Skupnost učencev

Objavljeno: 27.10.2014 | Avtor: mlampret

PLAN DELA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA PARLAMENTA

Šolsko leto: 2014/2015

Mentorice:

Martina Trbovc, dipl. vpo

Polonca Gačnik, prof.

Janja Kranjc, univ. dipl. psih.

Ravnateljica: Mirjana Jelančič, prof.

Mentorice: Martina Trbovc (prva triada), Polonca Gačnik (druga triada), Janja Kranjc (tretja triada)

Udeleženci: učenci od 1. do 9. razreda

Predviden čas in kraj: 4. ali 5. šolska ura, učilnica likovne umetnosti

Namen srečanj:  uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov in svoje mnenje ter da skupaj poskušajo najti rešitve.

Predvideno število ur: 25

Tema: Izobraževanje in poklicna orientacija, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Osnovne dejavnosti Skupnosti učencev šole:

 • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
 • Spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in Svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;
 • Organizira šolske prireditve (ples, družabne prireditve), sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
 • Načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, dobrodelne akcije) in predlaga izboljšave bivalnega okolja (skrb za čisto in urejeno okolico šole);
 • Oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 • Opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci

Naloge v šolskem letu 2014/2015

 • Izobraževanje za mentorje in organizatorje otroških parlamentov, modul Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
 • Sodelovanje (sestanki, koordinacija) z učenci Skupnosti učencev šole glede dela v njihovih oddelčnih skupnostih
 • Zbiranje predlogov za delo v oddelčnih skupnostih na temo Izobraževanja in poklicne usmerjenosti
 • Načrtovanje vsebinskih dopolnitev k dnevom dejavnosti in razrednih ur
 • Novoletna tržnica in tržnica znanja
 • Vzorniki – bivši učenci naše šole, ki so uspeli na posameznem področju
 • Priprava in sodelovanje na medobčinskem parlamentu
 • Zbiralna akcija starega papirja – snemanje filma o najuspešnejšem razredu
 • Obeležitev mednarodnih dnevov po izboru učencev (npr. svetovni dan učiteljev, svetovni teden vesolja, mednarodni dan otrokovih pravic …) s kratkimi obvestili ali različnimi dejavnostmi
 • Koordinacija in vključevanje v humanitarne, dobrodelne akcije
 • Priprava proslave ob dnevu šole
 • Udeležba predstavnikov Skupnosti učencev na komemoraciji ob Dnevu mrtvih pred spomenikom padlih borcev v Sevnici
 • Sodelovanje v prireditvi ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti
 • Urejanje oglasne deske Skupnosti učencev šole
 • Delo, naloge, ideje in akcije, ki se bodo porajale/dogajale tekom šolskega leta
 • Decembrska voščila (pošta) – želim ti/vam, naj novo leto prinese…( branje učencev prostovoljcev po šolskem radiu)

 

SEZNAM PREDSTAVNIKOV ODDELČNIH SKUPNOSTI
Šolsko leto 2014/2015

1. a   Tjaša Jesih,   namestnica Kaja Vilčnik
1. b   Vid Lisec,   namestnica Brina Hochkraut
1. c   Enej Kozinc,   namestnica Manca Božičnik
2. a   Žanin Cesar,   namestnik Jernej Kolman
2. b   Ivana Sešlar,   namestnik Timon Imperl
2. c   Anej Metelko,   namestnica Tjaša Cesar
3. a   Sergeja Šturbej,   namestnica Ema Tretnjak
3. b   Nina Blatnik,   namestnik Sebastjan Osojnik
3. c   Zala Vencelj,   namestnica Maša Šlogar
4. a   Ana Prosenik,   namestnica Tina Kolman
4. b   Nika Krejan,   namestnica Nives Krajnc
4. c   Laura Strajnar,   namestnica Sara Rantah
5. a   Neža Kolman,   namestnica Nina Bizjak
5. b   Aljaž Miklič,   namestnica Kristina Guček
5. c   Valentina Žveglič,   namestnica Jovana Sekulić
6. a   Lea Zakšek,   namestnik Črt Pinterič
6. b   Amadej Božič,   namestnica Zala Elizabeta Ramovš
6. c   Nikolina Ilinčič,   namestnik Tim Šušteršič
7. a   Maša Medvešek,   namestnik Jan Pirc
7. b   Tim Baumkirher,   namestnica Tjaša Kosem
7. c   Maja Imperl ,   namestnik Urban Nepužlan
8. a   Hana Kašič,   namestnica Matic Bršnak
8. b   Tinkara Jene,   namestnica Lara Vraničar
8. c   Anže Trebše,   namestnica Kaja Uranič
9. a   Jerneja Starič,   namestnik Klemen Kolman
9. b   Žan Šantej,   namestnica Tjaša File
9. c   Gabi Droždan,   namestnica Monika Seničar
9. d   Liza Kosaber,   namestnik Mihael Zeme