NIP NEMŠČINA 4., 5. in 6. RAZRED

Objavljeno: 27.06.2023 | Avtor: Danijela Dornik

Vsi učenci, ki so v 4., 5. ali 6. razredu izbrali neobvezni izbirni predmet nemščino, bodo uporabljali učbenik PRIMA 1 – učbenik za nemščino kot drug tuj jezik v 4. razredu (ISBN 978-961-02-0988-1), ki ga dobijo iz učbeniškega sklada in delovni zvezek PRIMA 1 – delovni zvezek za začetno učenje nemščine (ISBN 978-961-02-0904-1), ki ga starši kupijo sami ter en (1) črtast zvezek A4, ki ga prav tako kupijo starši sami.

Loading

Accessibility