RAZDELITEV SPRIČEVAL

Objavljeno: 24.06.2021 | Avtor: Petra Pučko

 

Spoštovani!

V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo šola učencem, ki jim ni bilo možno vročiti spričevala ob zaključku pouka, spričevala vročila osebno njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Loading

Accessibility