Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Naziv zavoda osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Trg svobode 11
8290 SevnicaTelefon: 07 816 35 10
Fax: 07 816 35 21
E-naslov: ossevnica@ossevnica.si
Odgovorna uradna oseba Mirjana Jelančič, prof.
Telefon: 07 816 35 12
GSM: 040 473 247
E-naslov: mirjana.jelancic@ossevnica.si
Datum prve objave kataloga 01. 09. 2011
Datum zadnje spremembe 4. 5. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.ossevnica.si

Loading

Accessibility