Tekmovanja v znanju

Objavljeno: 5.03.2013 | Avtor: mlampret

Šolsko leto 2016/2017

Zlata priznanja na ravni države

Žan Seničar, 9. c  biologija
Tjaša Kosem, 9. b  zgodovina
Janez Urban Nepužlan, 9. c  zgodovina
Jaka Kolman, 5. b  matematika
Primož Hrovat, 9. c, Lea Pungerčič, 6. a, Luka Daničič, 6. a  tehnika in tehnologija
Blaž Zalokar, 6. a, Kristina Guček, 7. a  matematika
Lea Haler, 8. c  matematika
Eva Ocvirk, 8. b  matematika
Žan Seničar, 9. c  matematika
Žan Seničar, 9. c  astronomija
Žan Seničar, 9. c biologija
Nejc Pesjak, 9. c biologija
Primož Hrovat, 9. c biologija

Srebrna priznanja na ravni države

Janez Urban Nepužlan, 9. c, Žan Seničar, 9. c, Maruša Lipej, 9. b, Nadja Starič, 9. a, Eva Ocvirk, 8. b, Martin Zeme, 8. a biologija
Žan Seničar, 9. c, Primož, Hrovat, 9. c, Neža Ajda Gabrič, 9. c, Nives Dobovšek, 9. b, Sanija Forić, 9. b, Luka Koritnik, 8. c, Larisa Kozinc, 8. c, Janez Urban Nepužlan, 9. c, Sergeja Šturbej, 5. a, Jaka Kolman, 5. b, Ema Tretnjak, 5. a, Žan Seničar, 9. c, Tjaša Kosem, 9. b, Tinkara Kelenc, 9. c slovenščina
Žan Seničar, 9. c, Neža Ajda Gabrič, 9. c, Marce, Homšak, 9. b, Eva Ocvirk, 8. b, Katarina Knez, 8. b, Ema, Štigl, 8. a, David Gosar Colner, 7. a, Ana Kožuh Šantej, 6. a, Jaka Kolman, 5. b, Tadej Marušič, 4. S, Marko Popelar, 4. a, Tjaša Jesih, 3. a, Lana Popelar, 2. b, Luka Radišek, 2. b, Špela Jesih, 1. S  matematika
Luka Koritnik, 8. c, Larisa Kozinc, 8. c, Janez Urban Nepužlan, 9. c, Sergeja Šturbej, 5. a, Jaka Kolman, 5. b, Ema Tretnjak, 5. a, Žan Seničar, 9. c  Vesela šola