Internetne igre, ki spodbujajo samopoškodovalno vedenje

Objavljeno: 1.07.2017 | Avtor: mlampret

Na Policiji in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so zaznali pojav internetnih iger, ki otroke in mladostnike spodbujajo k samopoškodovalnemu vedenju. Ocenili so, da je potreben multidisciplinaren pristop pri obravnavi takšnih primerov in pripravi strokovnih izhodišč za ustrezno odzivanje, da ne bi dosegli nasprotnega učinka od želenega.

V prilogi  so strokovna izhodišča, pojasnila in informacije, kako ravnati ob zaznavi takšnih primerov v šolskem okolju in ob stikih s starši, bodisi s preventivnega bodisi kurativnega vidika.

S klikom na povezavi si oglejte celotno okrožnico.

 

Loading

Accessibility