GEO_7

SDZ- REŠITVE PODNEBJE IN RASTLINSTVO AZIJEZAPISKI V ZVEZEK- AZIJA- PODNEBJE IN RASTLINSTVO (REŠITVE)

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljam svoj elektronski naslov, kjer bom med tednom dosegljiva v času od 8.00 do 13.00. Marjeta Teraž: marjeta.teraz@ossevnica.si

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi *,

temeljni standardi **, 

standardi višjih taksonomskih stopenj ***.

GEOGRAFIJA 7. RAZRED v času od 16. 3 do 20. 3. 2020

Pomembno navodilo: Zapiske, razen nalog v SDZ, piši v zvezek. V teh dneh vam bom ocenila turistične vodnike in vpisala ocene v eAsistent.

V primeru težav oziroma pri svetovanju, se lahko v času od 8.00 do 13.00 obrneš na učiteljico, ki te poučuje- marjeta.teraz@ossevnica.si

1.ura: Napiši velik naslov teme: VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA

podnaslov: LEGA IN NARAVNE ZNAČILNOSTI

Zapiši odgovore v povedih v zvezek tako, da boš dobil smiselni sestavek. Uporabi besedilo v SDZ, stran 92 – 95.

 1. točka: Politična delitev (države in glavna mesta)
 2. točka: Poimenuj oblike površja in jih opiši – nižavja, gorovja, Sibirija.
 3. točka: Poimenuj tip podnebja in ga natančno opiši!
 4. točka: Opiši vse tipe rastja!

PREVERJANJE: Reši naloge v SDZ, stran 93/94/95.

 1. ura: POSELITEV IN GOSPODARSTVO

Zapiši odgovore v povedih v zvezek tako, da boš dobil smiselni sestavek. Uporabi besedilo v SDZ, stran 95 – 97.

 1. točka: Poselitev: gostota poselitve, poselitev na jugu, jezikovne skupine
 2. točka: Kmetijstvo: pogoji, vzroki za nizek hektarski donos, najpomembnejše kulturne rastline
 3. točka: Gozdarstvo
 4. točka: Rudarstvo: območja, vzroki za slabo izkoriščenost
 5. točka: Industrija: vzroki za propad številnih tovarn
 6. točka: Posledice zapiranja tovarn in slabšega gospodarstva, vrste prevladujoče industrije danes.

PREVERJANJE: SDZ , stran 96/97.

PREVERI PRAVILNE ZAPISE V ZVEZEK V ČASU OD 16. DO 20. 3. 2020

GEO 7- 16. DO 20. 3. – ZAPISKI V ZVEZEK

__________________________________________________________________________

Draga učenka, dragi učenec,

pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo bomo vsaj na e-zvezi. Pošiljamo vam svoje spodnje e-naslove, ki jih boste uporabili za e-komunikacijo s svojo učiteljico zgodovine, geografije, DKE: vlasta.gucek@ossevnica.si, vesna.butkovic@ossevnica.si, marjeta.teraz@ossevnica.si. Zagotovo bomo v kratkem uspeli vzpostaviti še kakšen nov način komunikacije. Vas pravočasno obvestimo.

Naloge oz. vsebine, ki vam jih posredujemo na spletni strani šole, so namenjene vsem vam, saj večinoma zajemajo minimalne in temeljne standarde znanj, zato jih rešujete vsi. Nikakor pa se ne ustrašite tudi zahtevnejših nalog.

Morda vam bo v pomoč spodnja barvna lestvica glede zahtevnosti nalog in vsebin, ki vam jih posredujemo: minimalni standardi ( zelena barva- obvezno reševanje), temeljni standardi (modra barva- obvezno reševanje), standardi višjih taksonomskih stopenj (rdeča barva -izbirno).

__________________________________________________________________________

Pouk geografije v tednu, od 23. 3. do 27. 3. 2020

Vaše delo mora biti razvidno v zapiskih v zvezku.

1. ura v tednu: GEO-7-od-23.-3.-do-27.-3.-2020-3.-ura

Sredi tedna boste dobili odgovore na vprašanja, da boste lahko ovrednotili svoje zapise, jih popravili, dopolnili.

2. ura v tednu:

1. Preglej/popravi zapiske v zvezku – GEO-7-REŠITVE od-23.-3.-do-27.-3.-2020-3.-ura

2. Reši/preveri  naloge v SDZ, stran 93  – 97 – tema Vzhodna Evropa in Severna Azija – REŠITVE NALOG V SDZ- V EVROPA IN S AZIJA

__________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO geografija 7. razred – OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

 1. URA: V spletni učilnici reši kviz in preveri svoje znanje o Vzhodni Evropi in Severni Aziji. Urejuj svoje stare zapiske v zvezku in v SDZ, če si kaj pozabil.
 2. URA: UREDITEV ZAPISKOV V ZVEZKU IN V SDZ – snov treh tednov. Pojdi še enkrat na spletno stran šole, preglej navodila in rešitve od začetka do konca ter si uredi zapiske v zvezku (VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA – LEGA IN NARAVNE ZNAČILNOSTI; POSELITEV IN GOSPODARSTVO; VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA – PONOVITEV IN UTRJEVANJE SNOVI). Prav tako preglej rešitve nalog v SDZ, ki so zapisane na spletni strani OŠ Sevnica.
 3. NALOGA: Pošlji dokaze zapiskov v zvezku učiteljici, ki te poučuje, preko spletne učilnice, v skrajni obliki preko e-pošte (marjeta.teraz@ossevnica.si). Rok oddaje je naslednji dan po tvojem urniku do 12. ure. (Na primer – Na urniku imaš geografijo v četrtek, 1. šolsko uro. Dokaze o svojem delu pošlješ isti dan ali pa naslednji dan do 12. ure).__________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO geografija 7. razred – OD 6. 4. DO 10. 4. 2020

1. in 2. ura:

UVOD: SDZ, stran 100: Reši kratek kviz o Evropi. Rešitve boste dobili konec tedna, v petek. To nalogo ni potrebno pošiljati vpogled. Učenci z DSP pa rešijo samo naloge 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11. Seveda, če pa znaš več, lahko tudi ostale. Do danes ste tudi uredili zapiske v zvezku in jih poslali vpogled učiteljici v spletno učilnico ali pa preko e-pošte  – marjeta.teraz@ossevnica.si.

NOVA SNOV: Evropo smo spoznali in sedaj prehajamo na največji kontinent Azijo. Pripravi atlas na strani, kjer je zemljevid Azije ali pa zemljevid v SDZ, stran 104/105. GEO 7 POUK NA DALJAVO – ČETRTI TEDEN.

Pravilni zapisi v zvezku GEO-7-AZIJA LEGA IN POVRŠJE REŠITVE

Za tiste učence, ki še ne znajo shraniti zapiske kako shranim zapiske_učenci

__________________________________________________________________________

5. TEDEN POUKA NA DALJAVO OD 14. DO 17. 4. 2020

AZIJA- PODNEBJE IN RASTLINSTVO AZIJA- PODNEBJE IN RASTLINSTVO

Prilagam povratno informacijo. ZAPISKI V ZVEZEK- AZIJA- PODNEBJE IN RASTLINSTVO (REŠITVE) in

SDZ- REŠITVE PODNEBJE IN RASTLINSTVO AZIJE.

__________________________________________________________________________

6. TEDEN POUKA NA DALJAVO – 22. 4. 2020

1. PONOVITEV NARAVNIH ZNAČILNOSTI AZIJE (kviz)

2. ZAPIŠI ODGOVORE V ZVEZEK: AZIJA- PREBIVALSTVO

3. OBVEZNO ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA V SPLETNI UČILNICI.

POVRATNA INFORMACIJA: AZIJA- PREBIVALSTVO REŠITVE __________________________________________________________________________

7. teden pouka na daljavo- 6. 5. 2020

 1. GOSPODARSTVO AZIJE (ZAPISKI V ZVEZEK) IN REŠEVANJE NALOG V SDZ.
 2. ODGOVORI NA VPRAŠANJA V SPLETNI UČILNICI.                         GOSPODARSTVO AZIJE- 7. teden
 3. SDZ- GOSPODARSTVO AZIJE REŠITVE

__________________________________________________________________________

8. TEDEN POUKA NA DALJAVO

DELITEV AZIJE

__________________________________________________________________________

9. TEDEN POUKA NA DALJAVO                       20. 5. 2020

AZIJA- PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

__________________________________________________________________________

10. TEDEN NA DALJAVO                                            27. 5. 2020

AZIJA- PREVERJANJE. Reši spletni kviz o Aziji v spletni učilnici.

POVRATNA INFORMACIJA O SPLETNEM KVIZU AZIJA

__________________________________________________________________________