DSP

ZGODOVINA 8. RAZRED – ZA UČENCE Z DSP

Za današnje delo boš potreboval/a RAZISKUJEM PRETEKLOST- samostojni delovni zvezek/2.del.

V zvezek čez dve vrsti zapiši naslov VZPON MEŠČANSTVA

Vpiši podnaslov čez eno vrstico : DUNAJSKI KONGRES

 1. ZAČETEK: Leta 1815 so se na Dunaju sestali vladarji in predstavniki zmagovitih držav, ki so premagali Napoleona.
 2. CILJI: Vodilne države, ki so odločale, so bile: Avstrija, Prusija, Rusija in Velika Britanija. Njihovi cilji so bili – preurediti meje Evrope in vzpostaviti takšno politično moč držav, da nobena ne bo premočna.
 3. SPREMEMBA MEJ V EVROPI: Francijo so obnovili v starih mejah kot pred Napoleonom, zmagovalke so dobile nova ozemlja. Nemško cesarstvo je zamenjala Nemška zveza, v kateri je imela glavno vlogo Avstrija.
 4. Dunajski kongres je v vseh državah na prestole vrnil stare vladarske družine –zagovornike absolutizma in obnovili so stari red – fevdalizem.
 5. SVETA ZVEZA – Da bi v Evropi ohranili mir, so ustanovili sveto zvezo (sveto alianso). Članice – Avstrija, Rusija, Prusija so si zagotavljale medsebojno podporo.

TVOJE DELO:

 1. Preberi besedilo. Bodi pozoren na odebeljen tisk.
 2. Napiši naslov in podnaslov v zvezek.
 3. Prepiši besedilo v poševnem tisku v zvezek.
 4. V SDZ, stran 56 – 60 si oglej vse slike in zemljevide, ki spadajo k tej snovi.

Upam, da si v prvem tednu, v času od 16. do 20. 3. 2020 prepisal besedilo o Dunajskem kongresu. Prilagam ti kratko razlago priloženih zemljevidov in slik v SDZ.

RAZLAGA ZEMLJEVIDOV, SLIK ZA DUNAJSKI KONGRES

______________________________________________________________________________________________________________

2. URA: PREDMARČNA DOBA

 1. Najprej preveri in ponovi snov prejšnje ure – Dunajski kongres.
 2. Prepiši v zvezek priloženo besedilo. ZAPIS V ZVEZEK, 23. 3. 2020
 3. Če boš imel težave, se v času ure na urniku posvetuješ z učiteljico na e-naslov: marjeta.teraz@ossevnica.si.