ki sem ga v e asistentovo spletno učilnico poslala prejšnji teden.

______________________________________________________________________________________________

12. 5. 2020

Dragi petošolci, ta teden vam ne bom dajala novih nalog, pač pa boste utrjevali snov iz preverjanja znanja, utrdili znanje dogovorjenih pesmi in ponovili koreografiji za pesmi Ples kralja Matjaža in Belokranjsko kolo. Iz vseh teh znanj boste ta teden pridobili oceno. Najprej se bomo poskusno srečali na zoomu (počakajte, da vam pošljem povezavo na srečanje, verjetno bo v sredo). V petek se bomo preko zooma srečali drugič v tem tednu in pridobili ocene.

Ker moram za posredovanje povezave imeti vaše elektronske naslove, mi jih pošljite čim prej, najkasneje pa do srede, 13.5.2020. Hvala.

Lep pozdrav.

________________________________________________________________________________________________

19. 5. 2020

Dragi učenci, ta teden boste spoznali kvintet SLOWIND, koncertni program, ponovili bonton v koncertni dvorani in se srečali s pojmom umetnostna glasba. Na vprašanja odgovarjajte v SDZ (poiščite prazno mesto).

Lep pozdrav.

 

NA KONCERTU UMETNOSTNE GLASBE

 1. V SDZ na strani 69 preberi pogovor med Jako in Zalo.

Katero glasbeno skupino omenjata?

 1. Preberi še tekst o kvintetu SLOWIND.

Koliko izvajalcev je združenih v kvintet?

Iz katerih družin glasbil so glasbila, ki jih igrajo člani kvinteta?

Kakšne vrste glasbo izvaja ta kvintet?

 1. Na youtubu sam poišči vsaj eno skladbo, ki jo izvaja kvintet Slowind, in jo poslušaj.

Zapiši naslov poslušane skladbe!

 1. Preberi tekst v rumenem polju:

O čem govori tekst?

 1. Reši naloge na str. 69, 70 in 71.

_______________________________________________________________________________________________

26. 5. 2020

Dragi učenci, izzivi za ta teden so spodaj.

Lep pozdrav.

enota: KDO JE NAPISAL SLOVENSKO HIMNO?

NAVODILA ZA DELO:

 1. Odgovori na vprašanja!
 • Kaj je himna?
 • Na kakšen način izvajalci izvajajo himno (opiši)?
 1. *Preberi tekst na strani 72 v SDZ.
 2. Odgovori na vprašanja!
 • *Kako se imenuje slovenska himna?
 • *Kdo je avtor besedila naše himne?
 • *Ali kot himno pojemo vse kitice Zdravljice?
 • *Kdo je uglasbil pesem?
 • Koliko avtorjev ima naša himna?
 1. ZELO DOBRO SE NAUČI (ČE GA ŠE NE ZNAŠ) BESEDILO SLOVENSKE HIMNE!
 2. ZAPOJ SLOVENSKO HIMNO!
 • *Naštej nekaj priložnosti, ko se igra ali poje himna.
 • *Kaj naredimo na slavnostni prireditvi, ko se začne izvajati himna?
 • *Ali po končani himni ploskamo?
 1. Pozabavaj se še s 1. in 2. nalogo na strani 73 v SDZ in ustvari himno nenavadnih bitij. V zapisu lahko uporabiš tudi oznake za glasnost in tempo.

________________________________________________________________________________________________