Pozdravljen/-a!

Nadaljuj z življenjepisom, četrto uro pa nameni še prošnji (vijolični DZ).

    1. ura: Preberi življenjepis Nika Cara (DZ, str. 33, nal. 13), nato reši 14., 15., 16., 17., 18. in 19. nalogo.
    2. ura: Po vzoru Nikovega življenjepisa napiši svoj uradni življenjepis – v šolski zvezek.
    3. ura: Preberi uradno prošnjo na strani 40 in reši 5., 6., 7., 8. in 9. nalogo. V šolski zvezek zapiši povzetek, kaj je prošnja in kaj vsebuje uradna zasebna prošnja.

Ko zaključiš delo, lahko na tej povezavi pregledaš rešitve:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=31111&file=1

Želimo ti uspešno delo!

aktiv učiteljic slovenščine