Štipendije za deficitarne poklice 2018

Objavljeno: 6.06.2018 | Avtor: mlampret

Za odpiranje dokumenta kliknite na povezavi!

Okrožnica

 

 

Vpis v 1. razred

Objavljeno: 25.01.2017 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Spoštovani starši in bodoči prvošolci!

Vpis bodočih prvošolčkov bo potekal  v mesecu februarju.

O datumu vpisa boste obveščeni po pošti.

Prosimo Vas, da s seboj na vpogled prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list. Ker se hkrati v vpisom izpolnjuje tudi prijavo k podaljšanem  bivanju in jutranjemu varstvu, prosimo, da razmislite tudi, katere oblike varstva in v katerem času boste potrebovali.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

V primeru, da želite otroka vpisati na šolo izven Vašega šolskega okoliša, morate na matični šoli vpis vseeno opraviti, nato pa v roku 14-ih dni na želeno šolo poslati prošnjo za vpis.

Vse dodatne informacije lahko dobite na el. naslovu damjana.zupancic@ossevnica.si  ali po telefonu na 07 81 63 529.

Veselimo se srečanja z vami!

NOVO ZA STARŠE – Brezplačni trening RAHLOČUTNEGA STARŠEVSTVA v Sevnici

Objavljeno: 23.01.2017 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Trening rahločutnega starševstva

Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici odpirajo nov intenzivni program za podporo staršem pri razvijanju kakovostnega odnosa z otroki in mladostniki. Gre za strokovno zasnovan program, v katerem bodo predstavljena in v prakso prenesena sodobna spoznanja na področju razvojne psihologije, teorije navezanosti, nevropsihologije, psihoterapije in družinske terapije. Starši, ki se bodo vključili v trening rahločutnega starševstva, bodo okrepili številne kompetence pri vzgoji in negovanju stika z otroki. Spoznavali bodo različne vzgojne stile in metode, spoznavali otrokove razvojne značilnosti in potrebe, predelovali bodo občutke lastne nemoči ali krivde ob otrokovih razvojnih ali čustvenih težavah, naučili se bodo nekaterih tehnik za pomirjanje otrokovih stisk (npr. trema, strah, socialna fobija, izbruhi jeze ali trme …) in krepili zavedanje vrednosti lastnega truda, ki ga vlagajo v odnos z otroki.

Program bo spremljalo periodično preverjanje napredka v kakovosti starševstva, s pomočjo katerega bodo starši vseskozi spremljali lasten razvoj v svojih vzgojnih naporih. V ta namen bodo uporabljeni najbolj priznani sodobni znanstveni pripomočki oz. vprašalniki za merjenje kakovosti starševstva, vzgoje, izvajanja starševskih vlog in podobno (npr. »Parent Role Quality Scale«, »The Parent Behavior Scale«, »Parental Bonding Instrument« in drugi). Starši bodo tako lahko vseskozi spremljali razvoj svojih šibkejših področij in skupaj z voditeljem programa načrtovali nadaljnji osebni razvoj v vlogi starša. Prav tako bodo skozi celoten proces načrtno spremljali posledice lastne učne izkušnje na otrokovo doživljanje in vedenje.

Udeležba na treningu je brezplačna, saj ga v okviru programa »Večgeneracijski center Posavje« financirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, Občina Sevnica in drugi donatorji. K vključitvi so vabljeni starši, ki so ustrezno motivirani in lahko zagotovijo redno prisotnost pri izvajanju aktivnosti (2x mesečno po 3 ure v popoldanskem terminu). Program vodi zakonski in družinski terapevt Damijan Ganc, ki ima 10-letne izkušnje na področju izvajanja družinske, partnerske in individualne terapije. Je avtor znanstvenega dela »Izzivi očetovstva po ločitvi« ter več znanstvenih in poljudnih člankov na področju starševstva, vzgoje, duševnega zdravja in medosebnih odnosov.

Informacije o programu in prijave: info@zaupanje.net, GSM: 041/77-22-45

Šolska svetovalna služba

Objavljeno: 29.06.2016 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela

 

Damjana Zupančič Lisec,

uni. dipl. ped. in prof. soc.

 

07 81 63 529

damjana.zupancic@ossevnica.si

– vpis v 1. razred

– prepisi

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

 

mag. Janja Kranjc,

uni. dipl. psih.

 

 

07 81 63 523

janja.kranjc@ossevnica.si

 

– poklicno usmerjanje

– učne težave

– usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 

 

Nuša Gradišnik,

uni.dipl. ped.

 

07 81 63 533

nusa.gradisnik@ossevnica.si

 

 

– prevozi

– prehrana

– delo z nadarjenimi učenci

 

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2016/17

Objavljeno: 14.01.2016 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Spoštovani starši in bodoči prvošolci!
Vpis bodočih prvošolčkov bo potekal v mesecu februarju.
O datumu vpisa boste obveščeni po pošti.
Prosimo Vas, da s seboj na vpogled prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list. Ker se hkrati v vpisom izpolnjuje tudi prijavo k podaljšanem bivanju in jutranjemu varstvu, prosimo, da razmislite tudi, katere oblike varstva in v katerem času boste potrebovali.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
V primeru, da želite otroka vpisati na šolo izven Vašega šolskega okoliša, morate na matični šoli vpis vseeno opraviti, nato pa v roku 14-ih dni na želeno šolo poslati prošnjo za vpis.
Vse dodatne informacije lahko dobite na el. naslovu damjana.zupancic@ossevnica.si ali po telefonu na 07 81 63 529.
Veselimo se srečanja z vami!

vpis