Zapisniki sej Sveta staršev

Objavljeno: 1.03.2013 | Avtor: Drago Slukan
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2017/18 28. 09. 2017
Zapisnik 3. seje Sveta staršev – 2016/17 30. 5. 2017
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2016/17 11. 4. 2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2016/17 27. 9. 2016
Zapisnik 3. seje Sveta staršev – 2015/16 7. 6. 2016
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2015/16 14. 4. 2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2015/16 29. 9.2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2014/15 14. 4. 2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2014/15
22. 09. 2014
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2013/14 02. 06. 2014
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2013/14b –
26. 09. 2013
Zapisnik 3. seje Sveta staršev – 2012/13 29. 05. 2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev – 2012/13 27. 02. 2013
Zapisnik 1. seje Sveta staršev – 2012/13 24. 09. 2012