UČENCI VOZAČI

Objavljeno: 2.04.2021 | Avtor: Nuša Gradišnik

Spoštovani starši!

V mesecu aprilu pripravljamo seznam učencev vozačev za naslednje šolsko leto (2021/22). Če je vas otrok že vozač in se bo prihodnje šolsko leto vozil na enaki relaciji, vam ni potrebno ničesar izpolnjevati. Ob morebitnih spremembah relacije ali vstopne postaje oz. če bi otroka želeli dodati na seznam vozačev, pa vas prosimo, da izpolnite priložen obrazec Izjava o načinu prevoza in ga pošljite do 12. 4. 2021 na e-mail: nusa.gradisnik@ossevnica.si.

 

Občina Sevnica zagotavlja šolske prevoze za vse otroke, ki izpolnjujejo 56. člen Zakona o osnovni šoli:

  • Učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
  • Prvošolci, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole.
  • Če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
  • Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
  • Otroci s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

 

Lep pozdrav!                                                                                       Nuša Gradišnik,  šolska svetovalna služba