BIO_9

Dragi učenec/ učenka,

pri delu uporabljaj učbenik in  zvezek za biologijo. Kot dodatno gradivo pa lahko uporabljaš  spletno povezavo z e-učbenikom za biologijo: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si ter https://www.pipinova-knjiga.si/ucbeniki-in-delovni-zvezki/aktivnosti . V primeru težav oziroma pri svetovanju, se lahko v času od 8.00 do 13.00 obrneš na učiteljico, ki te poučuje – kristina.prijatelj@ossevnica.si

Legenda:

 • minimalni standard*
 • kdor želi več***

 

TEMA:  Začetki življenja

1.UČNA URA: 16.3.2020 – 18.3.2020

  • Ponovi in uredi zapis v zvezku po ogledu videa – PRAZGODOVINSKO ŽIVLJENJE ( glej PPpredstavitev)
  • Izpolni, dopolni učni list NASTANEK IN RAZVOJ ŽIVLJENJA NA ZEMLJI in ga nalepi v zvezek: Začetki življenja
  • 2.UČNA URA : 18.3.2020 – 20.3.2020
  • Preglej PPpredstavitev 5 ZAČETKI ŽIVLJENJA  ( kratek zapis v zvezek)
  • S pomočjo dodatka učbenika v zvezek nariši miselni vzorec ZAČETKI ŽIVLJENJA in ga dopolni.
  • Reši 1. in 2. nalogo DEJAVNOSTI, učb. str. 58 ( kratek zapis v zvezek).

 

PRIPRAVE NA NPZ: Raziskovalno delo-proučevanje organizmov v okolju – naloge

Navodilo za pripravo poročila:

 • izberi zanimiv ekosistem v svojem okolju,
 • pri pisanju poročila si pomagaj z učbenikom Dotik življenja 9 ter drugo literaturo (Razišči skrivnosti živega, str. 112, na spletni povezavi https://www.pipinova-knjiga.si/ucbeniki-in-delovni-zvezki/aktivnosti)
 • za raziskovalno delo in izdelavo poročila imaš časa 2 tedna,
 • poročilo bo ocenjeno po danih kriterijih.
 • v primeru težav oziroma pri svetovanju, se lahko v času od 8.00 do 13.00 obrneš na e – naslov: kristina.prijatelj@ossevnica.si,
 • ali prek kanala eAsistenta ali v spletni učilnici eAsistenta

TEMA:  Evolucija

1.UČNA URA 23.3.2020 – 25.3.2020

  • najprej izpolni UL – Pojmovna mapa -EVOLUCIJA in ga shrani,
  • preberi temi Teorija evolucije in Charles Darwin, učb. str. 60, 61
  • v zvezek zapiši kratek življenjepis Charlesa Darwina. 

 

2.UČNA URA 25.3.2020 – 30.3.2020

 • izpolnjeno pojmovno mapo nalepi v zvezek,
 • preglej PPpredstavitev 6. EVOLUCIJA – uvod in reši naloge v zvezek (kar je napisano z rdečo),
 • pošlji fotografije izpolnjene pojmovne mape po kanalu ali prek spletne učilnice,
 • morebitna vprašanja glede raziskovalne naloge postavite prek kanala komunikacije ali e-pošte

 

3. UČNA URA: 31.3.2020 – 1.4.2020

 • raziskovalno delo upam poteka po načrtu, naslednjo uro boste pisali poročilo,
 • v učb. str. 62 in 63 preberi tekst in poglej slike Kako deluje proces evolucije,
 • poglej si PPpredstavitev KAKO DELUJE PROCES EVOLUCIJE,
 • lahko si v zvezek bistvene točke zapišeš,
 • reši naloge, ki so obarvane rdeče

 

UČNA URA: 3.4.2020 – 6.4.2020

Dragi učenec/ učenka,

upam, da si uspešno zaključil  Raziskovalno delo-proučevanje organizmov v okolju, ker boš danes pisal poročilo. Natančno si preberi UL in se drži navodil: Navodilo za pisanje poročila PROUČEVANJE ORGANIZMOV V OKOLJU (raziskovalno delo)*

Uspešno delo ti želim!

________________________________________________________________________________________________

Danes je 7. 4. 2020, Svetovni dan zdravja. Na celotni šoli bo zato potekal dan dejavnosti.

Vsa navodila za delo najdete pod rubriko AKTUALNO.

_______________________________________________________________________________________________

Poročila, ki ste jih oddali, so shranjena (tudi hitro pregledana). Nekateri pa morate  to še storiti. Rok za oddajo poročil s fotografijami izbranih ekosistemov je konca tega tedna.

______________________________________________________________________________________________

TEMA: RAZNOLIKOST OSEBKOV, MUTACIJE  (8.4.2020 – 17.4.2020)

Učenec /učenka: 

 1. del: a) Danes boš najprej prebral tekst učb. str. 64 . Odgovoril/a boš na tri vprašanja in odgovore poslal/a . (ZAPISEK v spletni učilnici)* in v svoj zvezek.

 

Priponka:  RAZNOLIKOST OSEBKOV V POPULACIJI  *  

             b) Za ponovitev in utrjevanje znanja si lahko v spletnem učbeniku www.iRokus.si  DOTIK ŽIVLJENJA 9 , str. 60 ogledaš video o teoriji evolucije (dokazi) in 2D – Potovanje odprave z ladjo Beagle ter na str. 63 2D o brezovem pedicu in na str. 64 kratek video o teoriji evolucije.**

2. del:

a) V  PPpredstavitvi  so zanimivosti o mutacijah, natančno si jih oglej, v svoj zvezek kratko zapiši bistveno (ZAPISEK v spletni učilnici)*   

Priponka: MUTACIJE – teorija, primeri

b) Kot zanimivost za vse, ki bi radi vedeli več, si v spletnem učbeniku www.iRokus.si Dotik življenja 9, na str. 65 oglej 3D – Podvajanje DNA in mutacije.***

c) Za utrjevanje znanja o mutacijah odgovori na vprašanja (odgovore zapiši v spletno učilnico):

 1. Kaj so mutacije?*
 2. Naštej nekaj mutagenih dejavnikov (vzrokov za nastanek mutacij).*
 3. Pri katerem procesu pride do nastanka mutacij in katere se prenesejo na potomce?***
 4. Zapiši nekaj koristnih in nekaj škodljivih posledic mutacij.***

 

TEMA: NARAVNI-UMETNI IZBOR  (22.4.2020 – 6.5.2020)

Učenec /učenka:

 1. del: ) Danes boš najprej prebral tekst učb. str. 63 – 68 . Odgovoril/a boš na vprašanja iz PPpredstavitve in odgovore poslal/a  (ZAPISEK v spletni učilnici)* in v svoj zvezek.
 2. Priponka : NARAVNI – UMETNI IZBOR,
 3. PPpredstavitev si natančno  oglej, v svoj zvezek kratko zapiši bistveno (odgovori v spletni učilnici)*
 4. Kdor želi več, boste to našli pod rubriko ZANIMIVOSTI in POVZETEK v učbeniku str. 64-68***

2. del:  Analiza poročila raziskovalnega dela PROUČEVANJE ORGANIZMOV V OKOLJU 

 1. Analiza bo aktivna v ponedeljek (do takrat pričakujem poročila zamudnikov, nato bo zadnja možnost za ocenjevanje poročila potekla).
 2. Priponka: Raziskovalno delo-ekosistem-analiza*
 3. Analizo natančno preglej in razmisli, kaj si v poročilu napisal sam.
 4. V spletno učilnico lahko napišeš svoj komentar o analizi.
 5. Po počitnicah (do 6.5.2020) boste prejeli povratne informacije o ocenah svojega poročila.

 

BIO 9- TEMA: PRILAGODITVE ORGANIZMOV  (4.5.2020 – 8.5.2020)

Pozdravljeni devetošolci/devetošolke,

upam, da si se med počitnicami odpočil/a in se pripravil/a na naslednje naloge.

Navodila za delo so naslednja:

 1. ANALIZA POROČILA – PROUČEVANJE ORGANIZMOV V OKOLJU: Upam, da ste vsi pregledali analizo in se ovrednotili. Dobili ste tudi mojo povratno informacijo – št. točk, napake in oceno.
 1. PONOVITEV IN UTRJEVANJE ZNANJA ( varovalna barva, svarilna barva, mimikrija…)
 2. Odpri povezavo ter si dobro in natančno oglej in poslušaj razlago*:

                  https://www.youtube.com/watch?v=3YaoDQKN3o8

 1. EVOLUCIJSKA PRILAGODITEV ORGANIZMOV– odpri učb. str.72-74 in najprej preberi tekst.
 2. Odpri PPpredstavitev, natančno si jo oglej, v svoj zvezek kratko zapiši bistveno ter reši naloge (rdeče obarvano)*.
 3. Priponka: _BIO 9, DOKAZI ZA EVOLUCIJO-ponovitev, prilagoditve v evoluciji*
 4. Napiši za ponovitev kratko razlago pojmov (vprašanja v spletni učilnici) :
 • ENDEMITI*
 • NASTANEK NOVE VRSTE**
 • IZUMIRANJE VRSTE***

8.  Za ponovitev in utrjevanje znanja si lahko v spletnem učbeniku www.iRokus.si  DOTIK ŽIVLJENJA 9 , str. 70 in 71 ogledaš več       video o prilagoditvah.

___________________________________________________________________________________________

BIO 9- TEMA: FOSILI IN EVOLUCIJA ČLOVEKA  (11.5.2020 – 15.5.2020)

Navodila za delo so naslednja:

 1. PONOVITEV IN UTRJEVANJE ZNANJA ( homologni organi, analogni organi, nastanek nove vrste, izumiranje vrst…):

Povezava na DZ: dotik-zivljenja-9_RekH

reši nalogo 2, DZ – str 63*

 1. Odpri povezavo ter si dobro in natančno oglej in poslušaj razlago*:

            https://www.youtube.com/watch?v=d1qlnRNUl8k

 1. NOVA TEMA: FOSILI IN EVOLUCIJA ČLOVEKA  – odpri učb. str.87- 95 in najprej preberi tekst.
 2. Odpri PPpredstavitev, natančno si jo oglej, v svoj zvezek kratko zapiši bistveno* ter reši naloge** (rdeče obarvano).
 3. Priponka: FOSILI IN RAZVOJ ČLOVEKA
 4. Odpri povezavi ter si dobro in natančno oglej in poslušaj razlago*:

        https://www.youtube.com/watch?v=ZQAZBpZlYdI,

        https://www.youtube.com/watch?v=17rtcckpqqg,

 1. Napiši za ponovitev pravilen odgovor (vprašanja v spletni učilnici) :
 • DZ , str, 76 *
 • Reši križanko, DZ, str. 75**, str.  78, naloga 1*, naloga 2***

Povezava na DZ: dotik-zivljenja-9_RekH

_____________________________________________________________________________________________

BIO 9- TEMA: VZAJEMNA EVOLUCIJA  (18.5.2020 – 22.5.2020)

Navodila za delo še za ta teden so naslednja:

 1. NOVA TEMA: VZAJEMNA EVOLUCIJA   – odpri učb. str. 76, 77 in natančno preberi tekst*
 2. Odpri PPpredstavitev, natančno si jo oglej, v svoj zvezek kratko zapiši bistveno* oziroma reši nalogo** (rdeče obarvano).
 3. Priponka: VZAJEMNA EVOLUCIJA, odpornost bakterij proti antibiotikom
 4. Odpri povezavo ter si dobro in natančno oglej in poslušaj razlago*:
 5. ODPORNOST BAKTERIJ PROTI ANTIBIOTIKOM

  https://www.youtube.com/watch?v=tE2IT3LoorY&t=

  6. Opiši za ponovitev postopek nastanka odpornosti bakterij na antibiotik(vprašanje v spletni učilnici), za pomoč glej slike v učbeniku na str. 78, 79*