UČENCI VOZAČI

Objavljeno: 19.04.2020 | Avtor: Nuša Gradišnik

Spoštovani starši!

Pripravljamo sezname učencev vozačev za naslednje šolsko leto (2020/21). Ob morebitnih spremembah relacije ali vstopne postaje vašega otroka oz. če bi otroka, ki še ni bil vozač,  želeli dodati na seznam vas prosimo, da izpolnite priložen obrazec Izjava o načinu prevoza in ga pošljite do 8. 5. 2020 na e-mail: nusa.gradisnik@ossevnica.si. Če je vaš otrok že vozač in v naslednjem šolskem letu ne bo sprememb relacije ali postaje, ni potrebno izpolnjevati ničesar.

Občina Sevnica zagotavlja šolske prevoze za vse otroke, ki izpolnjujejo 56. člen Zakona o osnovni šoli:

  • Učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
  • Prvošolci, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole.
  • Če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
  • Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
  • Otroci s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

 

Lep pozdrav!                                                                                                                                             Nuša Gradišnik,

                                                                                                                                                                  šolska svetovalna služba

 

Loading

Accessibility