Uvajanje TJ v prvo triletje

ZAKAJ TUJ JEZIK ŽE TAKO ZGODAJ?

V zgodnjem obdobju poudarjamo razvoj motivacije in spodbujamo pozitiven odnos do tujih jezikov med otroci. Usmerjeni smo k otrokovem učnem napredku in razvoju skozi odprt didaktični pristop, ki nam ga omogoča delo na razredni stopnji.

Mnogim učencem je to prvi stik s tujim jezikom in bistveno je, da začutijo drugačnost jezikov, slišijo in spoznajo nove glasove, ki jih slovenščina ne ponuja. Ravno ta osnova, ki jo učenci pridobijo v prvih letih učenja tujega jezika, je krasna in trdna osnova za nadaljnje učenje tujega jezika (oz. več teh).

 

KAKO DELAMO?

Pomembno je vedeti, da se na tej stopnji učenja tujega jezika ne pričakuje popolnega razumevanja. Angleščino uporabljamo v stalnih besednih zvezah, jo podkrepimo z mimiko, gestami in slikovnim materialom … Učenci seveda ne morejo razumeti vsega, in prav nič ni s tem narobe! Prepoznavanje posameznih besed in logično sklepanje o ostali vsebini ves čas ženeta učence, da poskušajo in se trudijo razumeti čim več, ugotoviti čim več in si, seveda, zapomniti čim več.

20160418_082200

Igra spomin za utrjevanje besedišča.

 

Pri naših urah je zelo malo sedenja. Pomemben je celosten, veččutni pristop (TPR), kajti če aktiviramo več čutil, si bistveno več tudi zapomnimo. Tako tudi predstavljanje (npr. My name is … I live in …) spremlja določen ritmični vzorec, ki okrepi zapomnitev.

Potreba po gibanju je pri mlajših učencih še zelo prisotna in to lahko pri urah angleščine odlično vključimo – ples, ki ponazarja vsebino pesmi, pantomima, gibalne igre z navodili v angleščini …

20160505_113132

Petje in ples.

 

Branja in pisanja v formalni obliki še ni. Učenci sicer imajo zvezek, v katerega zapišejo (preslikajo s table) osnovno besedišče določene teme, ki jo obravnavamo oz. v prvem razredu kaj narišejo in imajo urejene učne liste.  Predvsem zato, da lahko tudi starši doma vsaj malce začutijo, kaj vse delamo pri urah angleščine.

Nikakor se ne pričakuje samostojnega zapisovanja besed ali branja le-teh. Tudi delovnih zvezkov in učbenikov v prvem triletju ni, ravno zato, da se lahko posvetimo govorjenju, spodbujanju vsakega posameznika in učenju angleščine skozi aktivne oblike dela.

20151210_093428

Sestavljanje lastne pesmi o živalih in predstavitev.

 

Snovno se povezujemo z ostalimi predmeti v posameznem razredu, predvsem pa se glede vsebin trudimo povezati z okoljem učencev. Tako se ob zapadlem snegu pogovorimo o zimi, se igramo »Let’s dress a snowman« in se naučimo vse o zimskih oblačilih, ‘smučamo’ in ‘drsamo’ po učilnici ter spoznamo zimske športe …

Na ta način učenci uvidijo uporabno vrednost tujega jezika, hkrati pa se opremijo z aktualnim besednim zakladom in lahko presenetijo domače z znanjem angleščine na vsakodnevnih sprehodih ali domačih dejavnostih. Kar naenkrat ni več »Dobro jutro«, ampak »Good morning.«

Veseli smo, da imamo možnost to znanje in bogastvo tujega jezika strokovno in z ljubeznijo do jezika deliti z vašimi otroki.

 

Best greetings,

Vita Krapež, prof.

 

IMG_1286

 

Spoznavanje novega besedišča z zabavnimi igrami.

 

IMG_1290

Raba predmetov iz vsakdanjega življenja za lažje ponazarjanje in boljšo zapomnitev.

 

IMG_1294

Utrjevanje znanja skozi igro.

 

IMG_1295

Didaktične igre za ponavljanje in utrjevanje.

Loading

Accessibility