Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/17

Objavljeno: 26.01.2016 | Avtor: mlampret

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/17:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Loading

Accessibility