RAZDELITEV SPRIČEVAL

Objavljeno: 22.06.2017 | Avtor: mlampret

V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo šola učencem, ki jim ni bilo možno vročiti spričevala ob zaključku pouka, spričevala vročila osebno njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Hvala in lep pozdrav,

Andreja Vajdič, poslovna sekretarka

Loading

Accessibility