PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO ZA 2020/21

Objavljeno: 22.06.2020 | Avtor: Nuša Gradišnik

Spoštovani starši,

oddaja prijavnic na šolsko prehrano  za šolsko leto 2020/21 bo za vse učence razen bodočih prvošolcev potekala v elektronski obliki preko eAsistenta za starše. Ob prijavi na portal smo vam v predgovoru napisali tudi nekaj osnovnih informacij glede šolske prehrane na OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Rok za oddajo prijav je do 29. 06. 2020.

NAVODILA ZA ELEKTRONSKO PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

Če boste naleteli na težave oz. imate dodatna vprašanja, pokličite 81 63 533 ali pišite na mail nusa.gradisnik@ossevnica.si.

                                                                                                                      Nuša Gradišnik,

                                                                                                                           šolska svetovalna služba

Pravila in zakon o šolski prehrani:

Pravila šolske prehrane – 2020

Zakon o šolski prehrani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564

Loading

Accessibility