Prevzem spričeval

Objavljeno: 30.06.2018 | Avtor: Aleš Tuhtar

Spoštovani!

V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo šola učencem, ki jim ni bilo možno vročiti spričevala ob zaključku pouka, spričevala vročila osebno njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Mirjana Jelančič, prof.,

ravnateljica

Loading

Accessibility