DKE_8

Pomembno navodilo: Zapiske, razen nalog v SDZ, piši v zvezek. Čas: 16. 3. do 20. 3. 2020

_________________________________________________________________________________________________________

Pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo vam pošiljam svoj elektronski naslov, kjer bom med tednom dosegljiva v času od 8.00 do 13.00.Marjeta Teraž: marjeta.teraz@ossevnica.si

OPREDELITEV  NALOG/VSEBIN  GLEDE NA STANDARDE ZNANJA:  

minimalni standardi *,

temeljni standardi **, 

standardi višjih taksonomskih stopenj ***.

1.ura: SLOVENIJA – ČLANICA EVROPSKE UNIJE

V primeru težav oziroma pri svetovanju se lahko obrneš na učiteljico, ki te poučuje. E-naslov je: marjeta.teraz@ossevnica.si

UVOD: Ustno ponovi simbole Evropske unije (Zapiski, SDZ, stran 70).

Reši nalogo 1 s pomočjo besedila v SDZ, stran 73 in nalogo 2 na tej strani.

NOVA SNOV:

Po točkah naredi zapis v zvezek. Prepiši tudi razlago pojma lizbonska pogodba in schengensko območje.

  1. DEJAVNOST SLOVENSKIH POSLANCEV – SDZ, stran 73:

– Na katerih področjih in pri katerih pomembnih ukrepih sodelujejo slovenski poslanci?

  1. FINANČNA SREDSTVA – SDZ, stran 74.

– Za katere programe in projekte je dobila Slovenija denar iz EU?

  1. POSEBNE PRAVICE – SDZ, stran 75.

Z vstopom v EU smo pridobili tudi evropsko državljanstvo. Katere pravice omogoča državljanstvo?

 Lizbonska pogodba leta 2009 – poudarja večjo vlogo Evropskega parlamenta, več možnosti za izražanje mnenja državljanov, izstop iz EU.

Schengensko območje je območje odpravljenih notranjih meja držav Evropske unije. Sporazum je bil prvič podpisan v luksemburškem mestu Schengen leta 1985. S podpisom Schengenskega sporazuma so bile odpravljene vse mejne kontrole v Evropski uniji, medtem ko se okrepljena kontrola izvaja na zunanjih mejah območja.

 PREVERJANJE: Reši naloge v SDZ, stran 74 – 75.

PRAVILNI ZAPISI V ZVEZEK V ČASU OD 16. DO 20. 3. 2020

REŠITVE- DKE 8.

____________________________________________________________________________________________________

Draga učenka, dragi učenec,

pouk na daljavo bo potekal še kar nekaj časa. Za uspešnejše delo bomo vsaj na e-zvezi. Pošiljamo vam svoje spodnje e-naslove, ki jih boste uporabili za e-komunikacijo s svojo učiteljico zgodovine, geografije, DKE: vlasta.gucek@ossevnica.si,vesna.butkovic@ossevnica.si,  marjeta.teraz@ossevnica.si. Zagotovo bomo v kratkem uspeli vzpostaviti še kakšen nov način komunikacije. Vas pravočasno obvestimo.

Naloge oz. vsebine, ki vam jih posredujemo na spletni strani šole, so namenjene vsem vam, saj večinoma zajemajo minimalne in temeljne standarde znanj, zato jih rešujete vsi. Nikakor pa se ne ustrašite tudi zahtevnejših nalog. Morda vam bo v pomoč spodnja barvna lestvica glede zahtevnosti nalog in vsebin, ki vam jih posredujemo: minimalni standardi (zelena barva – obvezno reševanje), temeljni standardi (modra barva – obvezno reševanje), standardi višjih taksonomskih stopenj (rdeča barva – izbirno).

POUK NA DALJAVO OD 23. DO 27. 3. 2020

  1. Preglej in dopolni zapiske v zvezku.
  2. Prilagam nove naloge pod naslovom: SLOVENIJA – ČLANICA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ. Tvoje delo naj bo razvidno iz zapiskov v zvezku. DKE 2. URA OD 23. DO 27. 3.
  3. Konec tedna boš dobil povratno informacijo o pravilnih odgovorih učne enote, ki jo boš preštudiral in zapisal tekom tedna. Poglej, dopolni, preveri svoj zapis DKE 8- 2. URA REŠITVE v zvezku.
  4. Rešitve nalog v SDZ , tema Slovenija, Evropska unija, svet, od strani 68- 81.DKE – SDZ REŠITVE NALOG

 

POUK NA DALJAVO DKE OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

1. UREDITEV ZAPISKOV V ZVEZKU IN V SDZ – snov treh tednov. Pojdi še enkrat na spletno stran šole, preglej navodila in rešitve od začetka do konca ter si uredi zapiske v zvezku (SLOVENIJA – ČLANICA EVROPSKE UNIJE; SLOVENIJA – ČLANICA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ). Prav tako preglej rešitve nalog v SDZ, ki so zapisane na spletni strani OŠ Sevnica.

2. NALOGA: Pošlji dokaze zapiskov iz zvezka učiteljici, ki te poučuje, preko spletne učilnice, če drugače ne gre, pa preko e-pošte (marjeta.teraz@ossevnica.si). Rok oddaje je naslednji dan po tvojem urniku do 12. ure.

_______________________________________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO DKE OD 6. 4. DO 10. 4. 2020

1. NOVA SNOV: SVETOVNA SKUPNOST –  DKE 8 – SVETOVNA SKUPNOST- GLOBALIZACIJA

2. Pošlji dokaze zapiskov iz zvezka učiteljici, ki te poučuje, preko spletne učilnice, če drugače ne gre, pa preko e-pošte (marjeta.teraz@ossevnica.si). Rok oddaje je naslednji dan po tvojem urniku do 12. ure. Pravilen zapis v zvezku. SVETOVNA SKUPNOST- GLOBALIZACIJA.

Natančna navodila za projektno nalogo. NAVODILA ZA DKE PROJEKTNO NALOGO od 13. 4. do konca aprila

TOREK, 7.4.2020  Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti. Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO.

Za tiste učence, ki še ne znate shraniti zapiske kako shranim zapiske_učenci

__________________________________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO – 4. TEDEN – OD 14. 4. DO 17. 4. 2020

Že v prejšnjem tednu si pogledal/a navodila za tvojo izbrano temo projektne naloge v spletni učilnici (Glej pouk na daljavo v času od 6. 4. do 10. 4. 2020). V tem tednu si zbiral/a, shranjeval/a, preučeval/a gradivo. V prihodnjem tednu pa se loti naloge. Imaš možnost svetovanja – preko e-pošte marjeta.teraz@ossevnica.si, preko Skypa.

_____________________________________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO – 6. TEDEN                                                        24. 4. 2020

1. Projektno nalogo že pišeš. Upoštevaj vsa navodila, preglej tudi kriterije ocenjevanja. Rok oddaje  je 8. 5. 2020 (Lahko tudi prej.). DKE 8- PROJEKTNA NALOGA

2. Možnost svetovanja: preko e-pošte marjeta.teraz@ossevnica.si ali po Skypu danes, 24. 4. – razpored oddelkov je v spletni učilnici.

__________________________________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO – 8. TEDEN                                                         15. 5. 2020

DKE 8. RAZRED- 15. maj

_________________________________________________________________________________________________________

POUK NA DALJAVO V ČASU OD 25. 5. DO 29. 5. 2020

DKE 8. RAZRED- 29. 5. 2020

__________________________________________________________________________________________________________