ATS 2020 – od e-listovnika do formativnega spremljanja

DSC_0003

Cilji našega tima v projektu ATS 2020

  • Razvijanje transverzalnih veščin pri učencih: učenje učenja, digitalne veščine, medsebojno komuniciranje in sodelovanje, delo z viri
  • Usposobiti učence za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v veščinah

Vodja: Marjeta Teraž

Primer učne priprave in aktivnosti učencev

Razvijanje transverzalnih veščin v 8. c razredu

Film


PROJEKT 2020 V ŠOLSKEM LETU 2016

SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE UČENJA VODOVJA PRI POUKU GEOGRAFIJE