Priznanje Blaža Kumerdeja

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako leto podeli pet priznanj institucijam, skupinam in posameznikom.

ZRSŠ tako letos že sedemnajstič prepoznava in se sodelujočim zahvaljuje za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje v vzgoji in izobraževanju. Tako skupaj prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Priznanje se podeljuje za odličen končni izdelek, nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.

Vsakoletni dobitniki priznanja zato predstavljajo tudi kakovostni vrh in vzor tovrstnega izboljševanja vzgojno-izobraževalne prakse.

Več o letošnjih dobitnikih na http://www.zrss.si/o-nas/nagrade-in-priznanja/priznanja-blaza-kumerdeja/priznanja-2015

Veseli nas, da je naše strokovno delo prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru in strokovni javnosti.

Priznanje za nas pomeni potrditev dosedanjega dela in nas hkrati zavezuje, da bomo še naprej delali dovolj dobro ter pripravljali naše mlade ljudi za stabilno družbo prihodnosti znanja in spoštovanja.

Zahvaljujem se za konstruktivno sodelovanje svetovalcem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, Občini Sevnica za nenehno podporo pri razvoju našega zavoda in staršem za soustvarjanje boljšega jutri za naše otroke.

Posebna zahvala je namenjena zaposlenim, ki ohranjajo in širijo pedagoški optimizem, inovativne pristope in sodelovalno kulturo v lokalni skupnosti in na državni ravni.

S spoštovanjem,

Mirjana Jelančič, prof., ravnateljica

V Sevnici, 11. 2. 2016

mmm

Podelitev priznanj

mmm

Slavnostna seja

mmm

Predstavitev v knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu

Loading

Accessibility