IP_OGL

 

 

Četrtek, 28. 5. 2020 do 29. 5. 2020

Po preverjanju sledi OCENJEVANJE. Test za ocenjevanje je v obliki kviza in podoben preverjanju z enakim obsegom.  Test morate rešiti na dan pouka, pozneje ne bo več dostopen. Dokončne rezultate reševanja testa dobite po pregledu učitelja, enako kot pri preverjanju.

Ocena bo vplivala na zaključno oceno, prav tako vaša aktivnost v času dela na daljavo.

Povezava na TEST je v eAsistentovi učilnici.

Uspešno reševanje

 

 

 

 

 

 

 

Četrtek, 14. 5. 2020

PREVERJANJE znanja snovi o obdelavi lesa – KVIZ

V tem tednu bomo izvedli preverjanje znanja za tem pa tudi ocenjevanje. Prav je, da vsi preizkusite delovanje interaktivnosti vprašalnika, da ne bo pri ocenjevanju zagat. Po končanem reševanju vprašalnika dobiš rezultat, ki pa ni dokončen. Dokončen rezultat preverjanja je zaključen, ko učitelj pregleda odgovore z vpisom in vpisom dodatnih točk. Rezultate dobiš na svojo e_pošto.

Povezava na nalogo je v eAsistentovi učilnici XOOLTIME.

 

Želim uspešno delo

 

 

 

Četrtek, 23. 4. 2020

 

IZDELOVANJE IZDELKOV (utrjevanje)

Priprava na izdelovanje izdelkov je zelo pomemben postopek. Za začetek izdelave potrebujemo idejo in skico na to načrt. Nato popis obdelovalnih postopkov, strojev, orodij in zaščitnih sredstev za varno delo.

Če imamo skico zelo podrobno izdelano in če izdelek ni preveč zahteven ni nujno risanje delavniške risbe. Zato je dovolj, da izdelamo kosovnico in operacijski list.

Povezava na:   DELOVNI LIST

Delovni list po navodilih izpolni in ga priloži k zapiskom v eUčilnici eAsistenta.

Uspešno delo želim

Učitelj TIT, Janez Virtič

 

 

 

Četrtek, 9. 4. 2020

Priprava in racionalna raba lesnih gradiv

Pri izdelovanju izdelka si obrtnik pomaga z načrtom. Za posamezne dele izbere ustrezna gradiva. Sedaj mora prenesti mere na gradivo. To operacijo imenujemo zarisovanje. Pri tem opravilu mora biti zelo natančen, če ne želi, da bo posamezen del izdeloval dvakrat. Pri delu mora varčevati pri gradivu in času.

Povezava na nalogo: Priprava in racionalna raba gradiv

Dokazila o opravljenem delu: Rešen delovni list priložite v eAsistentovi XOOLTIME učilnici.

Uspešno delo želim

Učitelj TIT, Janez Virtič

 

Četrtek, 2. 4. 2020

Lastnost lesa pogojuje njegovo uporabo

Že v prejšnji uri ste spoznali nekatere vrste in lastnosti lesa kot je trdota, trdnost, žilavost in cepljivost. Glede na lastnosti se les izbira za določene uporabe v izdelkih.

Danes je naloga, da proučite uporabo lesa glede na njegovo lastnost.

Na spletni strani:           LASTNOSTI IN UPORABA LESA 

si preberite snov in v preglednico iz vsebine izpišite vrsto, lastnost in uporabo lesa.

Povezava na:  Lastnost lesa pogojuje njegovo uporabo PREGLEDNICA

Izpolnjeno preglednico stiskaj, če imaš možnost in jo vstavi v mapo TIT OGL. Če za dostopanje učne snovi uporabljaš samo šolsko speto stran preglednico pošlji na janez.virtic@ossevnica.si.

Povezava na ogled praktične uporabe cepljivega lesa:  POKRIVANJE STREHE

Uspešno delo želim

Učitelj TIT, Janez Virtič

 

 

 

Četrtek, 26. 3. 2020

TRDNOST, CEPLJIVOST, PROŽNOST IN ŽILAVOST LESA

Trdnost lesa je lastnost , ki pove koliko obremenitve les prenese preden se zlomi.

Trden les prenese veliko obremenitev preden se zlomi, in obratno, šibak les ne prenese velikih obremenitev. Na trdnost lesa močno vpliva teža (gostota) lesa. 

Težji, torej gostejši lesovi, so bolj trdni od lažjih lesov.

Po trdnih lesovih sežemo, ko gradimo razne konstrukcije, pohištvo in vsepovsod tam kjer mora les prenašati veliko obremenitev.

Trdni les je les hrasta, jesena, bresta, bukve, akacije, gabra, macesna.

Naloga:

Prouči lastnosti lesa na tej povezavi:    MOJA RADOVEDNOST O LESU

Povezava na DL :        TRDNOST LESA

 

Želim prijetno delo, varujte zdravje.

Za pomoč pri težavah sem na voljo: janez.virtic@ossevnica.si

 

Vaš učitelj TIT

 

 

 

 

Četrtek, 19. 3. 2020

Učenke in učenci, pred vami je drugačna oblika pouka. V šoli ste delali pretežno praktično z obdelavo gradiv. Ker v tej situaciji nimate možnosti vam bom pripravljal učno gradivo v obliki utrjevanja, raziskovanja in eksperimentiranja v okolju, ki vam je na voljo.

Do sedaj ste v šoli načrtovali in 3D modelirali ter praktično z različnimi obdelovalnimi postopki izdelovali izdelke iz lesa. Ob tem ste spoznali le par vrst in lastnosti lesa, obdelovalne postopke, načine spajanja lesnih delov in orodja za obdelavo lesa.

V okolju pa obstaja še več vrst z različnimi lastnostmi.

NALOGA

Prouči trdoto lesnih vrst. Opis o trdoti lesa najdeš na spletni strani : TRDOTA LESA

Za boljše razumevanje si oglej video o preizkušanju trdote.  PREIZKUS TRDOTE

Tisti, ki želite več si lahko izdelate svoj način preizkušanja trdote lesa.

Za dokaz o učnem delu si izdelaj preglednico, vstavi jo v DZ ali mapo TIT delo na domu:

Zap.št. Trdi les Mehki les V moji bližini DA /NE
1.
2.

Želim prijetno delo, varujte zdravje.

 

Za pomoč pri težavah sem na voljo: janez.virtic@ossevnica.si

 

Vaš učitelj TIT