DOD_TJA_9

Dragi učenec/ka!

Pred teboj so navodila za delo na daljavo pri dodatnem pouku za tuj jezik angleščino. Potreboval/a boš zvezek in dobro voljo. Da si boš delo laže organiziral/a, te obveščam, da bom navodila za pouk na daljavo objavila (včasih v slovenščini, včasih v angleščini) enkrat tedensko: ob petkih.

Ker zaenkrat še ne vemo, koliko časa bo trajalo izredno stanje, v prihodnosti načrtujemo tudi druge oblike e-učenja. Vsi se prilagajamo trenutnim situacijam, učenci, starši in učitelji, in pridobivamo nova znanja ter se učimo novih veščin. Sproti spremljaj objave na spletnih straneh šole glede novosti.

Za vsa vprašanja in/ali predloge sem na voljo na e-naslovu: blazka.zupan@ossevnica.si.

Želim ti veliko delovne discipline, dobre volje in vztrajnosti. Verjamem vate! S skupnim delom nam bo uspelo!  Ne pozabi uživati v sončku, dobri domači hrani, virtualnem druženju s sovrstniki in tudi reševanju spodaj pripravljenih nalog, branju besedil, poslušanju/gledanju posnetkov in tedenskih ‘ocvirkih’ z moje strani. 🙂

 

“I believe that the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you.”

~Joyce Meyer

1. ura    Teden 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Besedilo, ki smo ga začeli obravnavati v šoli, še enkrat preberi in reši interaktivne vaje. Kaj že pomeni fraza ‘package holiday’?

 • Pred besedilom (povezava spodaj) klikni na vijoličen zavihek ‘Preparation’ in reši vajo.
 • Preberi besedilo: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/holidays
 • Reši vaje pod besedilom v vijoličnih zavihkih ‘Check your understanding: true or false’ in ‘Check your grammar: multiple choice – prepositions’.
 •  Interaktivne vaje in rešitve imaš na voljo tudi v pdf obliki v sivem zavihku ‘Worksheets and downloads’.
 • Oglej si projekt Eden (omenjen v besedilu): https://www.youtube.com/watch?v=f8unx8-pZxg
 • Reši naloge DOD_TJA_9. r-1. ura. Lahko si pomagaš s slovarjem PONS (https://sl.pons.com/prevod). List si lahko natisneš ali pišeš v zvezek ali pa ga izpolniš na računalniku in mi ga pošlješ preko elektronske pošte.
 • Za konec pa še malo nasmeha. Teacher to the class: “How can we keep our school clean?”                                                                                                                           Student: “By staying at home?”

 

2. ura  Teden 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Ta teden se boš preizkusil/a v besedotvorju.

 • Še petkovo razvedrilo… 🙂
 • New word: https://dictionaryblog.cambridge.org/2020/03/23/new-words-23-march-2020/
 • Joke of the day: What’s the difference between a cat and a comma?                                                                                                                                        A cat has claws at the end of paws and a comma is a pause at the end of a clause.
 • POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJI!

 

3. ura  Teden 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Ta ura je namenjena urjenju slušne pozornosti in pisne spretnosti.

o Poslušaj prvi posnetek (videa ne potrebuješ; dovolj je 10 min, lahko pa poslušaš celoten posnetek, če želiš): Listening exercise 1
o Odgovori na vprašanji v priponki v spletni učilnici.
o Poslušaj drugi in tretji posnetek: Listening exercise 2, Listening exercise 3.
o Odgovori na vprašanja v priponki v spletni učilnici, shrani in mi pošlji svoje odgovore.
o V kolikor pri odgovorih potrebuješ pomoč slovarjev se obrni na:
o PONS
o Oxford Learner’s Dictionary
o POTRDI OGLED GRADIVA V SPLETNI UČILNICI.

o Petkov zabavni kotiček 🙂
o New word
o Friday riddle: What spends its days lying about on the ground but never gets dirty? (Write your answers in our ‘channel’.)
o ‘Teeny tiny’ joke of the day: Have you ever wondered why snails don’t fart? Well, it’s because their houses don’t have any windows.
o ‘Long-Friday-afternoon-relaxation’ joke
o Enjoy the weekend! 🙂

 

4. ura  Teden 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020

 • Easter holidays are approaching. If you want to bake a mouth-watering walnut roll, read this TEXT and watch the video on the same web-site.
 • Pay attention to the words that are NOT translated. Which are they?
 • How would you translate and describe the following words in English? Lard, lukewarm, knead, cling film, heavy cream, skewer, preheat, sprinkle, icing sugar and spatula.
 • CONFIRM VIEWING THE MATERIAL IN THE ONLINE CLASSROOM.
 •  Fun-filled Friday 🙂
 • Word of the day: You can also listen to the podcast describing the word.
 • Three Easter jokes:

-What kind of bunny can’t hop? A chocolate bunny.

-What kind of jewellery is the best Easter gift? A 14-carrot gold necklace.

-What happens if you tell a joke to an Easter egg? It cracks up.

Now go and bake a walnut roll or any other tasty delights of your choosing. 🙂 If you want, you can send me a picture. I like baking too, and eating, and looking at pictures of pastry.

Happy Easter! 🙂

 

5. ura  Teden 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020

 • Read the Grammar section in your textbook on page 95.
 • Read the section about The –ing form (31a, 31b, 31c) in your workbook on page 93 and the section about Verbs + infinitive with to (32a, 32b) on page 94.
 • Do the exercises 2, 3 and 4 in your workbook on pages 66 and 67.
 • Do the exercises in the Interactive worksheet 1 (very enjoyable, a combination with grammar and music) and Interactive worksheet 2. Send the last worksheet to me by clicking Finish, clicking Email my answer to my teacher. Then you type your name, level (intermediate or upper-intermediate), school subject and my email: blazka.zupan@ossevnica.si in the form and click Send. If you have technical difficulties, send me a message.
 • Friday at last 🙂
 • Word of the day: CADUCEUS. You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke of the day:  Q: Why did Shakespeare only write in ink? A: Pencils confused him — 2B or not 2B?

 

6. ura  Teden 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020

 • Translate the words in your textbook on page 94, exercise 1. How would you describe each word in English? Do the exercises 1 and 5 in your workbook on pages 66 and 67 respectively.
 • Listen to the recording in your on-line textbook on page 94, exercise 2A and do the exercise 2B.
 • Imagine you’re on Survivor. Which schoolmates would you choose to be a part of your team? What are they good at and what are your special skills?
 • If you are interested in some background about the show, click HERE. Do we have a similar show in Slovenia? Could and would we create our own version of Survivor? What do you think?
 • More on survival from different viewpoints: If you intend to spend your holidays outdoors, consult HIM. But try not to become a doomsday prepper.
 • A (new) word and a joke for approaching holidays 🙂
 • Word of the day: FACILITATE. You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke about survival skills: A young Scout, after unsuccessfully trying to make a fire, says to his leader: “Rubbing sticks together was a great idea. After 40 minutes, I’m so warm, I don’t need a fire.”
 • Make the most of your holidays, go outside, enjoy the sun and learn or level up your ‘survival’ skills, like gardening or cooking. 🙂

 

7. ura  Teden 4. 5. 2020 – 8. 5.  2020

 • You will most definitely need the knowledge of tenses all through grammar school.
 • Watch a SHORT VIDEO about English tenses. (You haven’t learnt all of them yet. Don’t worry. You will. Soon. 🙂) The full script of the video is written HERE  and there’s also a quiz at the end.
 • Put on your thinking caps and do the following exercises: Exercise 1 & Exercise 2. Check the first one yourself and send the second one to me by clicking Finish, clicking Email my answer to my teacher. Then you type your name, level (intermediate), school subject and my e-mail: blazka.zupan@ossevnica.si in the form and click Send.
 • Happy Friday to you! 🙂
 • Word of the day: TRUCKLE.  You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke of the day.
 • Quote of the day: “English tenses must have been created for time travellers because some of them just don’t make much sense in any other way.” ~Unknown

 

8. ura  Teden 11. 5. 2020 – 15. 5.  2020

 • Read the exercises no. 1 and 2 (Photos) in your textbook, p. 96 and listen to/read and match the sentences in the ex. no. 2.
 • Read the Grammar Section on page 97 and to the following exercises: TB p. 97/4, 5 and WB p. 68/1, 2 and p. 69/3, 4.
 • Check the on-line classroom for more details.
 • It’s Friday !!!🙂
 • Word of the day: STYMIE. You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke of the day – Q: “What do you call a photo taken by a cat?” A: “A paw-trait.”
 • Quote of the day: “It’s more important to click with people than to click the shutter.” ~Alfred Eisenstaedt

 

9. ura  Teden 18. 5. 2020 – 22. 5.  2020

 • Read the text (Wildlife) in your textbook on page 98 and do the exercises 2B, C and 3.
 • Do the exercises 1, 2 and 3 in your workbook on page 70.
 • Check the on-line classroom for more information.
 • Happy Friday 🙂
 • Word of the day: NEOTERIC. You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke of the day: Q: What do chimps do when they go mad? A: Go bananas!
 • Quote of the day: “I don’t care two hoots about civilization. I want to wander in the wild.” ~Jane Goodall

 

10. ura  Teden 25. 5. 2020 – 29. 5.  2020

 • Interesting phrases can be found in every language, especially in English. An IDIOM represents a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own.
 • Watch short, enjoyable and informative videos about idioms – Video 1 and Video 2.
 • Test your knowledge of idioms in the following quizzes – Quiz 1 and Quiz 2.
 • Friday or ‘Friyay’:-)
 • Word of the day: LONGUEUR.  You can also listen to the PODCAST describing the word.
 • Joke of the day:  Jane: “I always know what to do to cheer myself up. Whenever I’m down in the dumps, I get myself some new clothes.” Jack: “That explains it! I always wondered where you got such unusual clothes from.”
 • Quote of the day: “You catch more flies with honey than you do with vinegar.” ~ Charlaine Harris