Subvencije za plačilo kosil iz javnih sredstev

Objavljeno: 8.01.2016 | Avtor: mlampret

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas z novostjo subvencije za plačilo kosil iz javnih sredstev. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjeni zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Od 1. 1. 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • do 18 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila
  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila

Upravičenost do subvencioniranega kosila lahko sami preverite v veljavnih odločbah o otroškem dodatku, šola pa bo do podatkov iz centralnih evidenc dostopala po že ustaljeni poti.

Za morebitne nejasnosti se lahko obrnete na olga.zemljak@guest.arnes.si ali na 07 81 63 515.

 

Sevnica, 7. 1. 2015

S spoštovanjem,

 Mirjana Jelančič, prof., ravnateljica

 

Loading

Accessibility