ZApisniki sej Sveta staršev OŠ Sevnica

Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2021/22 28. 09. 2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2018/19 25. 09. 2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2017/18 28. 05. 2018
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2017/18 28. 09. 2017
Zapisnik 3. seje Sveta staršev – 2016/17 30. 5. 2017
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2016/17 11. 4. 2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2016/17 27. 9. 2016
Zapisnik 3. seje Sveta staršev – 2015/16 7. 6. 2016
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2015/16 14. 4. 2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2015/16 29. 9.2015