RAZDELITEV SPRIČEVAL

Objavljeno: 24.06.2020 | Avtor: Petra Pučko

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 

V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo šola učencem, ki jim ni bilo možno vročiti spričevala ob zaključku pouka, spričevala vročila osebno njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Loading

Accessibility