NOVOST GLEDE SUBVENCIONIRANE PREHRANE UČENCEV

Objavljeno: 17.09.2015 | Avtor: mlampret

Državni zbor je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Brezplačno kosilo še vedno priznava učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena (povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v RS).

Nuša Gradišnik, šolska svetovalna služba

 4 total views,  1 views today