Zbiralna akcija starega papirja – PODALJŠANA DO SREDE, 18.5.

Objavljeno: 26.04.2022 | Avtor: Martina Trbovc

Veliko papirja smo zbrali in napolnili en zabojnik. Danes so ga odpeljali in pripeljali novega. Akcija zbiranja starega papirja je zato podaljšana do srede, 18.5.2022. 

Hvala vsem, ki ste papir že pripeljali in tudi tistim, ki ga še boste.

LOKA piše … iz Loke za otroke

Objavljeno: 26.04.2022 | Avtor: Martina Trbovc

Danes je izšlo glasilo učencev podružnice Loka pri Zidanem Mostu :-). Prva številka!

Prejeli so jo vsi učenci. Ustvarjalci časopisa so nanjo zelo ponosni. Od ideje do izvedbe ni preteklo veliko časa, zato je številka malce manj obsežna.

A še vedno je zelo zanimiva.

Izvod najdete tudi v šolski knjižnici. Vsem učencem na podružnici pa želimo prijetno počitniško branje.

Komaj čakamo na naslednjo številko, ki prihaja konec šolskega leta.

 

Videoposnetek ob dnevu zemlje

Objavljeno: 20.04.2022 | Avtor: Aleš Krohne

Videoposnetek se nahaja na povezavi.

Film o LoKi

Objavljeno: 19.04.2022 | Avtor: Martina Trbovc

JSKD OI Sevnica je učencem 5. razreda omogočil edinstveno priložnost. V sodelovanju z njimi in mentorjem Tomažem Pavkovičem so sodelovali v filmski delavnici. Delavnica je potekala dva dni, učenci pa so se nanjo pripravljali že nekaj dni prej.

Imeli so malo filmsko šolo, v kateri so izvedeli vse o snemanju filma, objektivih, globinski ostrini, mikrofonih, kadrih in še marsičem. Napisali so svoj scenarij na temo “Naš kraj se predstavi”. Prvi dan so pregledovali in dopolnjevali scenarij ter si ogledali snemalne lokacije, drugi dan pa so šli v akcijo … kamera teče … in …

Potrudili so se, da Loko predstavijo v čim lepši luči.

Na spodnji povezavi si lahko pogledate njihovo mojstrovino.

Našli so čudovit slogan za film in Loko:

L – ljubka

O – očarljiva

K – kulturna

A – absolutno najboljša!

Svoje delo so odlično opravili.

VPIS v 1. razred

Objavljeno: 25.01.2022 | Avtor: Damjana Zupančič Lisec

Spoštovani starši ter drage prvošolke in prvošolci v šolskem letu 2022/23. Vabljeni k vpisu v prvi razred, ki bo potekal v mesecu februarju v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica ter podružnicah Loka in Studenec. Vabilo s podrobnejšimi informacijami o datumu in načinu vpisa boste v pričetku meseca februarja prejeli na vaš domači naslov (stalno ali začasno prebivališče).

 

Koga vpisujemo v 1. razred?

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli ste starši dolžni v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos tako vpisujemo otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2015 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje).

 

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Vpis na šolo zunaj šolskega okoliša

Starši lahko vpišejo otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej morate otroka vpisati na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

 

Za vse morebitne informacije smo vam na voljo preko:

  • e-pošte: damjana.zupancic@ossevnica.si
  • mateja.andrinek@ossevnica.si

ali po telefonu: 07/81 63 513.

 

POTRDITEV/ OBNOVITEV AAI PRIJAVE

Objavljeno: 8.09.2021 | Avtor: Aleš Tuhtar

Pozdravljeni.

Nekaj učencev nas je obvestilo, da so prejeli sporočilo o poteku AAI prijave. Na povezavi so navodila, kako stvar uredite.

POVEZAVA

Lep pozdrav, Aleš Tuhtar

Vozni red od 6.9. dalje

Objavljeno: 4.09.2021 | Avtor: Martina Trbovc

Nov vozni red velja od 6.9. dalje.

VOZNI_RED_POS LOKA_od 6.9.dalje

 

Vozni red

Objavljeno: 31.08.2021 | Avtor: Martina Trbovc

Nov vozni red velja od 1. 9. 2021 dalje. Učenci naj bodo pravočasno na vstopni postaji.

VOZNI_RED_POS LOKA