Štipendije za deficitarne poklice 2018

Objavljeno: 6.06.2018 | Avtor: mlampret

Za odpiranje dokumenta kliknite na povezavi!

Okrožnica

 

 

Šolska svetovalna služba

Objavljeno: 29.06.2016 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela

 

Damjana Zupančič Lisec,

uni. dipl. ped. in prof. soc.

 

07 81 63 529

damjana.zupancic@ossevnica.si

– vpis v 1. razred

– prepisi

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

 

mag. Janja Kranjc,

uni. dipl. psih.

 

 

07 81 63 523

janja.kranjc@ossevnica.si

 

– poklicno usmerjanje

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

 

Nuša Gradišnik,

uni.dipl. ped.

 

07 81 63 533

nusa.gradisnik@ossevnica.si

 

 

– prevozi

– prehrana

– delo z nadarjenimi učenci