Svet staršev OŠ Sevnica

Gradivo za 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 – 10. 6. 2019

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in učnih gradiv – šolsko leto 2019/2020

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in nadomestnega člana, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno. Predsednik Sveta staršev je Rok Vovk.

Člani Sveta staršev 2018/2019

 

1.A

PIJA TOVORNIK

pija.david@gmail.com

1.B

BLAŽ JENE

blaz.jene@gmail.com

1.C

MATEJA KNEZ

mateja.knez7@gmail.com

2.A

VLASTA KUZMIČKI

vlasta.kuzmicki@siol.net

2.B

MATIJA KOŽUH

matija.kozuh@gmail.com

3.A

ANA GRAČNER

ana.gracner@infra.si, ana.vurnek@kebelnet.net

3.B

JELKA GREGORČIČ PINTAR

jelka.gregorcic@guest.arnes.si

3.C

MARJETA KOŠAR

marjeta.jagodic@gmail.com

4.A

MARTINA ROHTEK

tina.rohtek@gmail.com

4.B

ANDREJA HALER

andreja.haler@gmail.com

4.C

MELITA RAMOVŠ

melita.ramovs@siol.net

5.A

ŠPELA TRBOVC

spela.trbovc@gmail.com

5.B

NATAŠA ERNESTL LIPEJ

natasa.lipej@siliko.si

5.C

VIOLETA BAHAT KMETIČ

violetabahat@gmail.com

6.A

JOŽE ZEMLJAK

joze.zemljak@gmail.com

6.B

MARJANCA PEČAR

p.marjanca@gmail.co

6.C

JOŽE DERNAČ

dernac.joze@gmail.com

7.A

ROK VOVK

vovkro@gmail.com

7.B

MARTINA ŠIBILJA

martina.sibilja@siol.net

7.C

MILENA MASTNAK

milenamastnak@gmail.com

7.D

MATEJA TERAŽ

mateja.teraz@gmail.com

8.A

MOJCA TRŽAN

trzan.mojca@volja.net

8.B

MARJETKA FLISEK

dusan.flisek@siol.net

8.C

SVETLANA NOVAK

svetlanan@gmail.com

9.A

ANA ZIDAR PRAH

ana.zidar@volja.net,

9.B

IRENA ERNESTL

igor_ernestl@t-2.net

9.C

NATALIJA SEČKI

natalija.secki@gov.si

9.D

JASNA BEZJAK

nova.perspektiva@siol.net

LOKA

ANDREJA DRAGAR

andrejadragar@gmail.com