GUM_4L

17. 3. 2020

4. RAZRED  – DELO NA DALJAVO

Dragi učenci,

Pošiljam vam navodila za delo pri GUM. Delo boste po navodilih opravili doma. Pregled dela sledi, ko se zopet srečamo v šolskih klopeh.

Lep pozdrav.

                           Učiteljica Nataša Vidic

NAVODILA

1.      V učbeniku poišči naslov RECIKLIRANI ORKESTER.

2.      Preberi tekst in si oglej slike.

3.      Opiši slike – ob posamezno sliko.

4.      Kaj imajo slike skupnega?

5.      Poslušanje:

        Pojdi na stran you tube.

        Najdi izvajalce – Slovenski tolkalni projekt StoP

https://www.youtube.com/watch?v=eHxOZ-09cNM

 

        Oglej si in poslušaj to skladbo in eno skladbo po izbiri, ki ju izvaja skupina.

        Katera nenavadna glasbila uporabljajo glasbeniki (naštej jih v DZ ob sliko skupine).

6.      Doma ustvari najlepše glasbilo iz odpadnega materiala.

Najprej naredi načrt ( str. 57/ naloge 2, 3, 4).

Poskusi se še v nalogi 6 na strani 58.

________________________________________________________________________________________________

24. 3. 2020

 1. RAZRED – GLASBENI ZAPIS

NAVODILA ZA DELO

Dragi učenci in učenke,

v drugem tednu pouka na daljavo boste spoznali, na kakšen način zapisujemo glasbo (str. 62, 63, 64 in 65)

V samostojnem DZ Glasbena umetnost si na strani 62 oglejte glasbeni zapis pesmi MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA. To je ena od variant pesmi, ki ima drugačno melodijo, kot vam znana pesem z istim naslovom.

Odgovori na vprašanja in reši naloge

 1. NA KAKŠEN NAČIN JE ZAPISANA PESEM – OPIŠI?
 2. *KAJ SO NOTE?
 3. *KAKO SE IMENUJE PET ČRT, NA KATERE PIŠEMO NOTE?
 4. KAM ŠE LAHKO PIŠEMO NOTE?
 5. *KAKO SE IMENUJE ZNAK NA ZAČETKU NOTNEGA ZAPISA?
 6. *REŠI 2. NALOGO NA STR. 63!
 7. *KAJ POMENI, ČE NOTO ZAPIŠEMO VIŠJE? a) daljši ton,   b) krajši ton,   c) višji ton,  d) nižji ton
 8. *KAJ POMENI, ČE NOTO ZAPIŠEMO NIŽJE?  a) nižji ton,  b) višji ton,  c) krajši ton,  d) daljši ton
 9. NOTE IMAJO GLAVE, RAZEN ENE PA TUDI VRATOVE. DO KJE ZAPISUJEMO VRATOVE NOTAM NA DESNO STRAN IN NAVZGOR?
 10. DO KJE ZAPISUJEMO NOTAM VRATOVE NA LEVO IN NAVZDOL?
 11. *KAJ JE TAKTNICA?
 12. TAKTOVSKE NAČINE OZNAČUJEMO NAJVEČKRAT Z DVEMA ŠTEVILKAMA ENO NAD DRUGO. POBRSKAJ PO NOTNIH ZAPISIH V DZ IN ZAPIŠI ČIM VEČ RAZLIČNIH OZNAK TAKTOVSKIH NAČINOV!
 13. *V PESMI MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA OBKROŽITE: NAJVIŠJI TON, NAJNIŽJI TON, OZNAKO TAKTOVSKEGA NAČINA, TAKTNICO, ZADNJI TAKT V DRUGI VRSTI!
 14. DOMAČE PROSI, NAJ TI ZAPOJEJO PESEM MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA, MOGOČE KDO ZNA ZAPETI TUDI VARIANTO, KI JE ZAPISANA V NOTNEM ČRTOVJU!
 15. ČE HODIŠ V GLASBENO ŠOLO, SI MELODIJO PESMI MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA ZAIGRAJ NA GLASBILO!

 

Naloge, označene z zvezdico, so obvezne za vse učence.

Podčrtane naloge  so za tiste učence, ki zmorejo več.

________________________________________________________________________________________________

31. 3. 2020

4. RAZRED – GLASBENI ZAPIS – UTRJEVANJE

Dragi učenci,

prva naloga tega tedna je, da vsi uredite povezave do e asistentove spletne učilnice. V njej so navodila in vprašanja. Odgovori na posebej zastavljena vprašanja so obvezni za vse učence (jih ne označim z zvezdico). V easistentu lahko vidim, kdo je nalogo opravil in kdo ne. Za tistega, ki  naloge ne naredi, bi to lahko pomenilo, da je “šprical” pouk. Zato se potrudite in naredite, kar je treba narediti.

Da nalogo, ki vam jo zastavim tisti dan, ko imate na urniku GUM (torej ob torkih), opravite, imate en teden časa  (en dan prej, kot imate na urniku GUM – torej do ponedeljka).

Druga naloga: V easistentu opravi vse naloge, ki si jih dobil prejšnji teden (24. 3. 2020).

Tretja naloga: Pripravi svinčnik. V SDZ na 64. strani prečrtaj v 1. in 2. primeru besedo NOTNI (ostane 1. zapis s simboli, 2. zapis s pikami).

Četrta naloga: Dobro si oglej vs štiri primere zapisa pesmi na strani 64.

Peta naloga: Reši 3. nalogo na 66. strani v SDZ.

Dodatno pojasnilo: V tretji nalogi boš v eno polje napisal veliko uro, veliko piko, v tretjo vrsto pa četrtinko, če je v polju (kvadratu) zapisan samo en zlog besedila (zgoraj), če pa sta v kvadratu zapisana dva zloga besedila, boš zloga nadomestil z dvema majhnima uricama, z dvema majhnima pikama, v zadnji vrsti pa z dvema osminkama v kvadratu.

Nota ČETRTINKA je sestavljena iz polne glave in vratu na desni strani navzgor. (glej glasbeni zapis na str. 64/3)

Nota OSMINKA je sestavljena iz polne glave, vratu na desni strani navzgor in zastavice. (Glej glasbeni zapis na str. 64/3)

Zdaj smo pa pri kraju.

Zdravi ostanite, lep pozdrav.

Učiteljica Nataša Vidic

pripis: Poglejte v easistenta, kakšne naloge vas čakajo pri pevskem zboru !!!

________________________________________________________________________________________________

7. 4. 2020

Danes je 7. 4. 2020, svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila najdete pod rubriko AKTUALNO.

________________________________________________________________________________________________

14. 4. 2020

ZA 4. RAZRED LOKA

Dragi učenci, tole pa vas pri GUM čaka v petem tednu pouka na daljavo.

Lep pozdrav, upam, da ste zdravi.

NAVODILA ZA DELO

 1. *V SDZ za glasbeno umetnost najdi poglavje: TEMPO IN DINAMIKA V GLASBI – POČASI, HITRO, GLASNO, TIHO na strani 67.
 2. *Na you tubu najdi glasbeni posnetek skladbe čardaš https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54
 3. *Poslušajte skladbo.
 4. *V SDZ preberite tekst v 1. nalogi
 5. *Poslušajte skladbo še enkrat, tokrat jo spremljajte s predlaganimi gibi (1. naloga).
 6. **Poslušajte skladbo tretjič. Tokrat boste dirigirali tako, kot zahteva 2. naloga.
 7. **Na strani 68 najdi izraza ADAGIO in ALLEGRO.
 8. **Podčrtaj ju in poglej, kaj pomenita.
 9. **Ali sta pojma ADAGIO in ALLEGRO povezana s tempom ali dinamiko v glasbi? Odgovori v SDZ na 68 stran spodaj.
 10. ***Rešite še 4. nalogo na str. 68.

 

Legenda zvezdic:

*- lahka naloga (minimalni standard)

**- srednje težka naloga (temeljni standard)

***- težja naloga

Koliko zvezdic boš osvojil???

________________________________________________________________________________________________

21. 4. 2020

ZA 4. RAZRED LOKA

Dragi učenci, čas je, da preverite svoje znanje. Spodaj je test za preverjanje. Vzemite ga resno, kajti po prvomajskih počitnicah boste nekaj podobnega vprašani za oceno. Pričakujem, da test preko e asistentove spletne učilnice rešite vsi.

Lep pozdrav.

Preverjanje znanja – 4. razred
1. Znak za tišino v glasbi se imenuje
a) nota.
b) pavza.
c) četrtinka.
2. Celinska pavza je enako dolga kot celinka.
a) pravilna trditev
b) nepravilna trditev
3. Kaj je kanon?
a) Večglasna skladba, kjer so glasovi enaki, a jih izvajalci ne izvajajo istočasno.
b) Enoglasna skladba, ki je sestavljena iz več delov.
c) Večglasna skladba različnih glasov, ki jih izvajalci izvajajo istočasno.
4. Ali bi lahko izvajali pesem Marko skače v kanonu?
a) da
b) ne
5. Zapiši naslov vsaj še ene pesmi, ki bi jo lahko izvajali kot kanon!
6. Za rondo je značilno, da je sestavljen iz več tem.
a) pravilna trditev
b) nepravilna trditev
7. Najmanj koliko različnih tem vsebuje rondo?
a) 1
b) 2
c) 3
8. Kako se imenuje glasbeni znak na začetku glasbenega zapisa?
a) notno črtovje
b) ključ
c) violinski ključ
9. Kaj določi višino not na notnem črtovju?
a) Kako visoko je v notnem črtovju zapisana nota in ključ.
b) Kako je nota dolga in ključ.
c) Ključ in število zastavic pri noti.
10. Celinka je štirikrat daljša od osminke.
a) trditev je pravilna
b) trditev ni pravilna
11. Dopolni: Note zapisujemo v _______, ki jih ločujemo s ________.
a) notno črtovje, takti
b) notno črtovje, taktnicami
c) takte, taktnicami
12. Kako dirigent pokaže orkestru, naj igra tiho?
a) Z majhnimi gibi roke.
b) S počasnimi gibi roke.
c) Z velikimi gibi roke.
13. Kako pa pokaže hitro igranje?
a) Z majhnimi gibi roke.
b) S hitrimi gibi roke.
c) Z velikimi gibi roke.
14. Kaj manjka? Adagio, ________
a) piano
b) allegro
c) forte
15. Oznaki p in f sta glasbeni oznaki za:
a) hitrost.
b) glasnost.
c) notno vrednost.
16. Kako bi mati pela dojenčku uspavanko? Določi in zapiši znak za glasnost in izraz za hitrost uspavanke!

________________________________________________________________________________________________

5. 5. 2020

 1. RAZRED – NAVODILA ZA DELO
 2. 5. 2020

Dragi učenci, v sedmem tednu pouka na daljavo boste izdelali ljudsko glasbilo LONČENI BAS in nanj tudi zaigrali. Ta teden boste tudi utrjevali snov , ki ste jo preverjali v zadnjem testu. Naslednji teden bom spraševala to snov za oceno. Kako, še sporočim.

Lep pozdrav.

 

IZDELAVA LJUDSKEGA GLASBILA – LONČENI BAS

 1. PONOVITEV:

Naštej vsaj tri značilnosti ljudske glasbe?

Zakaj je pomembno, da ohranjamo ljudsko glasbo?

Na kakšen način jo ohranjamo?

(Če ti ponovitev dela preglavice, pogumno prosi domače, da ti pomagajo.)

 1. Na strani 83 in 84 v SDZ imaš napotke za izdelavo ljudskega glasbila, ki se mu reče LONČENI BAS. Tvoja naloga tega tedna je, da narediš najlepši in najboljši lončeni bas. Naj ti izdam, da bo v tvoji oceni, ki jo boš pridobil naslednji teden, upoštevano tudi, kako si se potrudil pri izdelavi lončenega basa.
 2. Ko je lončeni bas narejen, nanj tudi zaigraj. Kako? Opis igranja najdeš na strani 85 v zelenem polju pri 2. nalogi. Ali ti je uspelo?
 3. Ponavljaj, utrjuj znanje učne snovi, ki si jo preveri v testu za preverjanje znanja.

________________________________________________________________________________________________

12. 5. 2020

Dragi četrtošolci, ta teden vam ne bom dajala novih nalog, pač pa boste utrjevali snov iz preverjanja znanja, pripravili pa boste tudi obe glasbili, tisto, ki smo ga delali že v šoli in lončeni bas, ki ste ga po navodilih izdelali doma. Iz znanja in izdelkov glasbil boste ta teden pridobili oceno. Najprej se bomo poskusno srečali na zoomu (počakajte, da vam pošljem povezavo na srečanje, verjetno bo v sredo). V petek se bomo preko zooma srečali drugič v tem tednu in pridobili ocene iz znanja (glej preverjanje) in izdelanih glasbil.

Ker moram za posredovanje povezave imeti vaše elektronske naslove, mi jih pošljite čim prej, najkasneje pa do srede, 13.5.2020. Hvala.

Lep pozdrav.-

________________________________________________________________________________________________

19. 5. 2020

Dragi učenci, tokrat boste spoznavali narodno nošo in zapeli slovensko ljudsko pesem Dekle je po vodo šla. Glej navodila. Na vsa vprašanja, ki so v navodilih, odgovori v SDZ, kjer je prostor.

Lep pozdrav.

NAVODILA ZA DELO:

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO

 1. V SDZ na strani 77 si oglej, kako je sestavljena gorenjska narodna noša. Pozorno preberi, kako se imenujejo deli narodne noše.
 2. Naštej slovenske narodne noše! Kaj je narodna noša?
 3. Na strani 78 reši nalogo.
 4. Na strani 79 si oglej notni zapis ljudske pesmi Dekle je po vodo šla in ga primerjaj s tistim na strani 62. Po čem se notna zapisa razlikujeta?
 5. Preberi tekst o ljudskih pesmih. V tekstu podčrtaj lastnosti ljudskih pesmi.
 6. Nauči se besedilo pesmi Dekle je po vodo šla, če pa jo znaš zapeti, toliko bolje. Če je ne znaš zapeti, prosi domače, da ti pomagajo.
 7. Na strani 80 reši 3. nalogo.

________________________________________________________________________________________________

26. 5. 2020

Dragi učenci, prejšnji teden smo si ogledali, kako je sestavljena narodna noša, in zapeli pesem Dekle je po vodo šla, ta teden pa nas čaka  plesni izziv.

Lep pozdrav.

enota: LJUDSKA GLASBILA, LJUDSKI PLESI

NAVODILA ZA DELO

 1. V SDZ na strani 81 si oglej nekaj ljudskih glasbil, podčrtaj njihova imena.
 2. Preberi zgornji tekst na isti strani. Odgovori na vprašanja:                                                                                                                                             –    Kakšna glasbila so ljudska glasbila?                                                                                                                                                                               –   Kdo je v preteklosti igral na ljudska glasbila?
 3. Poslušaj pesem:

htps://www.youtube.com/watch?v=N2aqJxB-dds

O čem govori pesem? Zadnjo kitico lahko zapoješ zraven, saj jo imaš zapisano tudi v SDZ.

 1. Preberi besedilo pod naslovom Ljudski plesi.

Kje so včasih človeka spremljal ljudski plesi?

Na kakšen način se večinoma plešejo ljudski plesi?

Kdo danes ohranja znanje o ljudskih plesih?

 1. Oglej si nekaj ljudskih plesov v otroških izvedbah.

OB BISTREM POTOČKU JE MLIN:

https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8

PLES RAŠPLA:

https://www.youtube.com/watch?v=MjOty0sY_PA

KOVTRE ŠIVAT:

https://www.youtube.com/watch?v=dfSbB0EfJUU

ZIBENŠRIT:

https://www.youtube.com/watch?v=t8mvBumNvKs

 1. Nauči se plesne korake zadnjega plesa zibenšrita.